Dokument & lagar (5 693 träffar)

Motion 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. mp Bättre kunskap om brott mot mänskliga rättigheter mp658 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brott mot mänskliga rättigheter som har ägt rum i Sverige, med fokus på rasism, diskriminering


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ub568 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub568 av Ulf Holm mp Fysisk aktivitet i skolan mp669 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer fysisk aktivitet i skolan. Motivering Den svenska skolan har näst efter Irland minst schemalagd idrott i hela EU, trots


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub568 av Ulf Holm (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ub567 av Christopher Ödmann m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub567 av Christopher Ödmann m.fl. mp Konsumentkunskap i skolan mp655 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsumentkunskap i skolan. Motivering Aggressiv reklam om mobiltelefoner och billiga lån strömmar över ungdomarna


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub567 av Christopher Ödmann m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub566 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub566 av Mats Pertoft m.fl. mp Mångfald och delaktighet i skolan mp656 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Alla skolor måste vara bra skolor 5 4.1 Värdegrundsarbetet och kreativitet 6 4.2 Individinriktad undervisning istället


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1 2007/08:UbU11 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2007/08:Ub565 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub565 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Högskolan c533 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om examensrätt i doktorsutbildningen. Motivering Regeringen slår i budgetpropositionen för 2008 fast att förstklassig


Utskottsberedning: 2007/08:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub564 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub564 av Johan Pehrson fp Ny läkarutbildning vid Örebro universitet fp1531 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en läkarutbildning vid Örebro universitet. Motivering Idag finns det stor efterfrågan på läkare inom


Utskottsberedning: 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub564 av Johan Pehrson (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ub563 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub563 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog s En skola fri från diskriminering och kränkande behandling s80116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att noga följa hur lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub563 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub562 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub562 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog s Satsning på validering s80119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt satsning på validering. Motivering Valideringsdelegationen tillsattes den 1 januari 2004 och


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub562 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ub561 av Anneli Särnblad m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub561 av Anneli Särnblad m.fl. s Livskunskap i skolan s80115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att livskunskap genomsyrar hela skolan. Motivering Att vara delaktig och att ha inflytande har stor betydelse


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub561 av Anneli Särnblad m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ub560 av Carin Runeson och Marita Ulvskog (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub560 av Carin Runeson och Marita Ulvskog s Behovet av läkare inom sjukvården s80024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fler läkare. Motivering Bristen på distriktsläkare påtalas ofta och kostnaderna


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub560 av Carin Runeson och Marita Ulvskog (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub559 av Anna Bergkvist och Anna König Jerlmyr (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub559 av Anna Bergkvist och Anna König Jerlmyr m Värdet av forskning kring spelmissbruk m1544 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värdet av medicinsk beroendeforskning. Motivering Ett av de viktigaste argumenten


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub559 av Anna Bergkvist och Anna König Jerlmyr (m) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Ub558 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub558 av Mats Pertoft m.fl. mp Lärcentrum för utomhuspedagogik mp667 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett lärcentrum för utomhuspedagogik. Varför utomhuspedagogik De fysiska sammanhangens betydelse för hälsa,


Utskottsberedning: 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub558 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Ub557 av Mikaela Valtersson och Mats Pertoft (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub557 av Mikaela Valtersson och Mats Pertoft mp Utomhuspedagogik mp668 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av naturskolor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Ub557 av Mikaela Valtersson och Mats Pertoft (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Ub556 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub556 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde16 Utbildning och universitetsforskning s68025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställningen


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1 2007/08:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub556 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 60 kB)

Motion 2007/08:Ub555 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, kd, c, mp, v, fp, s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub555 av Krister Hammarbergh m.fl. m, kd, c, mp, v, fp, s Information om barnsexhandel och barnsexturism obligatorisk del i turismutbildning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att information


Utskottsberedning: 2007/08:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub555 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, kd, c, mp, v, fp, s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ub554 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson (kd, m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub554 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson kd, m Vikten av svenskt deltagande i EU:s ramprogram kd648 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ökat svenskt deltagande i EU:s ramprogram. Motivering EU:s ramprogram


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub554 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson (kd, m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ub553 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson (kd, m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub553 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson kd, m Breddad forskning kd649 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av breddad kunskapsutveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub553 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson (kd, m) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ub552 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub552 av Yvonne Andersson m.fl. kd, m, c, fp Linköpings universitet kd672 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Linköpings universitet. Motivering I förra årets regeringsförklaring redovisades målen med svensk forskning:


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub552 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, c, fp) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Ub551 av Stefan Attefall m.fl. (kd, fp, m, c)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub551 av Stefan Attefall m.fl. kd, fp, m, c Högskolan i Jönköping kd673 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Tekniska Högskolan i Jönköping bör tilldelas vetenskapsområde. Motivering Högskolan i Jönköping har


Utskottsberedning: 2007/08:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub551 av Stefan Attefall m.fl. (kd, fp, m, c) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ub550 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub550 av Veronica Palm m.fl. s HBT-personer och utbildningsväsendet s12041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kunskapen om HBT-personers situation måste öka. Bakgrund Vi socialdemokrater bygger vår politik


Utskottsberedning: 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub550 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 42 kB)