Dokument & lagar (44 träffar)

Omröstning 2006/07:MJU17p2 Ansvarsgenombrott

Votering: betänkande 2006/07:MJU17 Ett utvidgat miljöansvar, förslagspunkt 2 Ansvarsgenombrott Riksdagen antar 10 kap. 2 regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:95 i denna del och avslår motion 2006/07:MJ4 yrkande 4. Datum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan

2007-06-14

Omröstning 2006/07:MJU17p1 Definitioner

Votering: betänkande 2006/07:MJU17 Ett utvidgat miljöansvar, förslagspunkt 1 Definitioner Riksdagen antar 10 kap. 1 regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:95 i denna del och avslår motion 2006/07:MJ4 yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan

2007-06-14

Omröstning 2006/07:MJU17p5 Bemyndiganden

Votering: betänkande 2006/07:MJU17 Ett utvidgat miljöansvar, förslagspunkt 5 Bemyndiganden Riksdagen antar 10 kap. 21 första stycket 3 regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:95 i denna del och avslår motion 2006/07:MJ4 yrkande 3. Datum: 2007-06-14 Omröstning

2007-06-14

Omröstning 2006/07:MJU14p5 Det kustnära fisket m.m.

Votering: betänkande 2006/07:MJU14 Fiskeripolitik, förslagspunkt 5 Det kustnära fisket m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ237 yrkande 3, 2006/07:MJ252 och 2006/07:MJ379. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 99 0 31

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU14p2 Långsiktigt hållbart fiske

Votering: betänkande 2006/07:MJU14 Fiskeripolitik, förslagspunkt 2 Långsiktigt hållbart fiske Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ248, 2006/07:MJ268 yrkandena 1 och 3, 2006/07:MJ305 yrkandena 1-3, 2006/07:MJ378 yrkande 3 och 2006/07:MJ390 yrkandena 20, 21 och 26-28. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU12p5 Strandskydd

Votering: betänkande 2006/07:MJU12 Biologisk mångfald, förslagspunkt 5 Strandskydd Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C279 yrkande 5, 2006/07:C360 yrkandena 31 och 32, 2006/07:MJ210, 2006/07:MJ212, 2006/07:MJ249, 2006/07:MJ251, 2006/07:MJ259, 2006/07:MJ303, 2006/07:MJ310, 2006/07:MJ337 yrkande 7, 2006/07:MJ386, 2006/07:MJ397

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU12p12 Valfångst m.m.

Votering: betänkande 2006/07:MJU12 Biologisk mångfald, förslagspunkt 12 Valfångst m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ258 och 2006/07:MJ368. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m 76 0 0 21 c 23 0 0 6

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU12p9 28 § jaktförordningen m.m.

Votering: betänkande 2006/07:MJU12 Biologisk mångfald, förslagspunkt 9 28 jaktförordningen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ233 yrkande 1, 2006/07:MJ240 yrkande 4, 2006/07:MJ273, 2006/07:MJ282 yrkande 1, 2006/07:MJ299, 2006/07:MJ336 yrkande 15, 2006/07:MJ342, 2006/07:MJ359 yrkandena 1 och 2, 2006/07:MJ361 yrkandena

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU12p3 Miljömålet Levande skogar

Votering: betänkande 2006/07:MJU12 Biologisk mångfald, förslagspunkt 3 Miljömålet Levande skogar Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ338 yrkande 2. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 2 0 31 m 74 0 0 23 c 24 0 0 5 fp

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU11p10 Åtgärder mot övergödning

Votering: betänkande 2006/07:MJU11 Havsmiljöpolitik, förslagspunkt 10 Åtgärder mot övergödning Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ268 yrkande 5. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 3 96 0 31 m 76 0 0 21 c 24 0 0

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU11p1 Utveckling av havsmiljöarbetet

Votering: betänkande 2006/07:MJU11 Havsmiljöpolitik, förslagspunkt 1 Utveckling av havsmiljöarbetet Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ367. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 2 94 0 34 m 76 0 0 21 c 24 0 0 5 fp 18

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU11p2 Förvaltning av havet

Votering: betänkande 2006/07:MJU11 Havsmiljöpolitik, förslagspunkt 2 Förvaltning av havet Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 0 0 32 m 76 0 0 21 c 24 0 0 5

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU10p4 Grytjakt

Votering: betänkande 2006/07:MJU10 Jakt och viltvård, förslagspunkt 4 Grytjakt Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ325. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9 fp 20 0 1 7 kd

2007-05-10

Omröstning 2006/07:MJU10p1 Uthållig jakt och viltvård

Votering: betänkande 2006/07:MJU10 Jakt och viltvård, förslagspunkt 1 Uthållig jakt och viltvård Riksdagen godkänner vad utskottet anfört i avsnittet om uthållig jakt. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 99 0 31 m 79 0 0

2007-05-10

Omröstning 2006/07:MJU13p10 Märkning av skinnprodukter

Votering: betänkande 2006/07:MJU13 Djurskydd, förslagspunkt 10 Märkning av skinnprodukter Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ263 yrkande 3 och 2006/07:MJ355 yrkande 1. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m

2007-04-19

Omröstning 2006/07:MJU13p1 Djurpolitik

Votering: betänkande 2006/07:MJU13 Djurskydd, förslagspunkt 1 Djurpolitik Riksdagen godkänner vad utskottet anfört i avsnittet djurpolitik. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 2 96 0 32 m 81 0 0 16 c 19 0 0 10

2007-04-19

Omröstning 2006/07:MJU13p5 Vissa internationella djurskyddsfrågor

Votering: betänkande 2006/07:MJU13 Djurskydd, förslagspunkt 5 Vissa internationella djurskyddsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ265 yrkandena 6 och 7 samt 2006/07:MJ280 yrkande 2. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-04-19

Omröstning 2006/07:MJU13p12 Tillsyn över katter m.m.

Votering: betänkande 2006/07:MJU13 Djurskydd, förslagspunkt 12 Tillsyn över katter m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ265 yrkande 41, 2006/07:MJ269, 2006/07:MJ329 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:MJ357 yrkandena 1-3. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 s, v, mp Parti

2007-04-19

Omröstning 2006/07:MJU13p3 Importförbud för hund- och kattskinn

Votering: betänkande 2006/07:MJU13 Djurskydd, förslagspunkt 3 Importförbud för hund- och kattskinn Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ219 och 2006/07:MJ263 yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32

2007-04-19

Omröstning 2006/07:MJU8p2 Pantsystem för bilar m.m.

Votering: betänkande 2006/07:MJU8 Bilskrotningsfonden, m.m.förslagspunkt 2 Pantsystem för bilar m.m. Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ1 yrkandena 1-4. Datum: 2007-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 92 1 0 37 m 80 0 0 17 c 19 0 0

2007-03-29

Paginering