Dokument & lagar (124 träffar)

Riksdagsskrivelse 1896:49

1 Riksdagens Skrifvelse É:o 49. I i 1 fT f i i t.fi f f N:o 49. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1896. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring i instruktionen för Riksdagens revisorer vid Riksbankens afdelning skontor i orterna. Bankoutskottets memorial n:o 10.Till

1896-05-02

Riksdagsskrivelse 1896:49 (pdf, 172 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:39

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 39. N:o 39. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1896. Andra Kammaren den 1 maj 1896. Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring i 65 3 mom. i förordningen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst den 3 juni 1892. Bevillningsutskottets betänkande n:o

1896-05-01

Riksdagsskrivelse 1896:39 (pdf, 165 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:37

Riksdagens Skrifvelse N:o 37. 7 N:o 37. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 april 1896. Andra Kammaren den 25 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående åtgärder för beredande af lämplig uppfostran åt minderåriga förbrytare samt vanartade och i sedligt afseende försummade barn. Första Kammarens tillfälliga

1896-04-25

Riksdagsskrivelse 1896:37 (pdf, 518 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:36

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 36. N:o 36. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majts proposition angående efterskänkande af viss del af kronans rätt till danaarf efter snickaren Per Gustaf Rilén. Statsutskottets utlåtande

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:36 (pdf, 242 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:35

Riksdagens Skrifvelse N:o 35. 3 N:o 35. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse till tomt för skolhus af ett område d Tierps södra häradsallmänning i Upsala län. Statsutskottets utlåtande

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:35 (pdf, 136 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:34

Riksdagens Skrifvelse N:o 34. 1 N:o 34. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af liongl. Majds proposition angående försäljning af förra komministers o bostället i Als församling af Kopparbergs län. Statsutskottets utlåtande

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:34 (pdf, 178 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:33

Riksdagens Skrifvelse N:o 33. 15 N:o 33. g iLUäuu Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. i Andra Kammaren 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående försäljning till Hallsbergs stationssamhälle af ett jordområde från förra militiebostället Berg n:o

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:33 (pdf, 329 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:32

Riksdagens Skrifvelse N:o 32. 13 N:o 32. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse af jord till tvångsarbetsanstalten å Svartsjö. Statsutskottets utlåtande n:o 26.Till Konungen. Under åberopande

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:32 (pdf, 152 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:31

Riksdagens Skrifvelse N:o 31. 9 N:o 31- Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående disposition af förra hospitalslägenheten Den tomt vid Säbygatan i Landskrona.Statsutskottets utlåtande n:o 25.Till

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:31 (pdf, 275 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:30

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 30. N:o 30. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ersättning till länsmannen N. M. H. punding för mistad åklagareandel. Statsutskottets utlåtande n:o 16 och memorial n:o 23.Till Konungen. Med anledning af derom

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:30 (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:29

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 29. N:o 29. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående disposition af länsmansbostället 1/i mantal Galtabäck n:o 1 Fösingsgård i Kronobergs län. Statsutskottets utlåtande

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:29 (pdf, 185 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:28

Riksdagens Skrifvelse N:o 28. 3 N:o 28. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående disposition af ett jordområde i Djeknehytteroten i Avesta socken af Kopparbergs län. Statsutskottets utlåtande n:o

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:28 (pdf, 224 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:26

Riksdagens Skrifvelse N:o 26. 15 N:o 26. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående föreskrifter i syfte att vid slagt af hemdjur minsta möjliga lidande måtte tillfogas djuren. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtande n:o

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:26 (pdf, 183 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:25

Riksdagens Skrifvelse N:o 25. 11 N:o 25. TJppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående tillägg till Kongl. förordningen angående förbud för barn att nattetid idka viss försäljning m. m. den 10 juli 1891. Första Kammarens tillfälliga utskotts

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:25 (pdf, 294 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:27

Riksdagens Skrifvelse N:o 27. 1 N:o 27. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 april 1896. Andra Kammaren 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om ändrad lydelse af 25 i förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa

1896-04-21

Riksdagsskrivelse 1896:27 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:24

Riksdagens Skrifvelse N:o 24. 7 N:o 24. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 april 1896. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående porto förhöjning för skrymmande småpaket och tilläggsporto för ofrankerade dylika paket. Bevillningsutskottets

1896-04-18

Riksdagsskrivelse 1896:24 (pdf, 278 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:23

Riksdagens Skrifvelse N:o 23. 5 N:o 23. Uppläst och godkänd lios Första Kammaren den 14 april 1896. Andra Kammaren 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring i 5 af underrättelserna om hvad vid tulltaxans tillämpning iakttagas hör. Bevillningsutskottets betänkande n:o 14.Till Konungen. I 5 af underrättelserna

1896-04-15

Riksdagsskrivelse 1896:23 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:22

Riksdagens Skrifvelse N:o 22. 1 N:o 22. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 mars 1896. Andra Kammaren 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar rörande statens jernvägstrafik. Statsutskottets utlåtande n:o 31 och memorial n:o 32.Till

1896-03-24

Riksdagsskrivelse 1896:22 (pdf, 291 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:21

Riksdagens Förordnande N:o 21. i N:o 21. Uppläst ocli godkändt hos Första Kammaren den 21 mars 1896. Andra Kammaren den 24 Riksdagens förordnande för suppleanter till fullmägtige i riksgäldskcmtoret. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima Riksdag församlade äro, göre veterligt:att sedan, i öfverensstämmelse

1896-03-24

Riksdagsskrivelse 1896:21 (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:20

6 Riksdagens Förordnande N:o 20. N:o 20. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 21 mars 1896. Andra Kammaren den 24 Riksdagens förordnande för suppleanter till fullmägtige i riksbanken. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima Riksdag församlade ii ro, gö re veterligatt sedan, i öfverensstämmelse med föreskrifterna

1896-03-24

Riksdagsskrivelse 1896:20 (pdf, 116 kB)