Dokument & lagar (39 träffar)

Omröstning 2008/09:MJU29p3 EU:s strategi för Östersjöregionen m.m.

Votering: betänkande 2008/09:MJU29 En sammanhållen svensk havspolitik m.m.förslagspunkt 3 EU:s strategi för Östersjöregionen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 1 i denna del, 2008/09:MJ13 yrkande 4, 2008/09:MJ205 yrkande 1, 2008/09:MJ271, 2008/09:MJ459 yrkande 31 och 2008/09:MJ483. Datum: 2009-06-16

2009-06-16

Omröstning 2008/09:MJU29p2 Havspolitik och global utveckling m.m.

Votering: betänkande 2008/09:MJU29 En sammanhållen svensk havspolitik m.m.förslagspunkt 2 Havspolitik och global utveckling m.m. Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ13 yrkandena 1-3. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 0 17

2009-06-16

Omröstning 2008/09:MJU29p16 Hållbar sjöfart

Votering: betänkande 2008/09:MJU29 En sammanhållen svensk havspolitik m.m.förslagspunkt 16 Hållbar sjöfart Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 3 i denna del, 2008/09:MJ11 yrkandena 30 och 33 samt 2008/09:MJ13 yrkandena 7 och 16. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-06-16

Omröstning 2008/09:MJU29p14 Utkast och bottentrålning

Votering: betänkande 2008/09:MJU29 En sammanhållen svensk havspolitik m.m.förslagspunkt 14 Utkast och bottentrålning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ11 yrkandena 15, 16 och 19 samt 2008/09:MJ13 yrkandena 13 och 14. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 v, mp Parti Ja

2009-06-16

Omröstning 2008/09:MJU29p12 EU:s fiskeavtal med tredjeland

Votering: betänkande 2008/09:MJU29 En sammanhållen svensk havspolitik m.m.förslagspunkt 12 EU:s fiskeavtal med tredjeland Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ11 yrkande 21 och 2008/09:MJ13 yrkande 31. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2009-06-16

Omröstning 2008/09:MJU29p27 Konventionen om barlastvatten

Votering: betänkande 2008/09:MJU29 En sammanhållen svensk havspolitik m.m.förslagspunkt 27 Konventionen om barlastvatten Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ10 yrkande 2 i denna del, 2008/09:MJ11 yrkande 39 och 2008/09:MJ13 yrkande 18. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 44

2009-06-16

Omröstning 2008/09:MJU28p7 Vision till 2050

Votering: betänkande 2008/09:MJU28 Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.förslagspunkt 7 Vision till 2050 Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ449 yrkande 3, 2007/08:MJ463 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U322 yrkande 10 och 2008/09:MJ17 yrkande 3. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-06-16

Omröstning 2008/09:MJU28p39 Framtida transportinfrastruktur

Votering: betänkande 2008/09:MJU28 Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.förslagspunkt 39 Framtida transportinfrastruktur Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ16 yrkande 1, 2008/09:MJ17 yrkande 14, 2008/09:MJ18 yrkandena 14 och 15 i denna del och 2008/09:MJ19 yrkandena 7-9. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-06-16

Omröstning 2008/09:MJU28p17 Kilometerskatt

Votering: betänkande 2008/09:MJU28 Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.förslagspunkt 17 Kilometerskatt Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ17 yrkande 17 och 2008/09:MJ19 yrkande 13. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2009-06-16

Omröstning 2008/09:MJU28p6 Mål till 2020

Votering: betänkande 2008/09:MJU28 Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.förslagspunkt 6 Mål till 2020 Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om mål för den svenska klimatpolitiken till 2020. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:162 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:MJ300 yrkandena 1-3, 2007/08:MJ449 yrkande

2009-06-16

Omröstning 2008/09:MJU28p10 Åtgärder och styrmedel

Votering: betänkande 2008/09:MJU28 Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.förslagspunkt 10 Åtgärder och styrmedel Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ17 yrkande 11 och 2008/09:MJ208. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112

2009-06-16

Omröstning 2008/09:MJU23p2 Fiskebestånden m.m.

Votering: betänkande 2008/09:MJU23 Överlåtbara fiskerättigheter m.m.förslagspunkt 2 Fiskebestånden m.m. Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ20 yrkandena 3, 4 och 8. Datum: 2009-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 104 0 26 m 83 0

2009-06-11

Omröstning 2008/09:MJU27p1 Regeringens tillåtlighetsprövning

Votering: betänkande 2008/09:MJU27 Prövning av vindkraft, förslagspunkt 1 Regeringens tillåtlighetsprövning Riksdagen antar 17 kap. 6 regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:146 punkt 2 i denna del och avslår motion 2008/09:MJ9 yrkande 4. Datum: 2009-05-20

2009-05-20

Omröstning 2008/09:MJU26p3 Flygets miljöpåverkan

Votering: betänkande 2008/09:MJU26 Flyget i utsläppshandeln, förslagspunkt 3 Flygets miljöpåverkan Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ15 yrkandena 4-6. Datum: 2009-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 104 0 26 m 78 0 0 19 c 22

2009-05-14

Omröstning 2008/09:MJU26p2 Flyget i den framtida utsläppshandeln

Votering: betänkande 2008/09:MJU26 Flyget i utsläppshandeln, förslagspunkt 2 Flyget i den framtida utsläppshandeln Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ14, 2008/09:MJ15 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:MJ17 yrkande 23. Datum: 2009-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej

2009-05-14

Omröstning 2008/09:MJU24p4 Djurombudsman m.m.

Votering: betänkande 2008/09:MJU24 Djurskyddskontrollregister m.m.förslagspunkt 4 Djurombudsman m.m. Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ458 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 102 0 0 28 m 77 0 0 20 c 22

2009-05-14

Omröstning 2008/09:MJU24p10 Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur

Votering: betänkande 2008/09:MJU24 Djurskyddskontrollregister m.m.förslagspunkt 10 Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ281, 2008/09:MJ373 och 2008/09:MJ501 yrkande 1. Datum: 2009-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2009-05-14

Omröstning 2008/09:MJU22p4 Fritidsfiske m.m.

Votering: betänkande 2008/09:MJU22 Fiskeripolitik m.m.förslagspunkt 4 Fritidsfiske m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ242, 2008/09:MJ258 och 2008/09:MJ457 yrkande 3. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 0 0 33 m 73

2009-04-29

Omröstning 2008/09:MJU22p2 EU:s fiskeripolitik m.m.

Votering: betänkande 2008/09:MJU22 Fiskeripolitik m.m.förslagspunkt 2 EU:s fiskeripolitik m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ310, 2008/09:MJ356, 2008/09:MJ428 yrkande 1, 2008/09:MJ459 yrkande 40 och 2008/09:MJ494 yrkande 19. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti

2009-04-29

Omröstning 2008/09:MJU22p1 Statens insatser för ett hållbart fiske

Votering: betänkande 2008/09:MJU22 Fiskeripolitik m.m.förslagspunkt 1 Statens insatser för ett hållbart fiske Riksdagen avslår framställning 2008/09:RRS15 punkterna 1 och 2. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32

2009-04-29

Paginering