Dokument & lagar (58 träffar)

Omröstning 2005/06:TU8p22 Vägvisning

Votering: betänkande 2005/06:TU8 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 22 Vägvisning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T214 yrkande 2, 2005/06:T389 och 2005/06:T593. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24

2006-03-09

Omröstning 2005/06:TU13p12 Trafikförseelser och sanktioner

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 12 Trafikförseelser och sanktioner Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T231, 2005/06:T296 yrkande 8, 2005/06:T361, 2005/06:T562 yrkandena 1-3 och 2005/06:T609 yrkande 8. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 mp,

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU12p14 Miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet

Votering: betänkande 2005/06:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 14 Miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening ger vad utskottet anför om miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl.

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU12p1 Allmänt om regler för sjöfarten

Votering: betänkande 2005/06:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 1 Allmänt om regler för sjöfarten Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T396 av Gunnar Andrén fp yrkande 6, 2005/06:T426 av Gunnar Andrén och Erling Bager båda fp yrkande 5 i denna del och 2005/06:T611 av Johnny Gylling m.fl. kd yrkandena 4 och 9. Datum:

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU8p13 Chiptrimning och miljökonvertering

Votering: betänkande 2005/06:TU8 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 13 Chiptrimning och miljökonvertering Riksdagen avslår motion 2005/06:T583 yrkandena 6 och 7. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m

2006-03-09

Omröstning 2005/06:TU8p11 Fordonsreglering

Votering: betänkande 2005/06:TU8 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 11 Fordonsreglering Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T212 yrkande 7 och 2005/06:T560 yrkandena 6-8. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0

2006-03-09

Omröstning 2005/06:TU6p4 Mål om användning av förnybara drivmedel

Votering: betänkande 2005/06:TU6 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, förslagspunkt 4 Mål om användning av förnybara drivmedel Riksdagen godkänner att det vägledande målet för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige fr.o.m. 2010 skall vara att sådana drivmedel skall utgöra minst

2005-12-16

Omröstning 2005/06:TU5p1 Transportpolitikens mål

Votering: betänkande 2005/06:TU5 Moderna transporter, förslagspunkt 1 Transportpolitikens mål Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ändring av delmålen för god miljö och hållbar regional utveckling. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:160 punkt 4 och avslår motion 2004/05:N11 av Åsa Torstensson m.fl.

2006-05-30

Omröstning 2005/06:TU4p5 Samverkan inom offentlig förvaltning

Votering: betänkande 2005/06:TU4 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället, förslagspunkt 5 Samverkan inom offentlig förvaltning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd yrkande 14 och 2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. kd yrkande 17. Datum: 2006-01-25 Omröstning

2006-01-25

Omröstning 2005/06:TU3p5 Tillgängligheten vid Postens serviceställen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:TU3 Post- och kassaservice, förslagspunkt 5 Tillgängligheten vid Postens serviceställen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N255 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson båda c yrkande 3 och 2005/06:T569 av Olle Sandahl kdDatum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-01-25

Omröstning 2005/06:TU13p2 Alkohol i trafiken

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 2 Alkohol i trafiken Riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anför om att regeringen säkerställer att det sker en oberoende kvalitetsbedömning av alkolås som finns på marknaden. Därmed avslår riksdagen motionerna 2005/06:Ju382 yrkandena 6, 7 och

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU11p5 Privatisering av Luftfartsverket

Votering: betänkande 2005/06:TU11 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 5 Privatisering av Luftfartsverket Riksdagen avslår motion 2005/06:T559 yrkande 36. Datum: 2006-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 118 0 0 26 m 43 0 0 12 c 16 0 0

2006-03-29

Omröstning 2005/06:TU11p7 Regionala flygplatsfrågor

Votering: betänkande 2005/06:TU11 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 7 Regionala flygplatsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T228, 2004/05:T279, 2004/05:T435, 2005/06:T239 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T249, 2005/06:T281, 2005/06:T305, 2005/06:T308, 2005/06:T318, 2005/06:T321 yrkande 4, 2005/06:T412 yrkande 5, 2005/06:T505,

2006-03-29

Omröstning 2005/06:TU12p16 Sjöfartsskydd

Votering: betänkande 2005/06:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 16 Sjöfartsskydd Riksdagen avslår motion 2005/06:T376 av Berit Jóhannesson m.fl. vDatum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 0 31 m 41 0 0 14 c 15 0 0 7

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU8p9 Fordonsregler och fordonshobby

Votering: betänkande 2005/06:TU8 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 9 Fordonsregler och fordonshobby Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T398 yrkande 26, 2005/06:T235 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T246 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T420, 2005/06:T560 yrkande 5 och 2005/06:T583 yrkandena 1-5. Datum: 2006-03-09 Omröstning

2006-03-09

Omröstning 2005/06:TU6p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2005/06:TU6 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2005/06:T3. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119 0 0 25 m 0 45 0 10 c

2005-12-16

Omröstning 2005/06:TU14p2 Fullbordande av brottet

Votering: betänkande 2005/06:TU14 Åtgärder mot svarttaxi m.m.förslagspunkt 2 Fullbordande av brottet Riksdagen avslår motion 2005/06:T9 av Elizabeth Nyström m.fl. m yrkande 1. Datum: 2006-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m

2006-05-16

Omröstning 2005/06:TU12p2 Rationaliseringar inom Sjöfartsverket

Votering: betänkande 2005/06:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 2 Rationaliseringar inom Sjöfartsverket Riksdagen avslår motion 2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. m yrkande 15. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU4p13 Bredbandsutbyggnad m.m.

Votering: betänkande 2005/06:TU4 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället, förslagspunkt 13 Bredbandsutbyggnad m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N11 av Åsa Torstensson m.fl. c, m, fp, kd yrkande 14, 2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd yrkandena 10 och 11, 2005/06:T321 av Bengt-Anders

2006-01-25

Omröstning 2005/06:TU1p1 Mål- och resultatfrågor för politikområdet Transportpolitik

Votering: betänkande 2005/06:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 1 Mål- och resultatfrågor för politikområdet Transportpolitik Riksdagen godkänner vad utskottet anfört. Därmed avslår riksdagen motionerna 2005/06:T559 yrkande 6, 2005/06:T604 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:T608 yrkande 1. Datum: 2005-12-07

2005-12-07

Paginering