Dokument & lagar (87 träffar)

Omröstning 2005/06:TU8p22 Vägvisning

Votering: betänkande 2005/06:TU8 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 22 Vägvisning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T214 yrkande 2, 2005/06:T389 och 2005/06:T593. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24

2006-03-09

Omröstning 2005/06:TU13p12 Trafikförseelser och sanktioner

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 12 Trafikförseelser och sanktioner Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T231, 2005/06:T296 yrkande 8, 2005/06:T361, 2005/06:T562 yrkandena 1-3 och 2005/06:T609 yrkande 8. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 mp,

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU12p14 Miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet

Votering: betänkande 2005/06:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 14 Miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening ger vad utskottet anför om miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl.

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU12p1 Allmänt om regler för sjöfarten

Votering: betänkande 2005/06:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 1 Allmänt om regler för sjöfarten Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T396 av Gunnar Andrén fp yrkande 6, 2005/06:T426 av Gunnar Andrén och Erling Bager båda fp yrkande 5 i denna del och 2005/06:T611 av Johnny Gylling m.fl. kd yrkandena 4 och 9. Datum:

2006-04-27

Omröstning 2005/06:KrU1p3 Kulturinstitutionernas överytor

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 3 Kulturinstitutionernas överytor Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr233 yrkandena 6 och 10. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m Parti Ja Nej Avstående

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU1p1 Mål och resultatredovisning inom utgiftsområde 17

Votering: betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2005/06:1förslagspunkt 1 Mål och resultatredovisning inom utgiftsområde 17 Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr381 yrkande 1. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 fp Parti Ja Nej

2005-12-07

Omröstning 2005/06:KrU7p8 Ansökningar om EU-bidrag

Votering: betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 8 Ansökningar om EU-bidrag Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr334 yrkande 34. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0 27 m 0 41 0 14

2006-03-09

Omröstning 2005/06:KrU6p5 Återrapporteringskrav och kvalitetssäkring

Votering: betänkande 2005/06:KrU6 Statligt stöd för kvinnors organisering, förslagspunkt 5 Återrapporteringskrav och kvalitetssäkring Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr245 och 2005/06:A260 yrkande 2. Datum: 2005-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-12-08

Omröstning 2005/06:KrU5p15 Långsiktigt bevarande av film

Votering: betänkande 2005/06:KrU5 Fokus på film en ny svensk filmpolitik, förslagspunkt 15 Långsiktigt bevarande av film Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr10 yrkande 7 och 2005/06:Kr417 yrkande 21. Datum: 2005-12-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2005-12-08

Omröstning 2005/06:TU8p13 Chiptrimning och miljökonvertering

Votering: betänkande 2005/06:TU8 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 13 Chiptrimning och miljökonvertering Riksdagen avslår motion 2005/06:T583 yrkandena 6 och 7. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m

2006-03-09

Omröstning 2005/06:TU8p11 Fordonsreglering

Votering: betänkande 2005/06:TU8 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 11 Fordonsreglering Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T212 yrkande 7 och 2005/06:T560 yrkandena 6-8. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0

2006-03-09

Omröstning 2005/06:TU6p4 Mål om användning av förnybara drivmedel

Votering: betänkande 2005/06:TU6 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, förslagspunkt 4 Mål om användning av förnybara drivmedel Riksdagen godkänner att det vägledande målet för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige fr.o.m. 2010 skall vara att sådana drivmedel skall utgöra minst

2005-12-16

Omröstning 2005/06:TU5p1 Transportpolitikens mål

Votering: betänkande 2005/06:TU5 Moderna transporter, förslagspunkt 1 Transportpolitikens mål Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ändring av delmålen för god miljö och hållbar regional utveckling. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:160 punkt 4 och avslår motion 2004/05:N11 av Åsa Torstensson m.fl.

2006-05-30

Omröstning 2005/06:TU4p5 Samverkan inom offentlig förvaltning

Votering: betänkande 2005/06:TU4 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället, förslagspunkt 5 Samverkan inom offentlig förvaltning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd yrkande 14 och 2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. kd yrkande 17. Datum: 2006-01-25 Omröstning

2006-01-25

Omröstning 2005/06:TU3p5 Tillgängligheten vid Postens serviceställen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:TU3 Post- och kassaservice, förslagspunkt 5 Tillgängligheten vid Postens serviceställen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N255 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson båda c yrkande 3 och 2005/06:T569 av Olle Sandahl kdDatum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-01-25

Omröstning 2005/06:TU13p2 Alkohol i trafiken

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 2 Alkohol i trafiken Riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anför om att regeringen säkerställer att det sker en oberoende kvalitetsbedömning av alkolås som finns på marknaden. Därmed avslår riksdagen motionerna 2005/06:Ju382 yrkandena 6, 7 och

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU11p5 Privatisering av Luftfartsverket

Votering: betänkande 2005/06:TU11 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 5 Privatisering av Luftfartsverket Riksdagen avslår motion 2005/06:T559 yrkande 36. Datum: 2006-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 118 0 0 26 m 43 0 0 12 c 16 0 0

2006-03-29

Omröstning 2005/06:KrU8p9 OS i Kina 2008

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 9 OS i Kina 2008 Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr375 yrkande 12. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 0 44 0 11 c 0 16 0 6 fp 0

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU8p5 Handslaget

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 5 Handslaget Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr350 och 2005/06:MJ351 yrkande 16. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 0 44 0 11 c 16 0 0 6

2006-03-15

Omröstning 2005/06:KrU8p11 Internationella idrottsevenemang m.m.

Votering: betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor, förslagspunkt 11 Internationella idrottsevenemang m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr351 och 2005/06:Kr373 yrkande 17. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119 0

2006-03-15