Dokument & lagar (85 träffar)

Omröstning 2005/06:JuU33p21 Barn till intagna

Votering: betänkande 2005/06:JuU33 En modernare kriminalvårdslag, förslagspunkt 21 Barn till intagna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju366 yrkandena 7 och 8, 2005/06:Ju529 yrkande 11, 2005/06:Ju562 yrkande 12 och 2005/06:So556 yrkande 8. Datum: 2006-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-19

Omröstning 2005/06:JuU26p6 Parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel

Votering: betänkande 2005/06:JuU26 Hemlig rumsavlyssning, förslagspunkt 6 Parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju53. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 1 22 m 0 45 0 10 c

2006-05-31

Omröstning 2005/06:JuU22p1 Ökad rättstrygghet för homosexuella m.fl.

Votering: betänkande 2005/06:JuU22 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Ökad rättstrygghet för homosexuella m.fl. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju435 yrkandena 1-3 och 5, 2004/05:Ju448 yrkandena 1-3 och 5, 2004/05:U257 yrkandena 11-13, 2005/06:Ju526 och 2005/06:L375 yrkandena 15-18. Datum: 2006-04-05 Omröstning

2006-04-05

Omröstning 2005/06:JuU17p10 Domstolsprövning av frysning av tillgångar

Votering: betänkande 2005/06:JuU17 Stöd till polisen vid terrorismbekämpning, förslagspunkt 10 Domstolsprövning av frysning av tillgångar Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju419 yrkande 6. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 c, kd, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-05-10

Omröstning 2005/06:JuU14p1 Metodutveckling för polisen, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 1 Metodutveckling för polisen, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju358 yrkandena 6-8, 2005/06:Ju507 yrkande 1 och 2005/06:Ju514 yrkande 15. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2006-03-23

Omröstning 2005/06:JuU6p2 Förskottering av skadestånd m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU6 Europeisk brottsskadeersättning, förslagspunkt 2 Förskottering av skadestånd m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju306 yrkande 17, 2005/06:Ju380 yrkande 17, 2005/06:Ju483 yrkande 4 och 2005/06:L265 yrkandena 4 och 5. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2005-11-30

Omröstning 2005/06:JuU4p1 Avslag på propositionen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU4 En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 21, 2005/06:Ju8 och 2005/06:Ju9 yrkandena 1-3. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp Parti

2005-11-30

Omröstning 2005/06:JuU33p8 Intensivövervakning med elektronisk kontroll

Votering: betänkande 2005/06:JuU33 En modernare kriminalvårdslag, förslagspunkt 8 Intensivövervakning med elektronisk kontroll Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju29 yrkande 1, 2005/06:Ju459 yrkande 26 och 2005/06:Ju529 yrkande 29. Datum: 2006-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 c, fp,

2006-05-19

Omröstning 2005/06:JuU33p35 Fångombudsman m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU33 En modernare kriminalvårdslag, förslagspunkt 35 Fångombudsman m.m. Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju366 yrkandena 4 och 5. Datum: 2006-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 32 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 102 0 0 42 m 39 0 0 16 c

2006-05-19

Omröstning 2005/06:JuU32p2 Vissa rekryteringsfrågor

Votering: betänkande 2005/06:JuU32 Ett stärkt nämndemannainstitut, förslagspunkt 2 Vissa rekryteringsfrågor Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju46 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 47 0 8

2006-05-17

Omröstning 2005/06:JuU31p4 Lagreglering vid användande av kvalificerade skyddsidentiteter

Votering: betänkande 2005/06:JuU31 Kvalificerad skyddsidentitet, förslagspunkt 4 Lagreglering vid användande av kvalificerade skyddsidentiteter Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju45. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20

2006-05-30

Omröstning 2005/06:JuU30p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2005/06:JuU30 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju15 yrkande 1, 2005/06:Ju47 yrkande 1, 2005/06:Ju49, 2005/06:Ju50 och 2005/06:Ju51. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-05-31

Omröstning 2005/06:JuU29p11 Vapenbrott på allmän plats m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU29 Ökad kontroll av vapen, förslagspunkt 11 Vapenbrott på allmän plats m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju305 yrkande 2, 2005/06:Ju435 yrkande 2 och 2005/06:Ju543 yrkande 7 i denna del. Datum: 2006-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 m, c, fp, kd Parti

2006-05-03

Omröstning 2005/06:JuU22p10 Otillbörlig påverkan

Votering: betänkande 2005/06:JuU22 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Otillbörlig påverkan Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju242 och 2005/06:So433 yrkande 4. Datum: 2006-04-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 c, fp, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m

2006-04-05

Omröstning 2005/06:JuU1p30 Utvärdering av rättshjälpslagen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 30 Utvärdering av rättshjälpslagen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju341, 2005/06:Ju384 yrkande 16, 2005/06:Ju389, 2005/06:L292 yrkande 14 och 2005/06:U291 yrkande 4. Datum: 2005-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2005-12-15

Omröstning 2005/06:JuU17p5 Parlamentarisk insyn i tillämpningen av stödbestämmelserna

Votering: betänkande 2005/06:JuU17 Stöd till polisen vid terrorismbekämpning, förslagspunkt 5 Parlamentarisk insyn i tillämpningen av stödbestämmelserna Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju26 yrkande 1. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2006-05-10

Omröstning 2005/06:JuU17p4 Användning av militära resurser till annat än terrorismbekämpning

Votering: betänkande 2005/06:JuU17 Stöd till polisen vid terrorismbekämpning, förslagspunkt 4 Användning av militära resurser till annat än terrorismbekämpning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju25, 2005/06:Ju26 yrkande 2, 2005/06:Ju410 yrkande 15 och 2005/06:Fö218 yrkande 7. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan

2006-05-10

Omröstning 2005/06:JuU15p3 Rambeslut och följdlagstiftning

Votering: betänkande 2005/06:JuU15 Tillämpningen i Sverige av den europeiska arresteringsordern, förslagspunkt 3 Rambeslut och följdlagstiftning Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju16 yrkande 2. Datum: 2006-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2006-03-29

Omröstning 2005/06:JuU14p37 Polisens våldsanvändning, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 37 Polisens våldsanvändning, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju329 yrkande 1, 2005/06:Ju349 yrkandena 1, 3 och 4, 2005/06:Ju368 yrkandena 9-11 och 2005/06:Ju465 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-23

Omröstning 2005/06:JuU12p2 Redovisningens innehåll

Votering: betänkande 2005/06:JuU12 Hemlig teleavlyssning, m.m.förslagspunkt 2 Redovisningens innehåll Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om redovisningens innehåll. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:Ju12 yrkande 1, 2005/06:Ju13 yrkande 2 och 2005/06:Ju14. Datum: 2006-02-23

2006-02-23