Dokument & lagar (87 träffar)

Omröstning 2005/06:SoU18p1 Mål för folkhälsan m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU18 Folkhälsa, förslagspunkt 1 Mål för folkhälsan m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So399 yrkande 3, 2005/06:So547 yrkande 2, 2005/06:So606 yrkande 5, 2005/06:So641 yrkande 4 och 2005/06:A418 yrkande 10. Datum: 2006-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-30

Omröstning 2005/06:SoU18p14 Elöverkänslighet m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU18 Folkhälsa, förslagspunkt 14 Elöverkänslighet m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So422 yrkande 1 och 2005/06:MJ351 yrkande 30. Datum: 2006-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 43 0 0

2006-03-30

Omröstning 2005/06:SoU18p10 Trygga och goda uppväxtvillkor

Votering: betänkande 2005/06:SoU18 Folkhälsa, förslagspunkt 10 Trygga och goda uppväxtvillkor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So431 yrkande 6, 2005/06:So691 yrkande 1, 2005/06:So699 yrkande 20, 2005/06:So702 yrkande 9 och 2005/06:Kr412 yrkande 7. Datum: 2006-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-30

Omröstning 2005/06:SoU14p1 Säkerhet och tillsyn

Votering: betänkande 2005/06:SoU14 Anmälningsskyldighet, säkerhet och tillsyn inom psykiatrisk tvångsvård, förslagspunkt 1 Säkerhet och tillsyn Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i lagen 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård, b lag om ändring i lagen 1991:1129 om rättspsykiatrisk vård såvitt avser

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SoU13p3 Behandlingskontroller och smittskyddsarbete

Votering: betänkande 2005/06:SoU13 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar, förslagspunkt 3 Behandlingskontroller och smittskyddsarbete Riksdagen avslår motion 2005/06:So11 yrkande 3. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, kd Parti

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SoU12p20 Tvångsvård av gravida kvinnor med missbruksproblem

Votering: betänkande 2005/06:SoU12 Nationell alkoholhandlingsplan, förslagspunkt 20 Tvångsvård av gravida kvinnor med missbruksproblem Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So269 och 2005/06:So325. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-02-22

Omröstning 2005/06:SoU12p8 Alkoholfri uppväxt

Votering: betänkande 2005/06:SoU12 Nationell alkoholhandlingsplan, förslagspunkt 8 Alkoholfri uppväxt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So1 yrkande 5, 2005/06:So3 yrkande 4, 2005/06:So5 yrkande 4, 2005/06:So7 yrkande 4, 2005/06:So470 yrkande 4, 2005/06:So524 yrkande 1, 2005/06:So700 yrkande 1 och 2005/06:So708 yrkande

2006-02-22

Omröstning 2005/06:SoU12p3 Alkoholpolitikens huvudinriktning

Votering: betänkande 2005/06:SoU12 Nationell alkoholhandlingsplan, förslagspunkt 3 Alkoholpolitikens huvudinriktning Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om huvudinriktningen av alkoholpolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:30 punkt 2 och avslår motionerna 2005/06:Sk385 yrkandena 3 och 6, 2005/06:Sk414

2006-02-22

Omröstning 2005/06:SoU12p29 Åtgärder mot illegal alkoholhantering

Votering: betänkande 2005/06:SoU12 Nationell alkoholhandlingsplan, förslagspunkt 29 Åtgärder mot illegal alkoholhantering Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju332 yrkande 20, 2005/06:So1 yrkandena 6-8, 2005/06:So2 yrkande 6, 2005/06:So3 yrkande 8, 2005/06:So290 och 2005/06:So637 yrkande 4. Datum: 2006-02-22 Omröstning

2006-02-22

Omröstning 2005/06:SoU12p32 Gårdsförsäljning m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU12 Nationell alkoholhandlingsplan, förslagspunkt 32 Gårdsförsäljning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So210, 2005/06:So232, 2005/06:So302, 2005/06:So375 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So395, 2005/06:So491, 2005/06:So692, 2005/06:MJ441 yrkande 10, 2005/06:N440 yrkande 6 och 2005/06:N474

2006-02-22

Omröstning 2005/06:SoU12p1 Avslag på propositionen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU12 Nationell alkoholhandlingsplan, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen m.m. Riksdagen avslår motion 2005/06:So6 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129 0 0 15 m 44 0 0

2006-02-22

Omröstning 2005/06:SoU12p11 Ålderskontrollen vid försäljning av folköl

Votering: betänkande 2005/06:SoU12 Nationell alkoholhandlingsplan, förslagspunkt 11 Ålderskontrollen vid försäljning av folköl Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So231, 2005/06:So313 yrkande 1, 2005/06:So383, 2005/06:So549 yrkande 2, 2005/06:So612, 2005/06:So622 och 2005/06:Kr412 yrkande 9. Datum: 2006-02-22 Omröstning

2006-02-22

Omröstning 2005/06:SoU11p1 Utökad möjlighet att inhämta information

Votering: betänkande 2005/06:SoU11 Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd, förslagspunkt 1 Utökad möjlighet att inhämta information Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1998:531 om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Därmed bifaller

2006-02-22

Omröstning 2005/06:SoU10p7 Patientsäkerhet

Votering: betänkande 2005/06:SoU10 Legitimation och skyddad yrkestitel, förslagspunkt 7 Patientsäkerhet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So670 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So703 yrkandena 30-32. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-02-08

Omröstning 2005/06:SoU10p8 Handläggning av omvårdnadsärenden

Votering: betänkande 2005/06:SoU10 Legitimation och skyddad yrkestitel, förslagspunkt 8 Handläggning av omvårdnadsärenden Riksdagen avslår motion 2005/06:So360 yrkande 2. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 123 0 0 21 m 42 0

2006-02-08

Omröstning 2005/06:SoU8p3 Ändring i tandvårdsförordningen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU8 Tandvårdsfrågor, förslagspunkt 3 Ändring i tandvårdsförordningen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So467 yrkande 2, 2003/04:So619 yrkande 2, 2004/05:So615 yrkande 2, 2005/06:So251 yrkande 1 och 2005/06:So479. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-01-25

Omröstning 2005/06:SoU8p1 Tandvårdsförsäkringen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU8 Tandvårdsfrågor, förslagspunkt 1 Tandvårdsförsäkringen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So240, 2003/04:So290, 2003/04:So309, 2003/04:So343 yrkandena 28-33, 2003/04:So393, 2003/04:So408 yrkande 2, 2003/04:So580, 2003/04:So591 yrkande 9, 2003/04:So593 yrkandena 2 och 3, 2003/04:So640

2006-01-25

Omröstning 2005/06:SoU8p5 Amalgamanvändningen m.m. i Sverige och inom EU

Votering: betänkande 2005/06:SoU8 Tandvårdsfrågor, förslagspunkt 5 Amalgamanvändningen m.m. i Sverige och inom EU Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 35, 2003/04:So399, 2003/04:So467 yrkandena 1 och 3, 2003/04:So507, 2003/04:So619 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2005/06:So399 yrkandena 4 och 5. Datum: 2006-01-25

2006-01-25

Omröstning 2005/06:SoU6p11 Stödpersoner

Votering: betänkande 2005/06:SoU6 Psykiatri, förslagspunkt 11 Stödpersoner Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So410 yrkande 19 och 2005/06:So606 yrkande 16. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 39 0 0 16 c

2006-01-25

Omröstning 2005/06:SoU6p1 Den psykiatriska vårdens organisation, finansiering, arbetsmetoder m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU6 Psykiatri, förslagspunkt 1 Den psykiatriska vårdens organisation, finansiering, arbetsmetoder m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju352 yrkande 3, 2004/05:Ju427 yrkande 3, 2004/05:So252, 2004/05:So379, 2004/05:So394 yrkande 24 i denna del, 2004/05:So410 yrkandena 4, 11, 16, 20, 24,

2006-01-25