Dokument & lagar (4 323 träffar)

Motion 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. MP Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid MP1102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Dagens samhälle och dagens arbetsmarknad


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson MP Fysisk aktivitet i skolan MP2219 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer fysisk aktivitet i skolan. Motivering Den svenska skolan har näst efter Irland minst schemalagd


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub487 av Hans Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub487 av Hans Olsson m.fl. S Relevant och samtida innehåll i läroböcker i skolan s35003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om läroböcker i skolan. Motivering Skolverket har genomfört en läroboksgranskning som visar


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub487 av Hans Olsson m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub486 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub486 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för forskning S37119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:Ub486 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 89 kB)

Motion 2010/11:Ub485 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub485 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S37118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:Ub485 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2010/11:Ub484 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub484 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S37117 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har


Utskottsberedning: 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:Ub484 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:Ub483 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub483 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för gymnasieskolan S37116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gymnasieskolan. Vår syn på gymnasieskolan Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub483 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för grundskolan S37115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring, uppfyllelse av kunskapsmål och kunskapsuppföljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11 2010/11:UbU12 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 82 kB)

Motion 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för förskolan S37114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2010/11:Ub480 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub480 av Ola Johansson C Rätt att överklaga tillstånd att uppföra vindkraftverk c436 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen 2006:449 om skydd för störningskänslig forskning, i syfte att klarlägga utsträckning


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub480 av Ola Johansson (C) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub479 av Lennart Axelsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub479 av Lennart Axelsson S Adoptivföräldrars rättigheter s3023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge adoptivföräldrar samma rättigheter som andra föräldrar. Motivering 2030 familjer


Utskottsberedning: 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub479 av Lennart Axelsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub478 av Katarina Köhler m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub478 av Katarina Köhler m.fl. S Utbildning i Västerbotten s35008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att investera i utbildning i Västerbotten. Motivering Arbetslösheten i Sverige är den högsta sedan


Utskottsberedning: 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub478 av Katarina Köhler m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub477 av Mattias Jonsson och Shadiye Heydari (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub477 av Mattias Jonsson och Shadiye Heydari S Behovet av vuxenutbildning s6045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vuxenutbildning och rekryteringsbidrag. Motivering Att studera som vuxen innebär att man ska klara


Utskottsberedning: 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub477 av Mattias Jonsson och Shadiye Heydari (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub476 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub476 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm M, FP Forsknings- och utbildningsstöd i geriatrisk farmakologi M908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i geriatrisk klinisk farmakologi. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub476 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Ub475 av Finn Bengtsson och Anne Marie Brodén (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub475 av Finn Bengtsson och Anne Marie Brodén M Översyn av forskning på området integrativ medicin m1300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av forskningen på området integrativ medicin. Motivering Högsta


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub475 av Finn Bengtsson och Anne Marie Brodén (M) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Ub474 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub474 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson C Utökning av läkarutbildningen c371 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör ta initiativ till en ny kartläggning av det långsiktiga behovet


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub474 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub473 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub473 av Peter Rådberg m.fl. MP Inrättande av tvärvetenskaplig gymnasieutbildning MP3207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör inrättas en tvärvetenskaplig inriktning i gymnasieskolan. Motivering Hög kvalitet


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub473 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub472 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Christian Holm (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub472 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Christian Holm M Fri tentamensrätt vid högskolor och universitet m1744 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av en fri tentamensrätt. Motivering Reformeringen av den


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub472 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Christian Holm (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. SD Statligt huvudmannaskap för skolan sd190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk grundskola, gymnasieskola och komvux bör få ett statligt huvudmannaskap. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Ub470 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub470 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Universitetsstatus till Södertörns högskola m1738 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning för att säkerställa kvaliteten i Sveriges lärosäten. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ub470 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 52 kB)