Dokument & lagar (57 träffar)

Omröstning 2005/06:AU11p12 En ny jämställdhetsmyndighet

Votering: betänkande 2005/06:AU11 Nya mål i jämställdhetspolitiken, förslagspunkt 12 En ny jämställdhetsmyndighet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K357 yrkande 2, 2005/06:A3 yrkande 7, 2005/06:A4 yrkande 7, 2005/06:A6 yrkande 5, 2005/06:A7 yrkande 1 och 2005/06:A261 yrkande 3. Datum: 2006-05-16 Omröstning i sakfrågan

2006-05-16

Omröstning 2005/06:AU11p1 Övergripande mål om jämställdhet

Votering: betänkande 2005/06:AU11 Nya mål i jämställdhetspolitiken, förslagspunkt 1 Övergripande mål om jämställdhet Riksdagen godkänner att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:155

2006-05-16

Omröstning 2005/06:AU11p11 Styrning och övergripande organisering av jämställdhetspolitiken

Votering: betänkande 2005/06:AU11 Nya mål i jämställdhetspolitiken, förslagspunkt 11 Styrning och övergripande organisering av jämställdhetspolitiken Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A2 yrkandena 1-3, 2005/06:A3 yrkande 6, 2005/06:A5 yrkande 1, 2005/06:A6 yrkandena 6 och 7 samt 2005/06:A261 yrkandena 5-7. Datum: 2006-05-16

2006-05-16

Omröstning 2005/06:AU11p10 Frågor med anknytning till delmålet om mäns våld mot kvinnor

Votering: betänkande 2005/06:AU11 Nya mål i jämställdhetspolitiken, förslagspunkt 10 Frågor med anknytning till delmålet om mäns våld mot kvinnor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A2 yrkande 5, 2005/06:A3 yrkandena 8 och 9, 2005/06:A4 yrkande 6, 2005/06:A5 yrkandena 5-9, 2005/06:A6 yrkandena 11-14 och 2005/06:A7 yrkandena

2006-05-16

Omröstning 2005/06:AU11p2 Andra övergripande frågor om jämställdhet

Votering: betänkande 2005/06:AU11 Nya mål i jämställdhetspolitiken, förslagspunkt 2 Andra övergripande frågor om jämställdhet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A2 yrkande 4, 2005/06:A6 yrkande 1, 2005/06:A224, 2005/06:A225 yrkande 1 och 2005/06:A310 yrkande 1. Datum: 2006-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-05-16

Omröstning 2005/06:AU8p1 Visstidsanställning

Votering: betänkande 2005/06:AU8 Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga, förslagspunkt 1 Visstidsanställning Riksdagen antar dels 5 regeringens förslag enligt punkt 2 till lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd, dels regeringens förslag enligt punkt 3 till lag om ändring i lagen

2006-05-18

Omröstning 2005/06:AU7p2 Anställningsvillkor i bemanningsföretag

Votering: betänkande 2005/06:AU7 Anställningsvillkor i bemanningsföretag, förslagspunkt 2 Anställningsvillkor i bemanningsföretag Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk527 yrkande 4, 2005/06:A1 yrkandena 1-3, 2005/06:A416 yrkande 1 och 2005/06:A420 yrkande 13. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-04-06

Omröstning 2005/06:AU6p5 Rekrytering m.m.

Votering: betänkande 2005/06:AU6 Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet, förslagspunkt 5 Rekrytering m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf331 yrkande 16, 2005/06:Sf336 yrkandena 11 och 12, 2005/06:Sf383 yrkande 17, 2005/06:Sf389 yrkande 18 och 2005/06:A309 yrkandena 10 och 11. Datum: 2006-04-20 Omröstning

2006-04-20

Omröstning 2005/06:AU6p16 Förvärvsarbete och familjeliv

Votering: betänkande 2005/06:AU6 Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet, förslagspunkt 16 Förvärvsarbete och familjeliv Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf432 yrkande 25, 2005/06:A310 yrkande 6, 2005/06:A370 yrkande 19 och 2005/06:A418 yrkande 7. Datum: 2006-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-04-20

Omröstning 2005/06:AU6p13 10 och 11 §§ jämställdhetslagen

Votering: betänkande 2005/06:AU6 Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet, förslagspunkt 13 10 och 11 jämställdhetslagen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A241 yrkandena 2 och 4, 2005/06:A335 yrkandena 1 och 2, 2005/06:A370 yrkande 9 och 2005/06:A380 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-04-20 Omröstning i sakfrågan

2006-04-20

Omröstning 2005/06:AU6p23 Processen i diskrimineringsmål

Votering: betänkande 2005/06:AU6 Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet, förslagspunkt 23 Processen i diskrimineringsmål Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf383 yrkande 15, 2005/06:A257 yrkande 2 och 2005/06:A363 yrkande 14. Datum: 2006-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-04-20

Omröstning 2005/06:AU6p22 En samordnad lag och myndighet

Votering: betänkande 2005/06:AU6 Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet, förslagspunkt 22 En samordnad lag och myndighet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf331 yrkande 18, 2005/06:Sf383 yrkande 13, 2005/06:A258 yrkandena 1-4 och 2005/06:A363 yrkande 15 i denna del. Datum: 2006-04-20 Omröstning i sakfrågan

2006-04-20

Omröstning 2005/06:AU5p15 A-kassa och arbete i annat land

Votering: betänkande 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 15 A-kassa och arbete i annat land Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf279 yrkandena 3 och 4 samt 2005/06:A244. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-04-06

Omröstning 2005/06:AU5p10 Familjehemsförälder och a-kassa

Votering: betänkande 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 10 Familjehemsförälder och a-kassa Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A204, 2005/06:A370 yrkande 20 och 2005/06:A420 yrkande 15. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-04-06

Omröstning 2005/06:AU5p8 Inträdesvillkor

Votering: betänkande 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 8 Inträdesvillkor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 20, 2005/06:A270 yrkande 2, 2005/06:A297, 2005/06:A347 och 2005/06:A360. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2006-04-06

Omröstning 2005/06:AU5p1 Framställning från Riksrevisionens styrelse angående arbetslöshetsförsäkringen - kontroll och effektivitet

Votering: betänkande 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Framställning från Riksrevisionens styrelse angående arbetslöshetsförsäkringen kontroll och effektivitet Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS22 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2004/05:A10 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A11 yrkandena 1 och

2006-04-06

Omröstning 2005/06:AU5p3 Ersättningsnivåer

Votering: betänkande 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 3 Ersättningsnivåer Riksdagen avslår motion 2005/06:A270 yrkandena 3-5. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 33 m 40 0 0 15 c 14 0 0 8

2006-04-06

Omröstning 2005/06:AU5p11 Företagarnas ersättningsrätt

Votering: betänkande 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 11 Företagarnas ersättningsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N291 och 2005/06:A420 yrkande 14. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0

2006-04-06

Omröstning 2005/06:AU3p21 Tjänstledighet för att prova annat arbete

Votering: betänkande 2005/06:AU3 Arbetsrätt, förslagspunkt 21 Tjänstledighet för att prova annat arbete Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf335 yrkande 12 och 2005/06:A368 yrkandena 9 och 12. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2006-03-15

Omröstning 2005/06:AU3p1 En översyn av arbetsrätten

Votering: betänkande 2005/06:AU3 Arbetsrätt, förslagspunkt 1 En översyn av arbetsrätten Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 6, 2005/06:A206, 2005/06:A245 yrkandena 1, 2 och 13, 2005/06:A369 yrkande 3, 2005/06:A419 yrkande 1 och 2005/06:A420 yrkande 30. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-15

Paginering