Dokument & lagar (51 träffar)

Omröstning 2009/10:MJU25p4 Miljömålsrådet

Votering: betänkande 2009/10:MJU25 Svenska miljömål, förslagspunkt 4 Miljömålsrådet Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ6 yrkande 7. Datum: 2010-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 117 0 13 m 89 0 0 7 c 26 0 0 3 fp 26 0

2010-06-22

Omröstning 2009/10:MJU25p11 Giftfri miljö

Votering: betänkande 2009/10:MJU25 Svenska miljömål, förslagspunkt 11 Giftfri miljö Riksdagen godkänner regeringens förslag om en ändring av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:155 punkt 5 och avslår motionerna 2009/10:MJ4 och 2009/10:MJ6 yrkande 11. Datum: 2010-06-22 Omröstning

2010-06-22

Omröstning 2009/10:MJU25p1 En ny målstruktur för miljöarbetet

Votering: betänkande 2009/10:MJU25 Svenska miljömål, förslagspunkt 1 En ny målstruktur för miljöarbetet Riksdagen godkänner regeringens förslag om en ny målstruktur för miljöarbetet med ett utvecklat generationsmål. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:155 punkt 1 och avslår motion 2009/10:MJ6 yrkandena 1-4.

2010-06-22

Omröstning 2009/10:MJU28p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2009/10:MJU28 Gränser i skog, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen 1979:429 utom såvitt avser 19 och med den ändringen att 17 får den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:201

2010-06-17

Omröstning 2009/10:MJU24p6 Miljöorganisationers rätt att överklaga

Votering: betänkande 2009/10:MJU24 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer, förslagspunkt 6 Miljöorganisationers rätt att överklaga Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 16 kap. 13 Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:184 punkt 1 i denna del och avslår

2010-06-17

Omröstning 2009/10:MJU24p4 Styrmedel för myndigheter och kommuner

Votering: betänkande 2009/10:MJU24 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer, förslagspunkt 4 Styrmedel för myndigheter och kommuner Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ11 yrkande 5. Datum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-06-17

Omröstning 2009/10:MJU24p1 Myndigheters och kommuners ansvar för att miljökvalitetsnormer följs

Votering: betänkande 2009/10:MJU24 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer, förslagspunkt 1 Myndigheters och kommuners ansvar för att miljökvalitetsnormer följs Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 5 kap. 3 Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:184

2010-06-17

Omröstning 2009/10:MJU23p2 Gränsälvskommissionen

Votering: betänkande 2009/10:MJU23 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland, förslagspunkt 2 Gränsälvskommissionen Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ12 och 2009/10:MJ319. Datum: 2010-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 88

2010-06-16

Omröstning 2009/10:MJU22p8 Utkast av fisk m.m.

Votering: betänkande 2009/10:MJU22 Fiskeripolitik, förslagspunkt 8 Utkast av fisk m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ3 yrkande 5, 2009/10:MJ339, 2009/10:MJ343, 2009/10:MJ378 yrkande 2, 2009/10:MJ450, 2009/10:MJ474 yrkande 16 i denna del och 2009/10:MJ480 yrkande 11 i denna del. Datum: 2010-06-03 Omröstning i sakfrågan

2010-06-03

Omröstning 2009/10:MJU22p2 Grönt kort för yrkesfiskare

Votering: betänkande 2009/10:MJU22 Fiskeripolitik, förslagspunkt 2 Grönt kort för yrkesfiskare Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ480 yrkande 1. Datum: 2010-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 103 0 27 m 75 0 0 21 c 22 0 0

2010-06-03

Omröstning 2009/10:MJU21p1 Hanteringen av utsläppsrätter

Votering: betänkande 2009/10:MJU21 Sveriges hantering av utsläppsrätter, förslagspunkt 1 Hanteringen av utsläppsrätter Riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anför om hantering och redovisning av överskottet av utsläppsrätter. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2009/10:MJ1 och lägger redogörelse 2009/10:RRS16

2010-04-14

Omröstning 2009/10:MJU16p5 Export av elavfall

Votering: betänkande 2009/10:MJU16 Kretslopp, återvinning m.m.förslagspunkt 5 Export av elavfall Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ404 yrkande 6. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 110 0 20 m 85 0 0 11 c 20 0

2010-04-07

Omröstning 2009/10:MJU16p6 Miljöeffekter av läkemedel m.m.

Votering: betänkande 2009/10:MJU16 Kretslopp, återvinning m.m.förslagspunkt 6 Miljöeffekter av läkemedel m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ207, 2009/10:MJ304 och 2009/10:MJ473 yrkande 16. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-04-07

Omröstning 2009/10:MJU16p2 Avfallshantering

Votering: betänkande 2009/10:MJU16 Kretslopp, återvinning m.m.förslagspunkt 2 Avfallshantering Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ256 och 2009/10:MJ404 yrkande 2. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 110 0 19 m 85 0

2010-04-07

Omröstning 2009/10:MJU15p5 Förnybara drivmedel

Votering: betänkande 2009/10:MJU15 Vatten- och luftvård, förslagspunkt 5 Förnybara drivmedel Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T426 yrkandena 96, 97, 100 och 101 samt 2009/10:T511 yrkande 4. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110

2010-04-07

Omröstning 2009/10:MJU15p1 Insatser för miljön i Östersjön m.m.

Votering: betänkande 2009/10:MJU15 Vatten- och luftvård, förslagspunkt 1 Insatser för miljön i Östersjön m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ269, 2009/10:MJ271, 2009/10:MJ278, 2009/10:MJ287, 2009/10:MJ357 och 2009/10:MJ474 yrkande 8. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1

2010-04-07

Omröstning 2009/10:MJU19p11 Forskning om ekologiskt jordbruk

Votering: betänkande 2009/10:MJU19 Jordbrukspolitik m.m.förslagspunkt 11 Forskning om ekologiskt jordbruk Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ479 yrkande 11. Datum: 2010-03-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102 0 28 m 77 0 0 19

2010-03-24

Omröstning 2009/10:MJU19p3 Exportbidrag

Votering: betänkande 2009/10:MJU19 Jordbrukspolitik m.m.förslagspunkt 3 Exportbidrag Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ403 yrkande 17. Datum: 2010-03-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 101 0 28 m 77 0 0 19 c 22 0 0 7 fp

2010-03-24

Omröstning 2009/10:MJU19p8 Lag om ekologisk produktion m.m.

Votering: betänkande 2009/10:MJU19 Jordbrukspolitik m.m.förslagspunkt 8 Lag om ekologisk produktion m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ403 yrkande 13 och 2009/10:MJ479 yrkande 5. Datum: 2010-03-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1

2010-03-24

Omröstning 2009/10:MJU18p2 Skydd av skog

Votering: betänkande 2009/10:MJU18 Biologisk mångfald, förslagspunkt 2 Skydd av skog Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ208, 2009/10:MJ274 yrkandena 3 och 4, 2009/10:MJ275, 2009/10:MJ376 yrkande 1 och 2009/10:MJ468 yrkande 21. Datum: 2010-03-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp

2010-03-24

Paginering