Dokument & lagar (25 träffar)

Omröstning 2004/05:TU6p1 Fordonskontroll och förarprövning

Votering: betänkande 2004/05:TU6 Fordonsfrågor, förslagspunkt 1 Fordonskontroll och förarprövning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T463 yrkande 3 och 2004/05:T468 yrkande 8. Datum: 2005-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 118 0 0

2005-03-17

Omröstning 2004/05:TU2p14 Moped och motorcykel

Votering: betänkande 2004/05:TU2 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik, förslagspunkt 14 Moped och motorcykel Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T21 yrkande 15, 2003/04:T206, 2003/04:T273 yrkande 3, 2003/04:T290, 2003/04:T442 yrkandena 8-11, 2003/04:T454 yrkandena 6, 9 och 10, 2003/04:T503, 2003/04:T557, 2003/04:T564

2004-11-25

Omröstning 2004/05:TU17p9 Ersättning till hushåll som varit utan telefon

Votering: betänkande 2004/05:TU17 Åtgärder inom kommunikationsområdet med anledning av stormen i januari2005 över södra Sverige, förslagspunkt 9 Ersättning till hushåll som varit utan telefon Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ6 yrkande 24. Datum: 2005-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4

2005-04-13

Omröstning 2004/05:TU11p1 Väginfrastruktur

Votering: betänkande 2004/05:TU11 Vägfrågor, förslagspunkt 1 Väginfrastruktur Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T468 yrkande 14, 2004/05:N254 yrkandena 7 och 8, 2004/05:N396 yrkande 2, 2004/05:N397 yrkandena 7 och 8 samt 2004/05:N407 yrkande 2. Datum: 2005-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-05-18

Omröstning 2004/05:TU10p4 Statens ansvar för flygplatssystemet

Votering: betänkande 2004/05:TU10 Luftfart, förslagspunkt 4 Statens ansvar för flygplatssystemet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T259 av Margareta Sandgren m.fl. s2004/05:T374 av Christer Adelsbo m.fl. s2004/05:T457 av Tobias Krantz fp2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. fp yrkande 32, 2004/05:T474 av Christer Nylander

2005-05-18

Omröstning 2004/05:TU11p2 Enskilda vägar

Votering: betänkande 2004/05:TU11 Vägfrågor, förslagspunkt 2 Enskilda vägar Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T223, 2004/05:T260 yrkande 8, 2004/05:T277, 2004/05:T278, 2004/05:T288 yrkande 3, 2004/05:T310, 2004/05:T390, 2004/05:T403, 2004/05:T430, 2004/05:T443, 2004/05:T455, 2004/05:T464 yrkande 6, 2004/05:T468 yrkande

2005-05-18

Omröstning 2004/05:TU2p10 Återkallelse av körkort

Votering: betänkande 2004/05:TU2 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik, förslagspunkt 10 Återkallelse av körkort Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju479 yrkande 27, 2003/04:T273 yrkandena 1 och 2, 2003/04:T318, 2003/04:T360, 2003/04:T368, 2003/04:T369, 2003/04:T410, 2004/05:Ju293 yrkande 17, 2004/05:T207, 2004/05:T377

2004-11-25

Omröstning 2004/05:TU4p1 Inspektionsverksamheten inom trafikslagen

Votering: betänkande 2004/05:TU4 Inspektionsverksamheten inom trafikslagen, förslagspunkt 1 Inspektionsverksamheten inom trafikslagen Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om inspektionsverksamheten inom trafikslagen. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2003/04:T21 av Elizabeth Nyström m.fl. m yrkande

2004-11-25

Omröstning 2004/05:TU2p8 Körkortsutbildningen

Votering: betänkande 2004/05:TU2 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik, förslagspunkt 8 Körkortsutbildningen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i körkortslagen 1998:488 och 2. lag om ändring i lagen 1998:493 om trafikskolor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:160 punkterna 5 och 6 samt

2004-11-25

Omröstning 2004/05:TU6p13 Registerhållningsavgift för traktorer

Votering: betänkande 2004/05:TU6 Fordonsfrågor, förslagspunkt 13 Registerhållningsavgift för traktorer Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T246 och 2004/05:T250. Datum: 2005-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0 27 m 0

2005-03-17

Omröstning 2004/05:TU10p1 Privatisering av Luftfartsverket

Votering: betänkande 2004/05:TU10 Luftfart, förslagspunkt 1 Privatisering av Luftfartsverket Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. m yrkande 22 och 2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. fp yrkande 33. Datum: 2005-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp Parti

2005-05-18

Omröstning 2004/05:TU7p9 M/S Estonias förlisning

Votering: betänkande 2004/05:TU7 Sjösäkerhet m.m.förslagspunkt 9 M/S Estonias förlisning Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T553 av Lars Ångström m.fl. mp, s, kd, v yrkandena 1-3, 2004/05:T320 av Sten Tolgfors m och 2004/05:T460 av Johnny Gylling m.fl. kd yrkande 7. Datum: 2005-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-03-17

Omröstning 2004/05:TU7p6 Luftföroreningar till följd av sjöfart

Votering: betänkande 2004/05:TU7 Sjösäkerhet m.m.förslagspunkt 6 Luftföroreningar till följd av sjöfart Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T441 av Johnny Gylling m.fl. kd yrkandena 7 och 8, 2004/05:T396 av Gunnar Andrén fp yrkande 8, 2004/05:T423 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein båda s2004/05:T460 av Johnny Gylling

2005-03-17

Omröstning 2004/05:TU7p3 Sjösäkerheten i Östersjöområdet

Votering: betänkande 2004/05:TU7 Sjösäkerhet m.m.förslagspunkt 3 Sjösäkerheten i Östersjöområdet Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T280 av Tuve Skånberg kd2003/04:T389 av Kent Olsson m2003/04:MJ408 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd yrkande 4, 2003/04:MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. fp yrkandena 8 och 11, 2004/05:T395

2005-03-17

Omröstning 2004/05:TU7p10 Förstärkt ordning för haveriutredningar

Votering: betänkande 2004/05:TU7 Sjösäkerhet m.m.förslagspunkt 10 Förstärkt ordning för haveriutredningar Riksdagen avslår motion 2004/05:T484 av Lars Ångström mp yrkandena 1-4. Datum: 2005-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 118 0 0 26

2005-03-17

Omröstning 2004/05:TU2p1 Mål och övergripande prioriteringar

Votering: betänkande 2004/05:TU2 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik, förslagspunkt 1 Mål och övergripande prioriteringar Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om inriktningen av det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet enligt vad som framgår av avsnitten 5.1 och 5.2 i propositionen. Därmed bifaller riksdagen proposition

2004-11-25

Omröstning 2004/05:TU10p7 Flygverksamhet i fjällområdena

Votering: betänkande 2004/05:TU10 Luftfart, förslagspunkt 7 Flygverksamhet i fjällområdena Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ442 av Birgitta Sellén och Håkan Larsson båda c yrkande 2 och 2004/05:N397 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m yrkande 3. Datum: 2005-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-05-18

Omröstning 2004/05:TU10p6 Flygplatskapacitet i Stockholmsområdet

Votering: betänkande 2004/05:TU10 Luftfart, förslagspunkt 6 Flygplatskapacitet i Stockholmsområdet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T205 av Tobias Billström m2004/05:T226 av Torsten Lindström kd2004/05:T306 av Björn Hamilton och Marietta de Pourbaix-Lundin båda m2004/05:T380 av Anna Lilliehöök m2004/05:T416 av Sylvia

2005-05-18

Omröstning 2004/05:TU2p2 Alkohol och droger i trafiken

Votering: betänkande 2004/05:TU2 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik, förslagspunkt 2 Alkohol och droger i trafiken Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So645 yrkande 11, 2003/04:T20, 2003/04:T21 yrkandena 6-8, 2003/04:T23 yrkandena 1 och 2, 2003/04:T204, 2003/04:T223, 2003/04:T239, 2003/04:T286 yrkande 3, 2003/04:T302,

2004-11-25

Omröstning 2004/05:TU1p12 Europavägsklassning av riksväg 45

Votering: betänkande 2004/05:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 12 Europavägsklassning av riksväg 45 Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T231, 2004/05:T350 yrkandena 1-3, 2004/05:T420, 2004/05:T468 yrkande 18 i denna del, 2004/05:T510, 2004/05:T516 yrkande 1 i denna del och 2004/05:N414 yrkande 14 i denna

2004-12-02

Paginering