Dokument & lagar (2 576 träffar)

Riksdagens protokoll 2009/10:32

Riksdagens protokoll 2009/10:32 Onsdagen den 18 november Kl. 09:00 21:58 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 november. 2 Anmälan om kompletteringsval till krigsdelegationen Andre vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Dan Kihlström som

2009-11-18

Riksdagens protokoll 2009/10:32 (pdf, 1977 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:33

Riksdagens protokoll 2009/10:33 Torsdagen den 19 november Kl. 12:00 16:40 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 november. 2 Val av riksrevisorer Från konstitutionsutskottet hade följande skrivelse inkommit: Riksdagen  Konstitutionsutskottet har i dag enhälligt beslutat att till  ny riksrevisor

2009-11-19

Riksdagens protokoll 2009/10:33 (pdf, 867 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:36

Riksdagens protokoll 2009/10:36 Tisdagen den 24 november Kl. 13:00 20:59 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 17 och 18 november. 2 Ledighet Talmannen meddelade att Patrik Forslund m ansökt om ledighet under tiden den 11 januari 20105 april 2010. Kammaren biföll denna ansökan. Talmannen anmälde

2009-11-24

Riksdagens protokoll 2009/10:36 (pdf, 951 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:35

Riksdagens protokoll 2009/10:35 Måndagen den 23 november Kl. 15:00 15:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 november. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Anna König Jerlmyr m skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 24 november, varigenom

2009-11-23

Riksdagens protokoll 2009/10:35 (pdf, 320 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:34

Riksdagens protokoll 2009/10:34 Fredagen den 20 november Kl. 09:00 13:24 1 Aktuell debatt: Regeringens styrning av det statliga ägandet i Vattenfall Anf. 1 PETER ERIKSSON mpFru talman Jag har från Miljöpartiets sida begärt att få till stånd dagens debatt. Jag är glad att det var möjligt att genomföra den så snart.

2009-11-20

Riksdagens protokoll 2009/10:34 (pdf, 943 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:38

Riksdagens protokoll 2009/10:38 Torsdagen den 26 november Kl. 12:00 16:30 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 20 november. 2 Beslut om ärenden som slutdebatterats den 25 november UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd  Punkt 2 Skuldavskrivningar 1. utskottet  2. res. 1 s, v, mp Votering:

2009-11-26

Riksdagens protokoll 2009/10:38 (pdf, 959 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:37

Riksdagens protokoll 2009/10:37 Onsdagen den 25 november Kl. 09:00 16:54 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 november. 2 Beslut om ärenden som slutdebatterats den 19 november KrU3 Radio och tv i allmänhetens tjänst 20102013  Punkt 2 Avgiftsskyldighet för bl.a. företag och myndigheter 1. utskottet 

2009-11-25

Riksdagens protokoll 2009/10:37 (pdf, 1286 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:30

Riksdagens protokoll 2009/10:30 Måndagen den 16 november Kl. 15:00 15:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 10 och 11 november. 2 Bordläggning Anmäldes och bordlades  Proposition  2009/10:49 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen stöd till personer som varit långvarigt sjukfrånvarande och familjehemsföräldrar 

2009-11-16

Riksdagens protokoll 2009/10:30 (pdf, 312 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:9

Riksdagens protokoll 2009/10:9 Torsdagen den 1 oktober Kl. 12:00 16:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 25 september. 2 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Peter Jeppsson s avsagt sig uppdraget som suppleant i försvarsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Meddelande om partiledardebatt

2009-10-01

Riksdagens protokoll 2009/10:9 (pdf, 845 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:7

Riksdagens protokoll 2009/10:7 Tisdagen den 29 september Kl. 13:00 13:27 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 21 september. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Stefan Attefall kd avsagt sig uppdraget som suppleant i Utrikesnämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval

2009-09-29

Riksdagens protokoll 2009/10:7 (pdf, 367 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:6

Riksdagens protokoll 2009/10:6 Fredagen den 25 september Kl. 09:00 09:21 1 Svar på interpellation 2009/10:5 om telefoni i glesbygd Anf. 1 Statsrådet ÅSA TORSTENSSON cHerr talman Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av risken för att stora grupper av teleabonnenter i framför

2009-09-25

Riksdagens protokoll 2009/10:6 (pdf, 331 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:5

Riksdagens protokoll 2009/10:5 Torsdagen den 24 september Kl. 14:00 15:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 september. 2 Frågestund Anf. 1 TALMANNEN: Vi övergår nu till dagens frågestund, och jag hälsar statsråden välkomna. Följande statsråd kommer att delta: Arbetsmarknadsminister Sven Otto

2009-09-24

Riksdagens protokoll 2009/10:5 (pdf, 555 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:4

Riksdagens protokoll 2009/10:4 Måndagen den 21 september Kl. 10:00 13:10 1 Debatt med anledning av budgetpropositionen Finansministern överlämnade regeringens proposition 2009/10:1 med förslag till statsbudget för 2010, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Anf. 1 Finansminister ANDERS BORG mHerr talman

2009-09-21

Riksdagens protokoll 2009/10:4 (pdf, 752 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:3

Riksdagens protokoll 2009/10:3 Onsdagen den 16 september Kl. 09:00 14:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 september. 2 Meddelande om nytt system för delning av propositioner Förste vice talmannen meddelade att information om ett nytt system för delning av propositioner delats ut till riksdagens

2009-09-16

Riksdagens protokoll 2009/10:3 (pdf, 970 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:27

Riksdagens protokoll 2009/10:27 Onsdagen den 11 november Kl. 16:15 16:17 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 november. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2009/10:39 Till riksdagen  Interpellation 2009/10:39 Skattefusk

2009-11-11

Riksdagens protokoll 2009/10:27 (pdf, 355 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:26

Riksdagens protokoll 2009/10:26 Tisdagen den 10 november Kl. 13:00 19:23 1 Aktuell debatt: Försäkringskassans långa handläggningstider Anf. 1 VERONICA PALM sFru talman Den 22 oktober begärde Socialdemokraterna denna aktuella debatt om de långa handläggningstiderna på Försäkringskassan. Solveig i Kumla hade då väntat

2009-11-10

Riksdagens protokoll 2009/10:26 (pdf, 848 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:25

Riksdagens protokoll 2009/10:25 Fredagen den 6 november Kl. 09:00 13:08 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2009/10:36 Till riksdagen  Interpellation 2009/10:36 Ekonomisk trygghet och antalet personer som har jobb  av Monica Green s Interpellationen

2009-11-06

Riksdagens protokoll 2009/10:25 (pdf, 826 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:24

Riksdagens protokoll 2009/10:24 Torsdagen den 5 november Kl. 12:00 14:59 1 Anmälan val av ordförande i civilutskottet Andre vice talmannen anmälde att Johan Löfstrand s valts till ordförande i civilutskottet under tiden den 325 november. 2 Återkallelse av del av motion Andre vice talmannen meddelade att Karin Svensson

2009-11-05

Riksdagens protokoll 2009/10:24 (pdf, 566 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:23

Riksdagens protokoll 2009/10:23 Onsdagen den 4 november Kl. 09:00 19:56 1 Anmälan om kompletteringsval till socialutskottet Tredje vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Anders Andersson som ledamot i socialutskottet. Tredje vice talmannen förklarade vald till 

2009-11-04

Riksdagens protokoll 2009/10:23 (pdf, 1670 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:22

Riksdagens protokoll 2009/10:22 Tisdagen den 3 november Kl. 13:00 14:55 1 Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober Anf. 1 Statsrådet CECILIA MALMSTRÖM fpHerr talman och ärade ledamöter Som ni vet träffades Europeiska rådet i torsdags och fredags i förra veckan under ordförandeskap

2009-11-03

Riksdagens protokoll 2009/10:22 (pdf, 568 kB)