Dokument & lagar (97 träffar)

Omröstning 2011/12:TU16p6 Ägande av it-infrastruktur

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 6 Ägande av it-infrastruktur Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 9 och 10 samt 2011/12:T468 av Erik Almqvist SDDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU16p2 Delaktighet i informationssamhället

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 2 Delaktighet i informationssamhället Riksdagen avslår motion 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. V yrkande 14. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU16p4 Teknikskifte i delar av det fasta telefonnätet

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 4 Teknikskifte i delar av det fasta telefonnätet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T251 av Isak From m.fl. S2011/12:T294 av Krister Örnfjäder S och 2011/12:T413 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. SDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU16p8 It och miljön

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 8 It och miljön Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T355 av Johan Löfstrand och Louise Malmström båda S och 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 6 och 7. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP, V Parti

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p6 Naturvårdsverkets roll

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 6 Naturvårdsverkets roll Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i väglagen i de delar det avser 76 andra stycket. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:118 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2011/12:T9

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p15 Infrastruktur för elfordon

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 15 Infrastruktur för elfordon Riksdagen avslår motion 2011/12:T467 av Erik Almqvist SDDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p5 Undantag från krav på miljökonsekvensbeskrivning

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 5 Undantag från krav på miljökonsekvensbeskrivning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 6, 2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 3 och 5 samt 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. V yrkande

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p11 Fyrstegsprincipen

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 11 Fyrstegsprincipen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 1, 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. V yrkande 1 och 2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 15. Datum: 2012-06-13 Omröstning

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p13 Finansieringsfrågor

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 13 Finansieringsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 2, 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. V yrkande 2, 2011/12:T301 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S2011/12:T331 av Ulf Nilsson m.fl.

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU15p5 Avveckling av Bromma flygplats m.m.

Votering: betänkande 2011/12:TU15 Luftfart, förslagspunkt 5 Avveckling av Bromma flygplats m.m. Riksdagen avslår motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. MP yrkandena 12 och 13. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 1

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU15p2 Miljöfrågor

Votering: betänkande 2011/12:TU15 Luftfart, förslagspunkt 2 Miljöfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T363 av Christer Adelsbo m.fl. S2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 29 och 2011/12:T457 av Jan Lindholm MPDatum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p5 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 5 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T232 av Anders Andersson KD2011/12:T255 av Barbro Westerholm FP2011/12:T346 av Lars Beckman M2011/12:T391 av Roza Güclü Hedin och Kurt

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p16 Arlandabanan

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 16 Arlandabanan Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T8 av Anders Ygeman m.fl. S2011/12:T211 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. V yrkande 5 i denna del och lägger skrivelse 2011/12:93 till

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p6 Allmän trafikplikt och kommunal tilläggsfinansiering

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 6 Allmän trafikplikt och kommunal tilläggsfinansiering Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 4 och 9 samt 2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. V yrkande 4. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p17 Gotlandstrafiken

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 17 Gotlandstrafiken Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T219 av Christer Engelhardt S2011/12:T287 av Gustaf Hoffstedt M2011/12:T333 av Nina Lundström FP yrkande 2, 2011/12:T380 av Christer Engelhardt S och 2011/12:MJ210 av Christer Engelhardt

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p2 Komplettering av kollektivtrafiklagen

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 2 Komplettering av kollektivtrafiklagen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i järnvägslagen 2004:5192. lag om ändring i lagen 2010:1065 om kollektivtrafik med de ändringarna att tidpunkten för ikraftträdande i lagarna

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p15 Resenärsfrågor

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 15 Resenärsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 3, 2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. V yrkande 3, 2011/12:T224 av Jan Lindholm och Tina Ehn båda MP yrkandena 1-3, 2011/12:T233 av Christer Winbäck

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p1 Upprivning av kollektivtrafiklagen

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 1 Upprivning av kollektivtrafiklagen Riksdagen avslår motion 2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. V yrkande 10. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p11 Utförande av drift och underhåll

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 11 Utförande av drift och underhåll Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur underhållet av järnvägsinfrastrukturen ska organiseras. Därmed

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU14p3 Trafikregler för cykling

Votering: betänkande 2011/12:TU14 Cykeltrafik, förslagspunkt 3 Trafikregler för cykling Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T283 av Mikael Cederbratt M2011/12:T332 av Nina Lundström FP yrkandena 2 i denna del och 3, 2011/12:T338 av Johan Hultberg och Finn Bengtsson båda M i denna del och 2011/12:T456 av Stina Bergström

2012-05-31