Dokument & lagar (7 232 träffar)

Motion 2005/06:Ub593 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av tidiga stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten att överklaga beslut om särskilt stöd. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU7 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Ub593 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 101 kB)

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om införandet av ett nytt studiemedelssystem där bidrag och lån skall utgöra vardera 50 av totalbeloppet. Riksdagen begär att regeringen utreder effekterna och föreslår lämpliga åtgärder för de personer som har studielån


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Ub591 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av medieutbildning i lärarutbildningarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av medieutbildning för alla i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28 2005/06:KrU5 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Ub591 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 75 kB)

Motion 2005/06:Ub590 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning För Kristdemokraterna är barnomsorgen en hjärtefråga. Utan en väl fungerande barnomsorg som kan erbjuda trygghet och omsorg för barnen ökar risken för otrygga barn och därmed ett otryggt samhälle. Vi ser med stor oro på den likriktning och kvalitetsförsämring som har skett inom barnomsorgen det senaste


Utskottsberedning: 2005/06:AU2 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 27 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub590 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 111 kB)

Motion 2005/06:Ub589 av Olle Sandahl m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inrätta ett forsknings- och framtidsutskott för sammanhållen hantering av forsknings- och framtidsfrågor.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett framtidsråd inom regeringen för sammanhållen hantering av forsknings-


Utskottsberedning: 2005/06:KU1 2005/06:KU21 2005/06:NU13 2005/06:UbU1 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Ub589 av Olle Sandahl m.fl. (kd) (doc, 80 kB)

Motion 2005/06:Ub588 av Torsten Lindström m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraterna presenterar här förslag för att göra studenternas situation tryggare. Förslag läggs fram om studiemedlen, samverkan mellan trygghetssystemen, ökad rättssäkerhet och slopat kårobligatorium. 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 3


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1 2005/06:UbU15 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub588 av Torsten Lindström m.fl. (kd) (doc, 93 kB)

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraterna vill att varje svensk skola ska utvecklas till en skola som lärare och elever kan känna sig stolta över, där alla känner sig trygga och respekterade och där varje elev får möjlighet att utvecklas till toppen av sin förmåga. Det ska vara en skola som präglas av mångfald och nytänkande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:UbU1 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 46 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:Ub586 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning1 Förslag till riksdagsbeslut2 Motivering2 En offensiv satsning på utbildning och forskning i Västsverige3 Hälften ska studera vidare3 Satsning på forskning och forskarutbildning i Västsverige5 Västsverige behöver fler platser till läkarutbildningen8 Västsverige behöver fler


Utskottsberedning: 2005/06:KrU31 2005/06:NU13 2005/06:UbU1 2005/06:UbU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Ub586 av Marianne Carlström m.fl. (s) (doc, 83 kB)

Motion 2005/06:Ub585 av Sten Tolgfors m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i 2, 3, 15, 17 och 22 lagen 2002:624 om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2005:614 om ändring i lagen 2002:624 om rekryteringsbidrag


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1 2005/06:UbU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Ub585 av Sten Tolgfors m.fl. (m) (doc, 194 kB)

Motion 2005/06:Ub584 av Lars Ångström (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en policy vad gäller avgifter i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om sanktionsmöjligheter mot kommuner som bryter mot skollagen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Ub584 av Lars Ångström (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Ub583 av Birgitta Ahlqvist och Karin Åström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den kommunala musik- och kulturskolan. Motivering Undervisningen i musik- och kulturskolan i Sverige har under en lång tid utvecklats till att bli ett omfattande inslag i barns och ungdomars fritid och skoltid men


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub583 av Birgitta Ahlqvist och Karin Åström (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ub582 av Berndt Ekholm (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stödet till de fria teologiska högskolornas forskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stödet till de fria teologiska högskolornas utbildning inom området mänskliga rättigheter


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub582 av Berndt Ekholm (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub581 av Peter Pedersen (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som innebär att studiemedel skall utbetalas med ett lika stort belopp varje månad. Motivering Nivån på studiemedlen, bidragets storlek i förhållande till lånedelen osv. kan diskuteras utifrån olika synsätt. Det s.k. fribeloppet, dvs. det


Utskottsberedning: 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub581 av Peter Pedersen (v) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Ub580 av Jörgen Johansson och Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om validering av kunskap som en naturlig del av arbetslivet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten att tillgodoräkna sig kunskaper från gymnasieskolans omvårdnadsutbildning


Utskottsberedning: 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub580 av Jörgen Johansson och Birgitta Sellén (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub579 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studenters ekonomiska villkor. Motivering Trots att insatser har gjorts för att förbättra studenters ekonomi finns det fortfarande studenter som har svårigheter att klara sig ekonomiskt. Pengarna ska räcka till att


Utskottsberedning: 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub579 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub578 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att verka för att en regional referenspunkt för validering och rekrytering av lärare med god yrkeskompetens skapas. Motivering I ambitionen att ge alla medborgare tillräckliga grundkunskaper har arbetslivsrelaterade


Utskottsberedning: 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub578 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Ub577 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppvärdera hem- och konsumentkunskapens betydelse i skolan. Motivering Idag pågår en intensiv debatt om mat och hälsa, inte minst gäller det barnens mat och hälsa. Många barn är överviktiga när de börjar


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub577 av Marianne Carlström m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub576 av Roger Tiefensee (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt centrum för vindkraftsinformation inrättas och etableras vid Högskolan på Gotland. Motivering Riksdagen har antagit mål om en utökning av förnybar energi med 10 TWh till 2010 och ett planeringsmål


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub576 av Roger Tiefensee (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub575 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatoriska kunskaper om genus- och HBT-perspektiv i all lärarutbildning, yrkesutbildning, undervisning och forskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en total översyn


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub575 av Gudrun Schyman (-) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ub574 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regler för förskolans gruppstorlek och personaltäthet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avgiftsfri förskola. Motivering Barnomsorgen/förskolan har utvecklats enormt


Utskottsberedning: 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub574 av Gudrun Schyman (-) (doc, 41 kB)