Dokument & lagar (124 träffar)

Riksdagsskrivelse 1896:82

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 82. N:o 82. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående dispositionen af förra militiebostället n/i2 mantal Ede n:o 1 jemte Skarpåslägden n:o 1, en äng, i

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:82 (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:81

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 81. i.t t I jf H j, j j I. N:o 81. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren 13 v.ijti Ml Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående ändring af vissa i kongl. kungörelsen den 10 november 1882 meddelade

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:81 (pdf, 285 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:80

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 80. N:o 80. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående understöd till kolonien Hall. il.Statsutskottets utlåtande n:o 45.tol n i TfTill Konungen. 1 i 0- t-

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:80 (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:79

Riksdagens Skrifvelse N:o 79. 5 N o 79. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående jordafsöndring från indragna militiebostället Underslös i Göteborgs och Bohus lån. Statsutskottets utlåtande n:o 44.A

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:79 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:78

Riksdagens Skrifvelse N:o 78. 3 t ii: hfillttW ibmhlltvlu itr II tfrri iliOjt ablull!tni i Hr iiiMi- FOUf iu i i w m i Junon.i mi N:o 78. inför I.i Llii:u 14M1 Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. i Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:78 (pdf, 220 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:77

1 f i v Riksdagens Skrifvelse No 77. tti ii dill jllilXi1,ct-liit i t j 1 guli,i M ICli ii N:o 77. u. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse till Jemtlands fältjägareregementes mötesplats

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:77 (pdf, 213 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:75

Riksdagens Skrifvelse N:o 75. 29 N:o 75. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om förbud mot aflemning af spirituösa mot efterkraf. Sammansatta bevillnings- och lagutskottets utlåtande n:o 1.Till Konungen. Då 1874

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:75 (pdf, 285 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:73

Riksdagens Skrifvelse N:o 73. 23 N:o 73. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändring i förordningen den 14 april 1866 angående jords eller lägenhets afstående för allmänt behof. Lagutskottets utlåtande n:o 28.Till

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:73 (pdf, 234 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:72

Riksdagens Skrifvelse N:o 72. 21 N:o 72. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af justitieombudsmannens framställning angående lösen för gravationsbevis rörande jernväg. Lagutskottets utlåtande n:o 8.Till Konungen. Justitieombudsmannen

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:72 (pdf, 160 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:64

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 64. N:o 64. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förändrad lydelse af 17 mom. 1 värnpligtslagen. Lagutskottets utlåtande n:o 70.Till Konungen. Eders Kongl. Maj:t

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:64 (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:63

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 63. Nso 63. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1896. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion angående tillägg till o i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862. Lagutskottets utlåtande n:o 63.Till Konungen.

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:63 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:62

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 62. Who 62. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med förslag till lag om ändrad lydelse af 56 i förordningen om kommunal styrelse på landet den 21 mars 1862. Lagutskottets utlåtande n:o 50.Till Konungen. Uti tvenne

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:62 (pdf, 188 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:61

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 61. N:o 61. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af väckta motioner om upphäfvande af vissa undantagsbestämmelser rörande tiden för anförande af besvär öfver kommunal- och kyrkostämmobeslut i Jemtlands,

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:61 (pdf, 317 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:60

Riksdagens Skrifvelse N:o 60. 1 N:o 60. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om ändrad lydelse af 69 och 71 konkurslagen. Lagutskottets utlåtande n:o 39.Till Konungen. Inom Riksdagen har af enskild motionär erinrats, hurusom tillämpningen af

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:60 (pdf, 241 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:59

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 59. ST:o 59. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om tillägg till lagen angående tillsyn å vissa så kallade folkbanker m. m. den 29 juli 1892. Lagutskottets utlåtande n:o 42.Till Konungen.

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:59 (pdf, 255 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:58

Riksdagens Skrifvelse N:o 58. 5 IC.o 58. iorO I T V/JJbd K rf: Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af justitieombudsmannens framställning angående stämning stider nas förkortande m. m. i.v t Ui v-r liv.i b Lagutskottets utlåtande

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:58 (pdf, 440 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:57

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 57. 3T:57. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Körningen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser angående god man för frånvarande delegare i dödsbo. Lagutskottets utlåtande

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:57 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:56

Riksdagens Skrifvelse N:o 56. 3 N:o 56. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 99, 101 och 108 utsökning slagen den 10 augusti 1811. Lagutskottets utlåtande

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:56 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:55

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 55. STro 55. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition angående ändrade bestämmelser rörande sammanläggning af straff Lagutskottets utlåtande n:o 4.Till Konungen. Genom proposition

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:55 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:43

Riksdagens Skrifvelse N:o 43. 1 N:o 43. Uppläst och godkänd hos Riksdagens Första Kammare den 13 maj 1896. Andra Kammare den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel. Statsutskottets utlåtande n:is 5 och 50 samt memorial n:o 39.Till Konungen. I afseende

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:43 (pdf, 12816 kB)