Dokument & lagar (35 träffar)

Omröstning 2005/06:SkU35p1 En kronofogdemyndighet i tiden

Votering: betänkande 2005/06:SkU35 En kronofogdemyndighet i tiden prop. 2005/06:200 och prop. 2005/06:124 delvisförslagspunkt 1 En kronofogdemyndighet i tiden Riksdagen antar dels de i proposition 2005/06:200 framlagda förslagen till 1. lag med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten, 2. lag om ändring i utsökningsbalken,

2006-06-02

Omröstning 2005/06:SkU34p1 Skatt på flygresor

Votering: betänkande 2005/06:SkU34 Skatt på flygresor prop. 2005/06:190förslagspunkt 1 Skatt på flygresor Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatt på flygresor med den ändringen att 10 erhåller den av utskottet i bilaga 3 föreslagna lydelsen och avslår förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen

2006-06-02

Omröstning 2005/06:SkU33p1 Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU33 Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. prop. 2005/06:125 delvisförslagspunkt 1 Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 till betänkandet återgivna förslag till 1. lag om ändring i lagen 1994:1776 om skatt på energi,

2006-06-02

Omröstning 2005/06:SkU31p1 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning

Votering: betänkande 2005/06:SkU31 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning prop. 2005/06:174förslagspunkt 1 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i mervärdesskattelagen 1994:2002. lag om ändring i inkomstskattelagen

2006-06-02

Omröstning 2005/06:SkU31p2 Ej kontantredovisande företags inbetalning av mervärdesskatt

Votering: betänkande 2005/06:SkU31 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning prop. 2005/06:174förslagspunkt 2 Ej kontantredovisande företags inbetalning av mervärdesskatt Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk10. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 kd

2006-06-02

Omröstning 2005/06:SkU29p1 Effektivare skattekontroll

Votering: betänkande 2005/06:SkU29 Effektivare skattekontroll m.m. prop. 2005/06:169förslagspunkt 1 Effektivare skattekontroll Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om särskild skattekontroll i vissa branscher, 2. lag om ändring i kupongskattelagen 1970:6243. lag om ändring i sekretesslagen 1980:1004. lag om

2006-06-02

Omröstning 2005/06:SkU29p2 Fortsatt samordning m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU29 Effektivare skattekontroll m.m. prop. 2005/06:169förslagspunkt 2 Fortsatt samordning m.m. Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk14 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 107 0

2006-06-02

Omröstning 2005/06:SkU27p2 Miljöinriktad fordonsskatteomläggning för tunga bilar

Votering: betänkande 2005/06:SkU27 Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser prop. 2005/06:167förslagspunkt 2 Miljöinriktad fordonsskatteomläggning för tunga bilar Riksdagen godtar regeringens förslag om en miljöinriktad omläggning av fordonsskatten för tunga lastbilar och tunga bussar. Därmed bifaller riksdagen proposition

2006-05-19

Omröstning 2005/06:SkU27p1 Skattelättnad för lätta dieselbilar med låga partikelutsläpp

Votering: betänkande 2005/06:SkU27 Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser prop. 2005/06:167förslagspunkt 1 Skattelättnad för lätta dieselbilar med låga partikelutsläpp Riksdagen godtar regeringens förslag om en ny miljöklass och en skattelättnad om 6 000 kr för dieseldrivna personbilar, lätta lastbilar och lätta

2006-05-19

Omröstning 2005/06:SkU23p1 Ett regionalt förhöjt grundavdrag

Votering: betänkande 2005/06:SkU23 Ett regionalt förhöjt grundavdrag prop. 2005/06:163förslagspunkt 1 Ett regionalt förhöjt grundavdrag Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:1229Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:163 och avslår motion 2005/06:Sk9. Datum: 2006-05-19

2006-05-19

Omröstning 2005/06:SkU22p1 Alkoholbeskattning

Votering: betänkande 2005/06:SkU22 Motioner om alkoholskatt m.m.förslagspunkt 1 Alkoholbeskattning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk219, 2005/06:Sk227, 2005/06:Sk231, 2005/06:Sk243, 2005/06:Sk267, 2005/06:Sk268, 2005/06:Sk284, 2005/06:Sk288, 2005/06:Sk392, 2005/06:Sk403, 2005/06:Sk414 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk418,

2006-05-11

Omröstning 2005/06:SkU18p1 Avskaffad eller sänkt fastighetsskatt

Votering: betänkande 2005/06:SkU18 Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning, förslagspunkt 1 Avskaffad eller sänkt fastighetsskatt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk215, 2005/06:Sk218, 2005/06:Sk261, 2005/06:Sk275 i denna del, 2005/06:Sk329, 2005/06:Sk356, 2005/06:Sk368 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk399

2006-05-11

Omröstning 2005/06:SkU18p3 Energibesparande investeringar m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU18 Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning, förslagspunkt 3 Energibesparande investeringar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi317 yrkande 17, 2005/06:Sk273, 2005/06:Sk323, 2005/06:Sk405, 2005/06:Sk528 yrkande 8, 2005/06:MJ532 yrkande 17, 2005/06:N476 yrkande 11 och 2005/06:Bo256

2006-05-11

Omröstning 2005/06:SkU18p15 Avvecklad förmögenhetsskatt m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU18 Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning, förslagspunkt 15 Avvecklad förmögenhetsskatt m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk3 yrkande 7, 2005/06:Sk214, 2005/06:Sk272, 2005/06:Sk275 i denna del, 2005/06:Sk368 yrkande 3, 2005/06:Sk378, 2005/06:Sk399 i denna del, 2005/06:Sk456,

2006-05-11

Omröstning 2005/06:SkU18p7 Byggnader för äldreboende

Votering: betänkande 2005/06:SkU18 Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning, förslagspunkt 7 Byggnader för äldreboende Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk316, 2005/06:Sk325, 2005/06:Sk371, 2005/06:Sk440 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So643 yrkande 2. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-05-11

Omröstning 2005/06:SkU18p12 Uppskovsreglerna

Votering: betänkande 2005/06:SkU18 Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning, förslagspunkt 12 Uppskovsreglerna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk431, 2005/06:Sk435 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk478 och 2005/06:Bo276 yrkandena 19 och 22 i denna del. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-05-11

Omröstning 2005/06:SkU32p1 Justering i lagen om trängselskatt

Votering: betänkande 2005/06:SkU32 Justering i lagen om trängselskatt prop. 2005/06:198förslagspunkt 1 Justering i lagen om trängselskatt Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:198 och avslår motionerna 2005/06:Sk17 och 2005/06:Sk18.

2006-05-10

Omröstning 2005/06:SkU20p1 Energiskatt, allmänt

Votering: betänkande 2005/06:SkU20 Allmänna motioner om energibeskattning m.m.förslagspunkt 1 Energiskatt, allmänt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk336, 2005/06:Sk362, 2005/06:Sk388, 2005/06:Sk416, 2005/06:Sk455 yrkande 5, 2005/06:Sk466, 2005/06:Sk470, 2005/06:Sk479 yrkande 2, 2005/06:Sk513, 2005/06:MJ292 yrkande

2006-04-06

Omröstning 2005/06:SkU21p2 F-skattsedel

Votering: betänkande 2005/06:SkU21 Allmänna motioner om taxering och skattebetalning m.m.förslagspunkt 2 F-skattsedel Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi319 yrkande 8, 2005/06:Sk259 yrkande 1, 2005/06:Sk350, 2005/06:Sk396, 2005/06:Sk423, 2005/06:Sk458 yrkande 1, 2005/06:Sk459 yrkande 1, 2005/06:Sk462, 2005/06:Sk512,

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU21p7 Tidpunkten för inbetalning av moms

Votering: betänkande 2005/06:SkU21 Allmänna motioner om taxering och skattebetalning m.m.förslagspunkt 7 Tidpunkten för inbetalning av moms Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi317 yrkande 9, 2005/06:Sk306, 2005/06:Sk391, 2005/06:Sk428 och 2005/06:N306 yrkande 6. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-16

Paginering