Dokument & lagar (41 träffar)

Omröstning 2012/13:CU18p1 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden

Votering: betänkande 2012/13:CU18 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Riksdagen avslår motion 2012/13:C3 av Markus Wiechel SD yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse

2013-06-12

Riksdagsskrivelse 2012/13:271

Riksdagsskrivelse 2012/13:271 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU18 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-12

Riksdagsskrivelse 2012/13:271 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:244

Riksdagsskrivelse 2012/13:244 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU19 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:244 (pdf, 83 kB)

Omröstning 2012/13:CU20p1 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter

Votering: betänkande 2012/13:CU20 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter, förslagspunkt 1 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 2010:900Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:93 och avslår

2013-05-22

Riksdagsskrivelse 2012/13:233

Riksdagsskrivelse 2012/13:233 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU21 Nedsättning av en byggsanktionsavgift får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-22

Riksdagsskrivelse 2012/13:233 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:232

Riksdagsskrivelse 2012/13:232 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU20 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-22

Riksdagsskrivelse 2012/13:232 (pdf, 83 kB)

Omröstning 2012/13:CU13p1 Sms-lån

Votering: betänkande 2012/13:CU13 Konsumenträtt, förslagspunkt 1 Sms-lån Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi263, 2012/13:C206 yrkandena 6-8, 2012/13:C219, 2012/13:C223, 2012/13:C251, 2012/13:C282, 2012/13:C287, 2012/13:C369, 2012/13:C377, 2012/13:C390 yrkande 2, 2012/13:C401, 2012/13:C410, 2012/13:C414 och 2012/13:C417.

2013-05-15

Omröstning 2012/13:CU13p3 Allmänna reklamationsnämnden

Votering: betänkande 2012/13:CU13 Konsumenträtt, förslagspunkt 3 Allmänna reklamationsnämnden Riksdagen avslår motion 2012/13:C444 yrkande 5. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 100 0 0 7 MP 0 23 0 2

2013-05-15

Riksdagsskrivelse 2012/13:209

Riksdagsskrivelse 2012/13:209 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU17 Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-15

Riksdagsskrivelse 2012/13:209 (pdf, 83 kB)

Omröstning 2012/13:CU10p1 Skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor

Votering: betänkande 2012/13:CU10 Ersättningsrätt, förslagspunkt 1 Skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor Riksdagen avslår motion 2012/13:N366 yrkande 5. Datum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 95 0 16 M 95 0 0 12

2013-04-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:190

Riksdagsskrivelse 2012/13:190 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU15 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 april 2013 Per Westerberg Claes

2013-04-17

Riksdagsskrivelse 2012/13:190 (pdf, 83 kB)

Omröstning 2012/13:CU11p4 Ombildning till bostadsrätt - detaljplanereglering

Votering: betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 4 Ombildning till bostadsrätt detaljplanereglering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkande 10 och 2012/13:C400 yrkande 7. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-11

Omröstning 2012/13:CU11p2 Skyddsregeln

Votering: betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 2 Skyddsregeln Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkande 7 och 2012/13:C400 yrkande 24. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 92 0 20 M 96 0 0 11 MP

2013-04-11

Omröstning 2012/13:CU11p1 Reformerade hyressättningsregler m.m.

Votering: betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 1 Reformerade hyressättningsregler m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:C400 yrkandena 21 och 22. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 96 0 0 11 MP

2013-04-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:189

Riksdagsskrivelse 2012/13:189 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 april 2013 Per Westerberg Claes

2013-04-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:189 (pdf, 83 kB)

Omröstning 2012/13:CU12p2 Förbättrat skydd för nationalstadsparker

Votering: betänkande 2012/13:CU12 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 2 Förbättrat skydd för nationalstadsparker Riksdagen avslår motion 2012/13:C436 yrkandena 1-4. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0

2013-04-10

Omröstning 2012/13:CU9p14 Sjuka hus och byggnaders inomhusmiljö

Votering: betänkande 2012/13:CU9 Planering och byggande, förslagspunkt 14 Sjuka hus och byggnaders inomhusmiljö Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C299 av Jan Lindholm MP2012/13:C305 av Jan Lindholm MP yrkandena 1, 2, 4 och 6 samt 2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 16 och 17. Datum: 2013-03-21 Omröstning

2013-03-21

Omröstning 2012/13:CU9p10 Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad

Votering: betänkande 2012/13:CU9 Planering och byggande, förslagspunkt 10 Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkandena 8 och 9, 2012/13:C400 yrkande 3, 2012/13:N366 yrkande 10 och 2012/13:N406 yrkande 6. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-03-21

Riksdagsskrivelse 2012/13:176

Riksdagsskrivelse 2012/13:176 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU9 Planering och byggande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 mars 2013 Per Westerberg Claes

2013-03-21

Riksdagsskrivelse 2012/13:176 (pdf, 83 kB)

Omröstning 2012/13:CU8p3 Översyn av vårdnadsreglerna

Votering: betänkande 2012/13:CU8 Familjerätt, förslagspunkt 3 Översyn av vårdnadsreglerna Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C243 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:C389 yrkande 1. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 23

2013-03-14

Paginering