Dokument & lagar (25 träffar)

Omröstning 2005/06:MJU23p23 Straffbestämmelser m.m.

Votering: betänkande 2005/06:MJU23 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.förslagspunkt 23 Straffbestämmelser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ20 yrkande 11 och 2005/06:MJ21 yrkande 17. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-06-02

Omröstning 2005/06:MJU24p2 Lagförslagen i övrigt

Votering: betänkande 2005/06:MJU24 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring, förslagspunkt 2 Lagförslagen i övrigt Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, 2. lag om ändring i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet i den

2006-05-19

Omröstning 2005/06:MJU24p4 Behov av höjda avgiftsnivåer

Votering: betänkande 2005/06:MJU24 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring, förslagspunkt 4 Behov av höjda avgiftsnivåer Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ24 av Åsa Domeij mp yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-05-19

Omröstning 2005/06:MJU16p14 Vissa övriga rovdjursfrågor m.m.

Votering: betänkande 2005/06:MJU16 Jakt och viltvård, förslagspunkt 14 Vissa övriga rovdjursfrågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ296 yrkande 1, 2005/06:MJ305 yrkande 3 och 2005/06:MJ517 yrkandena 3 och 4. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v, mp Parti Ja Nej

2006-04-27

Omröstning 2005/06:MJU16p3 Skyddsjakt på initiativ av enskild utan tillstånd

Votering: betänkande 2005/06:MJU16 Jakt och viltvård, förslagspunkt 3 Skyddsjakt på initiativ av enskild utan tillstånd Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ206, 2005/06:MJ238, 2005/06:MJ251 yrkande 6, 2005/06:MJ263, 2005/06:MJ270, 2005/06:MJ275 yrkande 1, 2005/06:MJ305 yrkande 2, 2005/06:MJ314 yrkande 1, 2005/06:MJ350

2006-04-27

Omröstning 2005/06:MJU13p4 Prioriteringar mellan insatsområdena m.m.

Votering: betänkande 2005/06:MJU13 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m.förslagspunkt 4 Prioriteringar mellan insatsområdena m.m. Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ15 yrkandena 4 och 5. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd

2006-04-27

Omröstning 2005/06:MJU13p42 Parlamentarisk förankring m.m.

Votering: betänkande 2005/06:MJU13 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m.förslagspunkt 42 Parlamentarisk förankring m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ16 yrkande 3 och 2005/06:MJ17 yrkande 23. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-04-27

Omröstning 2005/06:MJU13p9 Jämställdhetsperspektivet

Votering: betänkande 2005/06:MJU13 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m.förslagspunkt 9 Jämställdhetsperspektivet Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ334 yrkande 12. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-04-27

Omröstning 2005/06:MJU19p6 Stranderosion i Stockholms skärgård

Votering: betänkande 2005/06:MJU19 Naturvård, förslagspunkt 6 Stranderosion i Stockholms skärgård Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ273. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 40 m 0 38 0 17 c 0 16

2006-03-23

Omröstning 2005/06:MJU18p10 Slaktkycklingar

Votering: betänkande 2005/06:MJU18 Djurskydd m.m.förslagspunkt 10 Slaktkycklingar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ416 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:MJ482 yrkandena 1-4. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 29

2006-03-23

Omröstning 2005/06:MJU18p7 Pälsdjur

Votering: betänkande 2005/06:MJU18 Djurskydd m.m.förslagspunkt 7 Pälsdjur Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ222, 2005/06:MJ235, 2005/06:MJ245, 2005/06:MJ280 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ398, 2005/06:MJ474 yrkande 1, 2005/06:MJ508, 2005/06:MJ518 yrkande 9, 2005/06:MJ524 yrkande 4 och 2005/06:MJ570 yrkandena 1-4. Datum:

2006-03-23

Omröstning 2005/06:MJU8p2 Vikten av långsiktiga regelverk

Votering: betänkande 2005/06:MJU8 Småskalig livsmedelsförädling m.m.förslagspunkt 2 Vikten av långsiktiga regelverk Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ11 av Jan Andersson m.fl. c yrkande 1. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-03-09

Omröstning 2005/06:MJU8p31 Regelförenklingar

Votering: betänkande 2005/06:MJU8 Småskalig livsmedelsförädling m.m.förslagspunkt 31 Regelförenklingar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd yrkande 23, 2005/06:MJ13 av Anita Brodén m.fl. fp yrkandena 1 och 4, 2005/06:MJ448 av Åsa Domeij m.fl. mp, yrkande 14 och 2005/06:MJ571 av Karin

2006-03-09

Omröstning 2005/06:MJU2p8 Principer för utbetalning av vissa stöd

Votering: betänkande 2005/06:MJU2 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, förslagspunkt 8 Principer för utbetalning av vissa stöd Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ202, 2005/06:MJ233 yrkande 1, 2005/06:MJ284, 2005/06:MJ338, 2005/06:MJ376, 2005/06:MJ419 och 2005/06:MJ594 yrkande 3. Datum:

2005-12-14

Omröstning 2005/06:MJU2p6 WTO-förhandlingarna m.m.

Votering: betänkande 2005/06:MJU2 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, förslagspunkt 6 WTO-förhandlingarna m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U254 yrkandena 1 och 3, 2004/05:MJ497 yrkande 11, 2004/05:MJ508 yrkande 1, 2005/06:MJ441 yrkande 16, 2005/06:MJ519 yrkande 1 och 2005/06:MJ594

2005-12-14

Omröstning 2005/06:MJU1p3 10-procentsregeln för sanering av förorenade områden

Votering: betänkande 2005/06:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, förslagspunkt 3 10-procentsregeln för sanering av förorenade områden Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ596 yrkande 16. Datum: 2005-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-12-14

Omröstning 2005/06:MJU5p11 Utveckling av alternativa metoder

Votering: betänkande 2005/06:MJU5 Etisk prövning av djurförsök m.m.förslagspunkt 11 Utveckling av alternativa metoder Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ271 av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson båda s2005/06:MJ4 av Åsa Domeij mp yrkandena 1-4, 2005/06:MJ256 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. v yrkandena 1-4 och

2005-11-17

Omröstning 2005/06:MJU5p6 Etiskt godkännande av avel med försöksdjur

Votering: betänkande 2005/06:MJU5 Etisk prövning av djurförsök m.m.förslagspunkt 6 Etiskt godkännande av avel med försöksdjur Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ5 av Anita Brodén m.fl. fp yrkande 2 och 2005/06:MJ6 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m yrkande 2. Datum: 2005-11-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-11-17

Omröstning 2005/06:MJU5p3 Riktlinjer för etisk prövning av djurförsök

Votering: betänkande 2005/06:MJU5 Etisk prövning av djurförsök m.m.förslagspunkt 3 Riktlinjer för etisk prövning av djurförsök Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ5 av Anita Brodén m.fl. fp yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:MJ6 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m yrkande 3. Datum: 2005-11-17 Omröstning i sakfrågan

2005-11-17

Omröstning 2005/06:MJU5p2 Användning av djur inom utbildningsväsendet

Votering: betänkande 2005/06:MJU5 Etisk prövning av djurförsök m.m.förslagspunkt 2 Användning av djur inom utbildningsväsendet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ245 av Marietta de Pourbaix-Lundin m2004/05:MJ399 av Jan Emanuel Johansson s2004/05:MJ506 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd yrkandena 10-12 och 2005/06:MJ518

2005-11-17

Paginering