Dokument & lagar (3 träffar)

Omröstning 2008/09:UFöU1p1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Votering: betänkande 2008/09:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF Riksdagen bemyndigar regeringen att, med de preciseringar utskottet anger, ställa en väpnad styrka om

2008-12-19

Omröstning 2008/09:UFöU1p2 Vissa frågor rörande den internationella säkerhetsstyrkans verksamhet

Votering: betänkande 2008/09:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Vissa frågor rörande den internationella säkerhetsstyrkans verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U9 yrkandena 2-5, 2008/09:U10 yrkandena 1 och 3-5, 2008/09:U11 yrkandena 2-7 och

2008-12-19

Omröstning 2005/06:UFöU1p1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan

Votering: betänkande 2005/06:UFöU1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF i Afghanistan, förslagspunkt 1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF i Afghanistan Riksdagen bifaller proposition 2005/06:34 och avslår motionerna 2005/06:U1 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:U2

2005-12-07