Dokument & lagar (94 träffar)

Omröstning 2007/08:TU14p4 Alkohol i trafiken

Votering: betänkande 2007/08:TU14 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor, förslagspunkt 4 Alkohol i trafiken Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T296 av Lena Asplund och Ulf Berg båda m yrkandena 1 och 2, 2007/08:T359 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren båda s yrkandena 1-3, 5 och 6,

2008-06-11

Omröstning 2007/08:TU14p9 Mobiltelefoni

Votering: betänkande 2007/08:TU14 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor, förslagspunkt 9 Mobiltelefoni Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T241 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m2007/08:T259 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson båda c2007/08:T341 av Björn Hamilton m2007/08:T402 av

2008-06-11

Omröstning 2007/08:TU14p5 Barn i trafiken

Votering: betänkande 2007/08:TU14 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor, förslagspunkt 5 Barn i trafiken Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T238 av Ulf Sjösten och Jan Ericson båda m2007/08:T277 av Thomas Strand och Göte Wahlström båda s2007/08:T368 av Catharina Bråkenhielm s2007/08:T391

2008-06-11

Omröstning 2007/08:TU14p11 Pricksystem i körkortslagstiftningen

Votering: betänkande 2007/08:TU14 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor, förslagspunkt 11 Pricksystem i körkortslagstiftningen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T223 av Björn Hamilton m och 2007/08:T261 av Åke Sandström och Stefan Tornberg båda cDatum: 2008-06-11 Omröstning i sakfrågan

2008-06-11

Omröstning 2007/08:TU14p14 Reflexvästar

Votering: betänkande 2007/08:TU14 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor, förslagspunkt 14 Reflexvästar Riksdagen avslår motion 2007/08:T375 av Agneta Gille sDatum: 2008-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2008-06-11

Omröstning 2007/08:TU13p1 Regeringens lagförslag

Votering: betänkande 2007/08:TU13 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor, förslagspunkt 1 Regeringens lagförslag Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen 2003:389 om elektronisk kommunikation. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:73 och avslår motionerna

2008-06-05

Omröstning 2007/08:TU13p4 Öppen källkod och öppna standarder

Votering: betänkande 2007/08:TU13 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor, förslagspunkt 4 Öppen källkod och öppna standarder Riksdagen avslår motion 2007/08:T548 av Peter Pedersen m.fl. v yrkandena 8-10. Datum: 2008-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-06-05

Omröstning 2007/08:TU10p4 Fordonsutveckling

Votering: betänkande 2007/08:TU10 Vägtrafikens miljöanpassning, förslagspunkt 4 Fordonsutveckling Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 20. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 110 0 20 m 84

2008-05-14

Omröstning 2007/08:TU10p15 Förbud mot dubbdäck

Votering: betänkande 2007/08:TU10 Vägtrafikens miljöanpassning, förslagspunkt 15 Förbud mot dubbdäck Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ455 av Tina Ehn m.fl. mp yrkande 3. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 108 2 0 20 m 84

2008-05-14

Omröstning 2007/08:TU10p7 Utfasning av fossila bränslen

Votering: betänkande 2007/08:TU10 Vägtrafikens miljöanpassning, förslagspunkt 7 Utfasning av fossila bränslen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T456 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s yrkande 1, 2007/08:T517 av Hans Hoff och Bo Bernhardsson båda s2007/08:T546 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkande 1 i denna del

2008-05-14

Omröstning 2007/08:TU10p1 Energieffektivisering inom transportsektorn

Votering: betänkande 2007/08:TU10 Vägtrafikens miljöanpassning, förslagspunkt 1 Energieffektivisering inom transportsektorn Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T327 yrkande 8 och 2007/08:T546 yrkande 1. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-05-14

Omröstning 2007/08:TU9p1 Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Votering: betänkande 2007/08:TU9 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik, förslagspunkt 1 Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:76 punkt 1 och

2008-05-14

Omröstning 2007/08:TU9p2 Omförhandling av regleringen av dygnsvila

Votering: betänkande 2007/08:TU9 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik, förslagspunkt 2 Omförhandling av regleringen av dygnsvila Riksdagen avslår motion 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. mpDatum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående

2008-05-14

Omröstning 2007/08:TU12p1 Ansvar för postservice

Votering: betänkande 2007/08:TU12 Post och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 1 Ansvar för postservice Riksdagen avslår motion 2007/08:T417 yrkande 14 i denna del. Datum: 2008-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18

2008-05-07

Omröstning 2007/08:TU12p8 Målet för de grundläggande betaltjänsterna

Votering: betänkande 2007/08:TU12 Post och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 8 Målet för de grundläggande betaltjänsterna Riksdagen avslår motion 2007/08:T490 yrkande 2. Datum: 2008-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19

2008-05-07

Omröstning 2007/08:TU11p1 Utvecklingsfrågor

Votering: betänkande 2007/08:TU11 Järnvägsfrågor, förslagspunkt 1 Utvecklingsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T378 av Roland Bäckman s2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 9, 2007/08:T463 av Alf Eriksson s och 2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 4. Datum: 2008-05-07 Omröstning i sakfrågan

2008-05-07

Omröstning 2007/08:TU11p4 Samordningsfrågor

Votering: betänkande 2007/08:TU11 Järnvägsfrågor, förslagspunkt 4 Samordningsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T329 av Peter Pedersen m.fl. v yrkandena 5 och 6 samt 2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkandena 10 och 12. Datum: 2008-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s

2008-05-07

Omröstning 2007/08:TU11p2 Trafikeringsrätt

Votering: betänkande 2007/08:TU11 Järnvägsfrågor, förslagspunkt 2 Trafikeringsrätt Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T214 av Lennart Pettersson c2007/08:T324 av Cecilia Wikström i Uppsala fp yrkande 2, 2007/08:T329 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 4, 2007/08:T352 av Hans Backman och Cecilia Wikström i Uppsala båda

2008-05-07

Omröstning 2007/08:TU7p1 Ökade satsningar på kollektivtrafiken

Votering: betänkande 2007/08:TU7 Kollektivtrafik och trafikupphandling, förslagspunkt 1 Ökade satsningar på kollektivtrafiken Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T399 av LiseLotte Olsson v2007/08:T422 av Lars U Granberg och Karin Åström båda s2007/08:T510 av Christina Axelsson m.fl. s yrkandena 6 och 9, 2007/08:MJ440

2008-04-17

Omröstning 2007/08:TU7p5 Tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken

Votering: betänkande 2007/08:TU7 Kollektivtrafik och trafikupphandling, förslagspunkt 5 Tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T227 av Birgitta Sellén och Johan Linander båda c yrkandena 1 och 2, 2007/08:T401 av Susanne Eberstein s och 2007/08:T531 av Peter Pedersen

2008-04-17