Dokument & lagar (114 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:36 Tisdag 2011-09-13 kl. 15:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:36 Datum och tid: 15:00 Plats: Finansutskottets sessionssal RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Inför IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington Information tillsammans med FiU Finansminister Anders Borg, Finansdepartementet

2011-09-13 15:00:00

Omröstning 2010/11:SkU35p2 Skattekontroll

Votering: betänkande 2010/11:SkU35 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna, förslagspunkt 2 Skattekontroll Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk4. Datum: 2011-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 1 13 M 97 0 0 10 MP 20

2011-06-22

Utskottsmöte 2010/11:35 Torsdag 2011-06-16 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet Utrikesrådet Björn Lyrvall, Utrikesdepartementet

2011-06-16 09:30:00

Omröstning 2010/11:UU15p1 Grundläggande mänskliga rättigheter

Votering: betänkande 2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 1 Grundläggande mänskliga rättigheter Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkandena 22 och 23. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-15

Omröstning 2010/11:UU15p7 SRHR, kvinnors rättigheter

Votering: betänkande 2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 7 SRHR, kvinnors rättigheter Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U296 yrkandena 1, 7, 8, 10 och 11, 2010/11:U298 yrkande 14 och 2010/11:U306 yrkandena 26 och 27. Datum: 2011-06-15 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag

2011-06-15

Omröstning 2010/11:UU15p5 Dialog om tortyrkonventionen

Votering: betänkande 2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 5 Dialog om tortyrkonventionen Riksdagen avslår motion 2010/11:U312 yrkande 2. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M

2011-06-15

Omröstning 2010/11:UU15p11 MR i arbetslivet

Votering: betänkande 2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 11 MR i arbetslivet Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 25. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 100 0

2011-06-15

Omröstning 2010/11:SkU34p1 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Votering: betänkande 2010/11:SkU34 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg, förslagspunkt 1 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:133 och avslår motion 2010/11:Sk3.

2011-06-15

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Förslag om inledande av uppföljningsprojekt, RO 4 kap 18 Beslut 3. Kanslimeddelanden 4. Skattekonsekvenser av fondverksamhet över

2011-06-09 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:34 Torsdag 2011-06-09 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:34 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Presentation av World Development Report Analys, rekommendationer och implementering Information tillsammans med FiU, JuU och FöU Special Representative and Director

2011-06-09 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU Information Statssekreterare Hans Lindberg och finansråd Per Classon, Finansdepartementet 2. Justering av

2011-06-07 11:00:00

Omröstning 2010/11:UU10p8 EU:s stöd till demokrati i omvärlden

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 8 EU:s stöd till demokrati i omvärlden Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p7 EU:s internationella roll

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 7 EU:s internationella roll Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 58. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p21 Aktivt miljö- och klimatarbete

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 21 Aktivt miljö- och klimatarbete Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 10. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 40 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p14 Gemensamt europeiskt asylsystem

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 14 Gemensamt europeiskt asylsystem Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 7. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p10 Utredning av transaktionsskatt

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 10 Utredning av transaktionsskatt Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 3. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p2 EU som global aktör

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 2 EU som global aktör Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 89 23

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p9 Ekonomiskt samarbete

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 9 Ekonomiskt samarbete Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 2. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 89

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p5 Området söder om EU

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 5 Området söder om EU Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 55. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 89 23

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p18 Socialt protokoll

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 18 Socialt protokoll Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A385 yrkande 7, 2010/11:A403 yrkande 3 och 2010/11:A406 yrkande 4. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 36 MP, V

2011-06-01