Dokument & lagar (4 512 träffar)

Motion 2006/07:Ub428 av Stefan Tornberg och Maria Lundqvist-Brömster (c, fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub428 av Stefan Tornberg och Maria Lundqvist-Brömster c, fp Utökad tandläkarutbildning i Umeå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utökad tandläkarutbildning i Umeå. Motivering Tandläkarutbildningen i Umeå


Utskottsberedning: 2006/07:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub428 av Stefan Tornberg och Maria Lundqvist-Brömster (c, fp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub427 av Catharina Bråkenhielm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub427 av Catharina Bråkenhielm s Avgiftsfria skolmåltider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgiftsfria skolmåltider. Motivering Det har länge varit en självklarhet att skollunchen är avgiftsfri, även för gymnasiet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub427 av Catharina Bråkenhielm (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub426 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub426 av Carina Ohlsson m.fl. s Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att på sikt utveckla möjligheterna att bedriva forskning på olika nivåer vid Högskolan i Skövde. Motivering På Högskolan


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub426 av Carina Ohlsson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub425 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub425 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Storleken på barngrupper i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om barngruppernas storlek i förskolan. Motivering Barngrupperna i dagens förskola är på många håll alldeles


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub425 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub424 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub424 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg s Reglerna för inackorderingsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reglerna för inackorderingsstöd. Motivering Många elever väljer idag att flytta från sin hemort för att gå


Utskottsberedning: 2006/07:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub424 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:Ub423 av Luciano Astudillo (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub423 av Luciano Astudillo s Vuxenutbildningen i Malmö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vuxenutbildningen. Motivering I regeringsförklaringen sa Fredrik Reinfeldt att arbetslinjen och arbetets värde ska återupprättas


Utskottsberedning: 2006/07:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub423 av Luciano Astudillo (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Ub422 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub422 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Nolltolerans mot mobbning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nolltolerans mot mobbning. Motivering Även om de flesta barn och ungdomar trivs i skolan är rädsla och otrygghet dessvärre


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub422 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub421 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub421 av Anders Ygeman m.fl. s Högskola i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Tensta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablerandet av högskoleutbildningar i storstädernas förorter. Motivering Vi lever i ett samhälle


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub421 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub420 av Anders Ygeman och Veronica Palm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub420 av Anders Ygeman och Veronica Palm s Segregation och klasskillnader i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lika chans för alla kräver olika resurser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Ub420 av Anders Ygeman och Veronica Palm (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub419 av Britta Rådström och Helén Pettersson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub419 av Britta Rådström och Helén Pettersson s Friskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunalt inflytande över etablering av friskolor. Motivering Reformen med friskolor har för många kommuner kommit att innebära


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub419 av Britta Rådström och Helén Pettersson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Jämställdhetsplaner i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att såväl kommunala som fria förskolor ska omfattas av obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub417 av Helena Frisk m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub417 av Helena Frisk m.fl. s Barnomsorg på kvällar och nätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering I dag får många småbarnsföräldrar som förvärvsarbetar på obekväm


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub417 av Helena Frisk m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub416 av Ameer Sachet (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub416 av Ameer Sachet s Förskolan och skolan som en sockerfri zon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att göra förskolan och skolan till en sockerfri zon. Motivering Förskolan och skolan bör göras till en sockerfri


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub416 av Ameer Sachet (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub415 av Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub415 av Birgitta Ohlsson fp Rätt till nattdagis i skollagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rätten till nattdagis bör skrivas in i skollagen. Motivering God barnomsorg med minskade barngrupper, pedagogiskt utbildad


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub415 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub414 av Christina Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub414 av Christina Axelsson m.fl. s Södertörns högskola som universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Södertörns högskola. Motivering Södertörns högskola inrättades efter ett beslut i riksdagen 1995. Utbyggnaden


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub414 av Christina Axelsson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub413 av Veronica Palm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub413 av Veronica Palm s Avgiftsfri förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förskolan på sikt ska vara avgiftsfri för alla barn i hela Sverige, och att förskolan är en del av det livslånga lärandet. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub413 av Veronica Palm (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub412 av Veronica Palm och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub412 av Veronica Palm och Sylvia Lindgren s Tidsgränser i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om slopade tidsgränser i förskolan. Motivering Alla barn har rätt till lek och utveckling i förskolan. Oavsett


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub412 av Veronica Palm och Sylvia Lindgren (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub411 av Veronica Palm och Luciano Astudillo (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub411 av Veronica Palm och Luciano Astudillo s Resurser till fritidsverksamheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fritidsverksamheterna. Motivering Att ha en innehållsrik och trygg fritid är A och O för alla våra


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub411 av Veronica Palm och Luciano Astudillo (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub410 av Veronica Palm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub410 av Veronica Palm s Etnocentrism i utbildningsmaterial Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skolverket ges i uppdrag att genomföra en kritisk analys av det tryckta undervisningsmaterialet som används i grund-


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub410 av Veronica Palm (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. s Barnens rätt till utvärdering av sin skolsituation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barns rätt att utvärdera hela sin skolsituation. Motivering Mycket har hänt i skolan. Utvecklingen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 40 kB)