Dokument & lagar (95 träffar)

Omröstning 2009/10:TU21p1 Ny kollektivtrafiklag

Votering: betänkande 2009/10:TU21 Ny kollektivtrafiklag m.m.förslagspunkt 1 Ny kollektivtrafiklag Riksdagen antar regeringens förslag till 1 lag om kollektivtrafik, 2 lag om ändring i lagen 1995:1649 om byggande av järnväg med den ändringen att plan- och bygglagen 1987:10ersätts med plan- och bygglagen 2010:0003 lag om

2010-06-23

Omröstning 2009/10:TU21p2 Åtgärder för att främja kollektivtrafiken

Votering: betänkande 2009/10:TU21 Ny kollektivtrafiklag m.m.förslagspunkt 2 Åtgärder för att främja kollektivtrafiken Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T9 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 2, 2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkandena 14, 15 och 20, 2009/10:T268 av Per Lodenius och Johan Linander båda

2010-06-23

Omröstning 2009/10:TU21p4 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade

Votering: betänkande 2009/10:TU21 Ny kollektivtrafiklag m.m.förslagspunkt 4 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T262 av Ann-Christin Ahlberg s2008/09:T306 av Betty Malmberg m2008/09:T330 av Birgitta Sellén och Åke Sandström båda c yrkandena 1 och 2, 2008/09:T349

2010-06-23

Omröstning 2009/10:TU19p5 Fastighetsboxar

Votering: betänkande 2009/10:TU19 Ny postlag m.m.förslagspunkt 5 Fastighetsboxar Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T205 av Cecilia Wikström i Uppsala fp yrkandena 1 och 2, båda i denna del, 2008/09:T256 av Christina Oskarsson s2008/09:T297 av Louise Malmström s2008/09:T363 av Agneta Gille s2009/10:T269 av Maria Kornevik

2010-06-22

Omröstning 2009/10:TU19p2 Ansvar för effektiv konkurrens

Votering: betänkande 2009/10:TU19 Ny postlag m.m.förslagspunkt 2 Ansvar för effektiv konkurrens Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T436 av Lars-Arne Staxäng m och 2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 2. Datum: 2010-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti

2010-06-22

Omröstning 2009/10:TU19p1 Ny postlag

Votering: betänkande 2009/10:TU19 Ny postlag m.m.förslagspunkt 1 Ny postlag Riksdagen antar regeringens förslag till 1. postlag, med de ändringarna att ordet och i 3 kap. 2 andra stycket 3 flyttas till andra stycket 2 i samma paragraf och sätts efter sista kommatecknet samt att kommatecknet i 3 kap. 2 andra stycket 3

2010-06-22

Omröstning 2009/10:TU24p4 Finansieringsfrågor

Votering: betänkande 2009/10:TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 m.m.förslagspunkt 4 Finansieringsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkandena 3 i denna del, 6 och 7, 2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 2, 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU24p5 Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur

Votering: betänkande 2009/10:TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 m.m.förslagspunkt 5 Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkandena 1 och 2 i denna del, 2009/10:T213 av Fredrik

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU24p3 Organisations- och regleringsfrågor

Votering: betänkande 2009/10:TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 m.m.förslagspunkt 3 Organisations- och regleringsfrågor Riksdagen avslår motion 2009/10:T501 av Lena Hallengren m.fl. s yrkande 4. Datum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU24p1 Transportpolitiska utgångspunkter

Votering: betänkande 2009/10:TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 m.m.förslagspunkt 1 Transportpolitiska utgångspunkter Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T528 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 2, 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkandena 30 och 31, 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. s,

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU22p3 Trafikmedicinska enheter

Votering: betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor, förslagspunkt 3 Trafikmedicinska enheter Riksdagen avslår motion 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. v, s, mpDatum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 116 0

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU22p14 Alkolås

Votering: betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor, förslagspunkt 14 Alkolås Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T220 av Catharina Bråkenhielm s i denna del, 2009/10:T263 av Sofia Larsen c2009/10:T285 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson båda kd yrkandena 1 och 3-5, 2009/10:T340 av Lars Wegendal

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU22p4 Utbildning av utryckningsförare

Votering: betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor, förslagspunkt 4 Utbildning av utryckningsförare Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T474 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson båda m2009/10:T482 av Lars-Axel Nordell kd och 2009/10:T507 av Johan Pehrson fpDatum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU23p4 Beställaransvar vid upphandling av yrkestrafik

Votering: betänkande 2009/10:TU23 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.förslagspunkt 4 Beställaransvar vid upphandling av yrkestrafik Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T308 av Krister Örnfjäder m.fl. s och 2009/10:T522 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mpDatum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU23p2 Åtgärder mot svarttaxi m.m.

Votering: betänkande 2009/10:TU23 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.förslagspunkt 2 Åtgärder mot svarttaxi m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T209 av Rolf Gunnarsson m2009/10:T218 av Sylvia Lindgren och Börje Vestlund båda s2009/10:T262 av Stefan Tornberg c och 2009/10:T361 av Kerstin Engle och Göran

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU18p6 Strukturell separation och konkurrens på bredbandsmarknaden

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 6 Strukturell separation och konkurrens på bredbandsmarknaden Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 1 och 2009/10:T386 av Lars Hjälmered och Tomas Tobé båda mDatum: 2010-05-26 Omröstning

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU18p5 Tillgång till elektroniska kommunikationer

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 5 Tillgång till elektroniska kommunikationer Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 16, 2009/10:T261 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson båda c2009/10:T281 av Peter Hultqvist och Carin

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU18p2 Delaktighet i informationssamhället

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 2 Delaktighet i informationssamhället Riksdagen avslår motion 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 3. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU17p1 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän

Votering: betänkande 2009/10:TU17 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän, förslagspunkt 1 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i sjömanslagen 1973:2822. lag

2010-04-29

Omröstning 2009/10:TU15p1 Tillgång till förnybara bränslen

Votering: betänkande 2009/10:TU15 Drivmedels- och fordonsfrågor m.m, förslagspunkt 1 Tillgång till förnybara bränslen Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör se över de konsekvenser som lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel har för mindre tankställen

2010-04-21