Dokument & lagar (5 393 träffar)

Motion 2009/10:Ub573 av Maria Kornevik Jakobsson (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub573 av Maria Kornevik Jakobsson c Forskning om effekterna av den svenska barnomsorgsmodellen c467 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ordentlig studie av effekterna av den svenska barnomsorgsmodellen. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub573 av Maria Kornevik Jakobsson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Ub572 av Lars-Axel Nordell och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub572 av Lars-Axel Nordell och Chatrine Pålsson Ahlgren kd Undervisning för hörselnedsatta Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barn och ungdomar med hörselnedsättning bör få bättre


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub572 av Lars-Axel Nordell och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Ub571 av Camilla Lindberg (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub571 av Camilla Lindberg fp Yrkeshögskoleutbildningar för dataspelsbranschen fp1384 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en inventering av dataspelsbranschens långsiktiga behov av anpassade yrkeshögskoleutbildningar.


Utskottsberedning: 2009/10:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub571 av Camilla Lindberg (fp) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Ub570 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (m, fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub570 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm m, fp Forskning och utbildning i geriatrisk klinisk farmakologi m901 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i geriatrisk klinisk farmakologi. Bakgrund


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub570 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (m, fp) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:Ub569 av Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub569 av Lars U Granberg s Studenternas ekonomiska situation s15026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att uppmärksamma studenternas ekonomiska situation. Motivering Trots att insatser har gjorts för


Utskottsberedning: 2009/10:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub569 av Lars U Granberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Ub568 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson (kd, m)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub568 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson kd, m Översyn av forskning på området integrativ medicin Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av forskningen på området integrativ medicin.


Utskottsberedning: 2009/10:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub568 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson (kd, m) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Ub567 av Björn Lind m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub567 av Björn Lind m.fl. s Tillfälligt stopp för etablering av friskolor s15002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny skollag som garanterar lika villkor för alla skolor. Motivering Den nuvarande


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub567 av Björn Lind m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Ub566 av Hans Hoff och Björn Lind (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub566 av Hans Hoff och Björn Lind s Vinstdrivande friskolor s15003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vinst i friskolor. Motivering Det danska investmentbolaget Axcel köpte förra året det svenska utbildningsföretaget


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub566 av Hans Hoff och Björn Lind (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Ub565 av Maryam Yazdanfar och Anders Ygeman (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub565 av Maryam Yazdanfar och Anders Ygeman s Stockholm kunskapshuvudstaden s14235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kvalitetsskola och Stockholm som kunskapens huvudstad. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13 2009/10:UbU8 2009/10:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ub565 av Maryam Yazdanfar och Anders Ygeman (s) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:Ub564 av Agneta Berliner m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub564 av Agneta Berliner m.fl. fp, m, c, kd Erfarenhetsutbyte om Israels mentorsprogram fp1126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom erfarenhetsutbyte dra nationell lärdom av det israeliska mentorsprogrammet


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub564 av Agneta Berliner m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:Ub563 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub563 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Hem- och konsumentkunskap s15006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hem- och konsumentkunskap ska integreras i skolarbetet och att dess betydelse bör uppvärderas. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub563 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Ub562 av Kent Härstedt (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub562 av Kent Härstedt s Simkunnighet s3086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om simkunnighet. Motivering Under 2008 dog 107 personer i drunkningsolyckor, det var något fler än året innan. Ändå är den långsiktiga


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub562 av Kent Härstedt (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Ub561 av Anne-Marie Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub561 av Anne-Marie Pålsson m Privata företags möjligheter att sälja akademisk utbildning m1447 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över privata företags möjligheter att sälja akademisk utbildning.


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub561 av Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Ub560 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub560 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 15 Studiestöd s37100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag tusental kronor Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2009/10:UbU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:Ub560 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:Ub559 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub559 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning s37101 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:UbU1 2009/10:UbU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2009/10:Ub559 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 71 kB)

Motion 2009/10:Ub558 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub558 av Marie Granlund m.fl. s Förskolan s37109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta ett långsiktigt kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2009/10:UbU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2009/10:Ub558 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 68 kB)

Motion 2009/10:Ub557 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub557 av Marie Granlund m.fl. s Grundskolan s37108 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring, uppfyllelse av kunskapsmål och kunskapsuppföljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1 2009/10:UbU1 2009/10:UbU10 2009/10:UbU6 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2009/10:Ub557 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 85 kB)

Motion 2009/10:Ub556 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub556 av Marie Granlund m.fl. s Gymnasieskolan s37107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gymnasieskolan. Vår syn på gymnasieskolan Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde för bara


Utskottsberedning: 2009/10:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub556 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:Ub555 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub555 av Marie Granlund m.fl. s Högskolan s37106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2009/10:UbU1 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:Ub555 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 75 kB)

Motion 2009/10:Ub554 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub554 av Marie Granlund m.fl. s IT i skolan s37105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell IT-strategi. Motivering För 10 år sedan hade ingen hört talas om en iPod hur ser verkligheten ut om


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub554 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 45 kB)