Dokument & lagar (76 träffar)

Omröstning 2010/11:SkU35p2 Skattekontroll

Votering: betänkande 2010/11:SkU35 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna, förslagspunkt 2 Skattekontroll Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk4. Datum: 2011-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 1 13 M 97 0 0 10 MP 20

2011-06-22

Omröstning 2010/11:SkU34p1 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Votering: betänkande 2010/11:SkU34 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg, förslagspunkt 1 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:133 och avslår motion 2010/11:Sk3.

2011-06-15

Omröstning 2010/11:MJU23p2 Kommunens roll vid tillståndsprövning av vindkraft

Votering: betänkande 2010/11:MJU23 Miljöledning, miljörevision och prövning av vindkraft, förslagspunkt 2 Kommunens roll vid tillståndsprövning av vindkraft Riksdagen avslår motion 2010/11:N369 yrkande 4. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2011-06-08

Omröstning 2010/11:MJU25p1 Havs- och vattenmyndighetens rätt att föra talan m.m.

Votering: betänkande 2010/11:MJU25 Havs- och vattenmyndigheten, förslagspunkt 1 Havs- och vattenmyndighetens rätt att föra talan m.m. Riksdagen antar 22 kap. 6 regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:86 punkt 1 i denna del och avslår motion 2010/11:MJ6 yrkande

2011-05-18

Omröstning 2010/11:MJU25p4 Överlåtbara fiskerättigheter

Votering: betänkande 2010/11:MJU25 Havs- och vattenmyndigheten, förslagspunkt 4 Överlåtbara fiskerättigheter Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ6 yrkande 2. Datum: 2011-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 98 0 14 M 96 0 0 11

2011-05-18

Omröstning 2010/11:MJU19p8 Vargstammens populationsstorlek

Votering: betänkande 2010/11:MJU19 Biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 8 Vargstammens populationsstorlek Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ420. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 101 0 0 6 MP 0 22 0

2011-05-04

Omröstning 2010/11:MJU19p7 Åtgärder för att förstärka vargstammen

Votering: betänkande 2010/11:MJU19 Biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 7 Åtgärder för att förstärka vargstammen Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ349. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 101 0 0 6 MP 21 1

2011-05-04

Omröstning 2010/11:MJU19p15 Regler för samexistens vid odling av GMO

Votering: betänkande 2010/11:MJU19 Biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 15 Regler för samexistens vid odling av GMO Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ267 yrkande 2. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 101

2011-05-04

Omröstning 2010/11:MJU17p6 Biologiskt avfall m.m.

Votering: betänkande 2010/11:MJU17 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 6 Biologiskt avfall m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ274 yrkande 8, 2010/11:MJ276, 2010/11:MJ311, 2010/11:MJ378 yrkande 4, 2010/11:MJ403 och 2010/11:N398 yrkande 14. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-05-04

Omröstning 2010/11:MJU17p4 Ansvarsförhållande m.m.

Votering: betänkande 2010/11:MJU17 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 4 Ansvarsförhållande m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ258, 2010/11:MJ377 yrkande 1 och 2010/11:MJ445 yrkande 2. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SkU26p2 Sidoavtalet mellan Sverige och Danmark

Votering: betänkande 2010/11:SkU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder, förslagspunkt 2 Sidoavtalet mellan Sverige och Danmark Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. S yrkande 6 och 2010/11:Sk2 av Leif Jakobsson S yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-04-28 Omröstning

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SkU26p1 Skatteavtal med andra länder

Votering: betänkande 2010/11:SkU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder, förslagspunkt 1 Skatteavtal med andra länder Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. S yrkandena 1-5. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja

2011-04-28

Omröstning 2010/11:MJU20p19 Djurskyddskrav i WTO-förhandlingar

Votering: betänkande 2010/11:MJU20 Djurskydd, förslagspunkt 19 Djurskyddskrav i WTO-förhandlingar Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ356 yrkande 38. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 MP, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 10 M 99 0 0 8 MP 0

2011-04-27

Omröstning 2010/11:MJU20p12 Subventioner av djurtransport

Votering: betänkande 2010/11:MJU20 Djurskydd, förslagspunkt 12 Subventioner av djurtransport Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ422 yrkande 3. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 MP, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 1 0 10 M 99 0 0 8 MP 0 21 0

2011-04-27

Omröstning 2010/11:MJU20p3 Djur på cirkus

Votering: betänkande 2010/11:MJU20 Djurskydd, förslagspunkt 3 Djur på cirkus Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ356 yrkande 28. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 10 M 99 0 0 8 MP 0 20 0 5 FP 20 0 0

2011-04-27

Omröstning 2010/11:MJU20p16 Tillsyn m.m.

Votering: betänkande 2010/11:MJU20 Djurskydd, förslagspunkt 16 Tillsyn m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U269 yrkande 15, 2010/11:MJ356 yrkande 7 och 2010/11:MJ402. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 10 M 99

2011-04-27

Omröstning 2010/11:MJU20p4 Pälsdjur

Votering: betänkande 2010/11:MJU20 Djurskydd, förslagspunkt 4 Pälsdjur Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ217, 2010/11:MJ244, 2010/11:MJ282 yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:MJ429 yrkandena 1 och 2 i denna del. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S Parti Ja Nej Avstående

2011-04-27

Omröstning 2010/11:MJU20p8 Kastrering av smågrisar

Votering: betänkande 2010/11:MJU20 Djurskydd, förslagspunkt 8 Kastrering av smågrisar Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om förbud mot kastrering av obedövade smågrisar. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:MJ356 yrkande 9 och avslår motion 2010/11:MJ317. Datum: 2011-04-27 Omröstning

2011-04-27

Omröstning 2010/11:MJU16p5 Stärkt konsumentskydd

Votering: betänkande 2010/11:MJU16 Jordbrukspolitik m.m.förslagspunkt 5 Stärkt konsumentskydd Riksdagen avslår motion 2010/11:U269 yrkande 5. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 99 0 0 8 MP 0 21 0

2011-04-27

Omröstning 2010/11:MJU16p6 Djuravel och växtförädling

Votering: betänkande 2010/11:MJU16 Jordbrukspolitik m.m.förslagspunkt 6 Djuravel och växtförädling Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ434 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 10 M 99 0 0 8 MP 0

2011-04-27

Paginering