Dokument & lagar (57 träffar)

Omröstning 2005/06:AU5p10 Familjehemsförälder och a-kassa

Votering: betänkande 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 10 Familjehemsförälder och a-kassa Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A204, 2005/06:A370 yrkande 20 och 2005/06:A420 yrkande 15. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-04-06

Omröstning 2005/06:AU5p8 Inträdesvillkor

Votering: betänkande 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 8 Inträdesvillkor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 20, 2005/06:A270 yrkande 2, 2005/06:A297, 2005/06:A347 och 2005/06:A360. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2006-04-06

Omröstning 2005/06:AU5p1 Framställning från Riksrevisionens styrelse angående arbetslöshetsförsäkringen - kontroll och effektivitet

Votering: betänkande 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Framställning från Riksrevisionens styrelse angående arbetslöshetsförsäkringen kontroll och effektivitet Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS22 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2004/05:A10 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A11 yrkandena 1 och

2006-04-06

Omröstning 2005/06:AU5p3 Ersättningsnivåer

Votering: betänkande 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 3 Ersättningsnivåer Riksdagen avslår motion 2005/06:A270 yrkandena 3-5. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 33 m 40 0 0 15 c 14 0 0 8

2006-04-06

Omröstning 2005/06:AU5p11 Företagarnas ersättningsrätt

Votering: betänkande 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 11 Företagarnas ersättningsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N291 och 2005/06:A420 yrkande 14. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0

2006-04-06

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Justering av bet. 2005/06:AU6 Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet SF-IS- 4. Avrapporteringar

2006-03-30 09:15:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Justering av bet. 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen GU-AOA- 4. Justering av bet. 2005/06:AU7 Anställningsvillkor

2006-03-23 09:15:00

Omröstning 2005/06:AU3p21 Tjänstledighet för att prova annat arbete

Votering: betänkande 2005/06:AU3 Arbetsrätt, förslagspunkt 21 Tjänstledighet för att prova annat arbete Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf335 yrkande 12 och 2005/06:A368 yrkandena 9 och 12. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2006-03-15

Omröstning 2005/06:AU3p1 En översyn av arbetsrätten

Votering: betänkande 2005/06:AU3 Arbetsrätt, förslagspunkt 1 En översyn av arbetsrätten Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 6, 2005/06:A206, 2005/06:A245 yrkandena 1, 2 och 13, 2005/06:A369 yrkande 3, 2005/06:A419 yrkande 1 och 2005/06:A420 yrkande 30. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-15

Omröstning 2005/06:AU3p5 Upphävande av turordningsundantaget

Votering: betänkande 2005/06:AU3 Arbetsrätt, förslagspunkt 5 Upphävande av turordningsundantaget Riksdagen antar utskottets förslag enligt bilaga 2 till ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:A236, 2005/06:A238, 2005/06:A245 yrkande 3, 2005/06:A278, 2005/06:A287, 2005/06:A305,

2006-03-15

Omröstning 2005/06:AU3p10 Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Votering: betänkande 2005/06:AU3 Arbetsrätt, förslagspunkt 10 Rätt till heltid och möjlighet till deltid Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf235 yrkande 2, 2005/06:A245 yrkande 10, 2005/06:A257 yrkande 3, 2005/06:A269 yrkande 3, 2005/06:A316, 2005/06:A350, 2005/06:A369 yrkande 7, 2005/06:A385 och 2005/06:A420 yrkande

2006-03-15

Omröstning 2005/06:AU2p1 Företagshälsovård

Votering: betänkande 2005/06:AU2 Arbetsmiljö, förslagspunkt 1 Företagshälsovård Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf382 yrkande 5, 2005/06:Sf428 yrkande 3, 2005/06:So2 yrkande 7, 2005/06:A283, 2005/06:A291, 2005/06:A330 yrkandena 1 och 2, 2005/06:A340, 2005/06:A363 yrkande 20, 2005/06:A368 yrkande 10, 2005/06:A396 och

2006-03-15

Omröstning 2005/06:AU2p11 Arbetsmiljön i förskolan

Votering: betänkande 2005/06:AU2 Arbetsmiljö, förslagspunkt 11 Arbetsmiljön i förskolan Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub426 yrkande 10 och 2005/06:Ub590 yrkande 29. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23

2006-03-15

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Behandling av skrivelse 2005/06:91 Anställningsvillkor i bemanningsföretag, motion väckt med anledning av skrivelsen

2006-03-14 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Mikael Sjöberg, ALI. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Behandling av skrivelse 2005/06:91 Anställningsvillkor

2006-03-09 09:15:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Peter Fredriksson, IFAU. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Avrapporteringar 4. Justering av protokoll 5. Inkomna

2006-03-07 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 EU-information från Näringsdepartementet inför rådsmötet den 10 mars 2006 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Avrapporteringar 4. Justering

2006-02-23 09:15:00

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 EU-information från Näringsdepartementet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Justering av bet. 2005/06:AU3 Arbetsrätt SF- 4. Avrapporteringar

2006-02-16 09:15:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Justering av bet. 2005/06:AU2 Arbetsmiljö IS- 4. Justering av bet. 2005/06:AU4 Elektronisk informationsöverföring

2006-02-07 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Behandling av Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetslöshetsförsäkringen kontroll och effektivitet

2006-02-02 09:15:00