Dokument & lagar (97 träffar)

Omröstning 2011/12:TU5p5 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 5 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T232 av Anders Andersson KD2011/12:T255 av Barbro Westerholm FP2011/12:T346 av Lars Beckman M2011/12:T391 av Roza Güclü Hedin och Kurt

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU10p7 Efterkonvertering och typgodkännande

Votering: betänkande 2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 7 Efterkonvertering och typgodkännande Riksdagen avslår motion 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. MP yrkandena 3 och 12 i denna del. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU5p16 Arlandabanan

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 16 Arlandabanan Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T8 av Anders Ygeman m.fl. S2011/12:T211 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. V yrkande 5 i denna del och lägger skrivelse 2011/12:93 till

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU16p6 Ägande av it-infrastruktur

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 6 Ägande av it-infrastruktur Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 9 och 10 samt 2011/12:T468 av Erik Almqvist SDDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU16p2 Delaktighet i informationssamhället

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 2 Delaktighet i informationssamhället Riksdagen avslår motion 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. V yrkande 14. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p6 Naturvårdsverkets roll

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 6 Naturvårdsverkets roll Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i väglagen i de delar det avser 76 andra stycket. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:118 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2011/12:T9

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU12p7 Insatser mot alkohol vid bilkörning

Votering: betänkande 2011/12:TU12 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 7 Insatser mot alkohol vid bilkörning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 41, 2011/12:T212 av Börje Vestlund S i denna del, 2011/12:T328 av Lars-Axel Nordell KD yrkandena 1-3, 2011/12:T351 av Anita Brodén och Annika

2012-05-31

Omröstning 2011/12:TU12p15 Pricksystem för trafikförseelser

Votering: betänkande 2011/12:TU12 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 15 Pricksystem för trafikförseelser Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju406 av David Lång och Tony Wiklander båda SD yrkande 2. Datum: 2012-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2012-05-31

Omröstning 2011/12:TU10p10 Längd och vikt för lastbilar

Votering: betänkande 2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 10 Längd och vikt för lastbilar Riksdagen avslår motion 2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 7. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU10p1 Förnybara drivmedel

Votering: betänkande 2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 1 Förnybara drivmedel Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T280 av Camilla Waltersson Grönvall M2011/12:T412 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 3, 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 12 och 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. MP

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU14p3 Trafikregler för cykling

Votering: betänkande 2011/12:TU14 Cykeltrafik, förslagspunkt 3 Trafikregler för cykling Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T283 av Mikael Cederbratt M2011/12:T332 av Nina Lundström FP yrkandena 2 i denna del och 3, 2011/12:T338 av Johan Hultberg och Finn Bengtsson båda M i denna del och 2011/12:T456 av Stina Bergström

2012-05-31

Omröstning 2011/12:TU13p15 Infrastruktur för elfordon

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 15 Infrastruktur för elfordon Riksdagen avslår motion 2011/12:T467 av Erik Almqvist SDDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU9p1 Förutsättningarna för svensk sjöfart

Votering: betänkande 2011/12:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 1 Förutsättningarna för svensk sjöfart Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T235 av Tony Wiklander m.fl. SD yrkande 1, 2011/12:T274 av Hans Rothenberg och Lars Hjälmered båda M2011/12:T337 av Staffan Anger M och 2011/12:T383 av Sven-Erik Bucht och Fredrik Lundh

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU5p6 Allmän trafikplikt och kommunal tilläggsfinansiering

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 6 Allmän trafikplikt och kommunal tilläggsfinansiering Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 4 och 9 samt 2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. V yrkande 4. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p17 Gotlandstrafiken

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 17 Gotlandstrafiken Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T219 av Christer Engelhardt S2011/12:T287 av Gustaf Hoffstedt M2011/12:T333 av Nina Lundström FP yrkande 2, 2011/12:T380 av Christer Engelhardt S och 2011/12:MJ210 av Christer Engelhardt

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU14p2 Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling

Votering: betänkande 2011/12:TU14 Cykeltrafik, förslagspunkt 2 Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T260 av Caroline Szyber KD2011/12:T332 av Nina Lundström FP yrkandena 1, 2 och 6, 2011/12:T338 av Johan Hultberg och Finn Bengtsson båda M i denna del, 2011/12:T377 av Désirée

2012-05-31

Omröstning 2011/12:TU13p5 Undantag från krav på miljökonsekvensbeskrivning

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 5 Undantag från krav på miljökonsekvensbeskrivning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 6, 2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 3 och 5 samt 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. V yrkande

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p11 Fyrstegsprincipen

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 11 Fyrstegsprincipen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 1, 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. V yrkande 1 och 2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 15. Datum: 2012-06-13 Omröstning

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU12p18 Kompetenskrav för utryckningsförare

Votering: betänkande 2011/12:TU12 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 18 Kompetenskrav för utryckningsförare Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T313 av Lars-Axel Nordell KD och 2011/12:T361 av Kerstin Engle SDatum: 2012-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2012-05-31

Omröstning 2011/12:TU9p5 Inlandssjöfartens förutsättningar

Votering: betänkande 2011/12:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 5 Inlandssjöfartens förutsättningar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T282 av Mikael Cederbratt M i denna del, 2011/12:T298 av Berit Högman m.fl. S2011/12:T398 av Anita Brodén m.fl. FP yrkande 1, 2011/12:T437 av Ulrika Carlsson i Skövde C i denna del, 2011/12:T445

2012-04-12