Dokument & lagar (33 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:383

Riksdagsskrivelse 2013/14:383 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU37 Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:383 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:383 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:382

Riksdagsskrivelse 2013/14:382 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU34 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:382 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:382 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:381

Riksdagsskrivelse 2013/14:381 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU33 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:381 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:381 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:380

Riksdagsskrivelse 2013/14:380 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU27 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:380 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:380 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:366

Riksdagsskrivelse 2013/14:366 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU31 En enklare planprocess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:366 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:366 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:341

Riksdagsskrivelse 2013/14:341 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU35 Ny lag om näringsförbud får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:341 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:341 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:294

Riksdagsskrivelse 2013/14:294 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU28 Märkning av textilprodukter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:294 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:294 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:293

Riksdagsskrivelse 2013/14:293 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU26 Förenklingar i aktiebolagslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:293 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:293 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:287

Riksdagsskrivelse 2013/14:287 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU32 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:287 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:287 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:239

Riksdagsskrivelse 2013/14:239 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU36 Fordonsrelaterade skulder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:239 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:239 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:238

Riksdagsskrivelse 2013/14:238 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU30 Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:238 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:238 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:237

Riksdagsskrivelse 2013/14:237 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU29 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:236 till

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:237 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:237 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:236

Riksdagsskrivelse 2013/14:236 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU29 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:237 till

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:236 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:236 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:212

Riksdagsskrivelse 2013/14:212 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU25 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:212 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:212 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:205

Riksdagsskrivelse 2013/14:205 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU22 Fler bostäder åt unga och studenter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:205 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:205 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:202

Riksdagsskrivelse 2013/14:202 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU23 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-03

Riksdagsskrivelse 2013/14:202 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:202 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:201

Riksdagsskrivelse 2013/14:201 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU20 Konsumenträtt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:201 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:201 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:190

Riksdagsskrivelse 2013/14:190 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU21 En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:190 (doc, 28 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:190 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:189

Riksdagsskrivelse 2013/14:189 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU15 Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:189 (doc, 29 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:189 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:188

Riksdagsskrivelse 2013/14:188 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU10 Planering och byggande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 mars 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:187 till

2014-03-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:188 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:188 (pdf, 48 kB)
Paginering