Dokument & lagar (127 träffar)

Omröstning 2008/09:JuU31p1 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst

Votering: betänkande 2008/09:JuU31 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst, förslagspunkt 1 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2009-09-16 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti

2009-09-16

Omröstning 2008/09:JuU30p1 Förtursförklaring i domstol

Votering: betänkande 2008/09:JuU30 Förtursförklaring i domstol, förslagspunkt 1 Förtursförklaring i domstol Riksdagen antar regeringens förslag till lag om förtursförklaring i domstol. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:213 och avslår motion 2008/09:Ju27. Datum: 2009-09-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-09-16

Omröstning 2008/09:JuU29p1 Godkännande av utkast till rambeslut om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta

Votering: betänkande 2008/09:JuU29 Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta, förslagspunkt 1 Godkännande av utkast till rambeslut om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta Riksdagen godkänner det inom Europeiska

2009-09-16

Omröstning 2008/09:JuU23p3 Domkretsar för de allmänna förvaltningsdomstolarna

Votering: betänkande 2008/09:JuU23 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans, förslagspunkt 3 Domkretsar för de allmänna förvaltningsdomstolarna Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju21, 2008/09:Ju22 och 2008/09:Ju23. Datum: 2009-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-06-11

Omröstning 2008/09:JuU23p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:JuU23 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju24 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti

2009-06-11

Omröstning 2008/09:JuU17p5 Påföljdssystemet

Votering: betänkande 2008/09:JuU17 Straffet för mord m.m.förslagspunkt 5 Påföljdssystemet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju14 yrkande 2 och 2008/09:Ju16 yrkande 3. Datum: 2009-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 105 0 25 m

2009-05-14

Omröstning 2008/09:JuU17p2 Livstidsstraffet

Votering: betänkande 2008/09:JuU17 Straffet för mord m.m.förslagspunkt 2 Livstidsstraffet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju15 yrkande 2 och 2008/09:Ju16 yrkande 1. Datum: 2009-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 101 3 0 26 m 79

2009-05-14

Omröstning 2008/09:JuU27p2 Uppföljning av lagstiftningen m.m.

Votering: betänkande 2008/09:JuU27 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften, förslagspunkt 2 Uppföljning av lagstiftningen m.m. Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju20 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-05-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2009-05-06

Omröstning 2008/09:JuU27p3 Barns säkerhet på Internet m.m.

Votering: betänkande 2008/09:JuU27 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften, förslagspunkt 3 Barns säkerhet på Internet m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju425 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Ju20 yrkande 5. Datum: 2009-05-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej

2009-05-06

Omröstning 2008/09:JuU26p5 Ytterligare befogenheter för polisen

Votering: betänkande 2008/09:JuU26 Utvidgat avlägsnande vid ordningstörningar, förslagspunkt 5 Ytterligare befogenheter för polisen Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju18. Datum: 2009-05-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 111 0 18 m 87 0

2009-05-06

Omröstning 2008/09:JuU26p1 Utvidgat avlägsnande

Votering: betänkande 2008/09:JuU26 Utvidgat avlägsnande vid ordningstörningar, förslagspunkt 1 Utvidgat avlägsnande Riksdagen antar 13 c regeringens förslag till lag om ändring i polislagen 1984:387Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:131 i denna del och avslår motionerna 2008/09:Ju17 yrkande 2 i denna del och

2009-05-06

Omröstning 2008/09:JuU24p9 Vittnesskydd för unga

Votering: betänkande 2008/09:JuU24 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Vittnesskydd för unga Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju433 yrkande 10. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 109 0 21 m 82 0 0 15 c 24 0 0 5

2009-04-22

Omröstning 2008/09:JuU24p32 Frågor om terrorism

Votering: betänkande 2008/09:JuU24 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 32 Frågor om terrorism Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju332, 2008/09:Ju379 yrkande 73, 2008/09:Ju440 och 2008/09:U349 yrkande 34. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2009-04-22

Omröstning 2008/09:JuU24p2 Nämndemännens ersättning

Votering: betänkande 2008/09:JuU24 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Nämndemännens ersättning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju263, 2007/08:Ju405, 2007/08:Ju435 yrkande 4 och 2008/09:Ju251. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-22

Omröstning 2008/09:JuU24p14 Kostnaden för biträde vid förhör upplysningsvis under förundersökning

Votering: betänkande 2008/09:JuU24 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 14 Kostnaden för biträde vid förhör upplysningsvis under förundersökning Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju379 yrkande 74. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-22

Omröstning 2008/09:JuU22p25 Internationellt samarbete

Votering: betänkande 2008/09:JuU22 Polisfrågor, förslagspunkt 25 Internationellt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju212 yrkandena 1-3, 2008/09:Ju430 yrkande 7 och 2008/09:Ju470 yrkande 6. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-16

Omröstning 2008/09:JuU22p12 Polisutbildning, m.m.

Votering: betänkande 2008/09:JuU22 Polisfrågor, förslagspunkt 12 Polisutbildning, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju217 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Ju245 yrkande 1, 2008/09:Ju379 yrkande 26, 2008/09:Ju400 yrkande 1 och 2008/09:Ju433 yrkande 2. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-04-16

Omröstning 2008/09:JuU22p1 Polisens yttre organisation

Votering: betänkande 2008/09:JuU22 Polisfrågor, förslagspunkt 1 Polisens yttre organisation Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju379 yrkande 24. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 97 0 33 m 79 0 0 18 c 22 0 0 7

2009-04-16

Omröstning 2008/09:JuU20p1 Handlingsplan för ökad uppmärksamhet på våldsutvecklingen i samhället

Votering: betänkande 2008/09:JuU20 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 1 Handlingsplan för ökad uppmärksamhet på våldsutvecklingen i samhället Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju235. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2009-04-16

Omröstning 2008/09:JuU20p7 Information till brottsoffer

Votering: betänkande 2008/09:JuU20 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 7 Information till brottsoffer Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju393 yrkande 5. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 86 0 0 11

2009-04-16