Dokument & lagar (43 träffar)

Omröstning 2011/12:MJU24p9 Utredning om skatt på kadmium m.m.

Votering: betänkande 2011/12:MJU24 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket, förslagspunkt 9 Utredning om skatt på kadmium m.m. Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander båda MP yrkande 3. Datum: 2012-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 MP, V Parti

2012-06-20

Omröstning 2011/12:MJU24p1 Ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald

Votering: betänkande 2011/12:MJU24 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket, förslagspunkt 1 Ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 2. Datum: 2012-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja

2012-06-20

Omröstning 2011/12:MJU24p3 Handlingsprogram för minskad klimatpåverkan från livsmedelskedjan

Votering: betänkande 2011/12:MJU24 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket, förslagspunkt 3 Handlingsprogram för minskad klimatpåverkan från livsmedelskedjan Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ10 av Jens Holm m.fl. VDatum: 2012-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti

2012-06-20

Omröstning 2011/12:MJU21p14 Pälsdjur

Votering: betänkande 2011/12:MJU21 Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål, förslagspunkt 14 Pälsdjur Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ203 av Jens Holm m.fl. V2011/12:MJ220 av Helena Leander m.fl. MP2011/12:MJ264 av Anna Steele FP2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 18, 2011/12:MJ436

2012-06-13

Omröstning 2011/12:MJU21p19 Importförbud

Votering: betänkande 2011/12:MJU21 Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål, förslagspunkt 19 Importförbud Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ443 av Richard Jomshof SD yrkande 2 och 2011/12:MJ461 av Richard Jomshof och David Lång båda SD yrkande 1. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-06-13

Omröstning 2011/12:MJU21p9 Validering av alternativa metoder

Votering: betänkande 2011/12:MJU21 Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål, förslagspunkt 9 Validering av alternativa metoder Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ15 av Josef Fransson och Richard Jomshof båda SDDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja

2012-06-13

Omröstning 2011/12:MJU21p17 Djurskyddstillsyn

Votering: betänkande 2011/12:MJU21 Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål, förslagspunkt 17 Djurskyddstillsyn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ249 av Isak From och Katarina Köhler båda S2011/12:MJ334 av Anna Steele FP2011/12:MJ366 av Catharina Bråkenhielm S2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl.

2012-06-13

Omröstning 2011/12:MJU25p13 Sveriges klimatmål

Votering: betänkande 2011/12:MJU25 Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid, förslagspunkt 13 Sveriges klimatmål Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 9 och 2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. V yrkandena 3 och 4. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-06-07

Omröstning 2011/12:MJU25p2 Innehåll i tillstånd

Votering: betänkande 2011/12:MJU25 Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid, förslagspunkt 2 Innehåll i tillstånd Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken i de delar det avser 22 kap. 25 d 14. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:125 punkt 1 i denna del och avslår motion

2012-06-07

Omröstning 2011/12:MJU25p5 Koldioxidlagring och bioenergi m.m.

Votering: betänkande 2011/12:MJU25 Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid, förslagspunkt 5 Koldioxidlagring och bioenergi m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ6 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkandena 2 och 4 samt 2011/12:MJ8 av Jens Holm m.fl. V yrkande 2. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-06-07

Omröstning 2011/12:MJU25p25 Utsläppsrapportering i samband med budget

Votering: betänkande 2011/12:MJU25 Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid, förslagspunkt 25 Utsläppsrapportering i samband med budget Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 7. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 S, MP, V Parti

2012-06-07

Omröstning 2011/12:MJU18p1 EU:s kemikalielagstiftning Reach

Votering: betänkande 2011/12:MJU18 Kemikaliekontroll, förslagspunkt 1 EU:s kemikalielagstiftning Reach Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ208, 2011/12:MJ281 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:MJ382 yrkandena 26-28. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej

2012-05-02

Omröstning 2011/12:MJU18p6 Förbud mot parabener

Votering: betänkande 2011/12:MJU18 Kemikaliekontroll, förslagspunkt 6 Förbud mot parabener Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ444. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 100 0 0 7 MP 23 0 0 2 FP 21 0 0

2012-05-02

Omröstning 2011/12:MJU18p9 Förbud mot rotenon

Votering: betänkande 2011/12:MJU18 Kemikaliekontroll, förslagspunkt 9 Förbud mot rotenon Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ441 av Lars Isovaara SDDatum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 100 0 0 7 MP 22 0 0

2012-05-02

Omröstning 2011/12:MJU18p2 Kemikalieanvändningen

Votering: betänkande 2011/12:MJU18 Kemikaliekontroll, förslagspunkt 2 Kemikalieanvändningen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ330 av Jan Lindholm och Kew Nordqvist båda MP yrkande 1 och 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 24. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-05-02

Omröstning 2011/12:MJU17p4 En sammanhållen strategi för mål för ekologisk jordbruksproduktion

Votering: betänkande 2011/12:MJU17 Landsbygdspolitik m.m.förslagspunkt 4 En sammanhållen strategi för mål för ekologisk jordbruksproduktion Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ238. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101

2012-05-02

Omröstning 2011/12:MJU17p3 Djurvälfärdsersättning m.m.

Votering: betänkande 2011/12:MJU17 Landsbygdspolitik m.m.förslagspunkt 3 Djurvälfärdsersättning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ252, 2011/12:MJ287 och 2011/12:MJ463. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M

2012-05-02

Omröstning 2011/12:MJU16p9 Uttjänta vindkraftverk

Votering: betänkande 2011/12:MJU16 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 9 Uttjänta vindkraftverk Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ421 av Finn Bengtsson och Michael Svensson båda M och 2011/12:MJ440 av Lars Isovaara och Josef Fransson båda SDDatum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-04-25

Omröstning 2011/12:MJU16p1 Mål för insamling och återvinning

Votering: betänkande 2011/12:MJU16 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 1 Mål för insamling och återvinning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ317 yrkande 1, 2011/12:MJ382 yrkande 20 och 2011/12:MJ397. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2012-04-25

Omröstning 2011/12:MJU15p8 Ålförvaltningen

Votering: betänkande 2011/12:MJU15 Fiskeripolitik, förslagspunkt 8 Ålförvaltningen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ242 av Christer Nylander m.fl. FP, C2011/12:MJ340 av Kew Nordqvist m.fl. MP yrkande 1 och 2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 25 i denna del. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan

2012-04-25

Paginering