Dokument & lagar (222 träffar)

Riksdagsskrivelse 1896:91

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 91. N:o 91. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1896. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till fullmågtige i riksbanken med öfverlemnande af bankoreglementet. Bankoutskottets memorial n:o 15.Till fullmägtige i riksbanken. Det reglemente för styrelsen och förvaltningen af

1896-05-12

Riksdagsskrivelse 1896:91 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:86

Riksdagens Skrifvelse N:o 86. 1 N o 86. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1896. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående tullbevillningen. Bevillningsutskottets betänkanden n:is 13, 21 och 28 samt memorial n:is 15, 22 och 27.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett och granskat

1896-05-11

Riksdagsskrivelse 1896:86 (pdf, 335 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:76

Riksdagens Skrifvelse N:o 76. 1 N:o 76. Uppläst och godkänd i Första Kammaren den 12 maj 189G. i Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Riksdagens år 1895 församlade revisorers berättelse angående verkstäld granskning af statsverkets jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse

1896-05-11

Riksdagsskrivelse 1896:76 (pdf, 1655 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:74

26 Riksdagens Skrifvelse N:o 74. N:o 74. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1896. 4- Andra Kammaren 11 ijuli. ir Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående föreskrifter rörande barns och minderåriges användande vid offentliga förevisningar och teaterföreställningar. Första Kammarens tillfälliga utskotts

1896-05-11

Riksdagsskrivelse 1896:74 (pdf, 243 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:71

Riksdagens Skrifvelse N:o 71, 19 N:o 71. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1896. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition angående anslag af allmänna medel till döfstumskoledistrikt, som till enskild undervisningsanstalt öfverlemnat sinnesslött

1896-05-11

Riksdagsskrivelse 1896:71 (pdf, 153 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:69

Riksdagens Skrifvelse N:o 69. 9 N:o 69. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1896. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i fråga om reglering af aflöningen för biträdande lärare vid folkskolor in. m. Sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande n:o 7.Till Konungen. I en inom Riksdagen

1896-05-11

Riksdagsskrivelse 1896:69 (pdf, 254 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:68

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 68. N:o 68. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1896. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i fråga om ett andra älderstillägg åt ordinarie lärare vid folkskola. Sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande n:o 7.Till Konungen. Med anledning af inom Riksdagen

1896-05-11

Riksdagsskrivelse 1896:68 (pdf, 104 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:67

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 67. N:o 67. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1896. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af dels Kongl. Maf.ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar med afseende å delning af Hernösands stift, dels ock Kongl. Maj:ts proposition

1896-05-11

Riksdagsskrivelse 1896:67 (pdf, 171 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:66

Riksdagens Skrifvelse N:o 6Q. 3 N:o 66. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1896. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående utredning rörande fisker ibefolkningens i Göteborgs och Bohus län nuvarande bostadsförhållanden. Sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande n:o 9.Till

1896-05-11

Riksdagsskrivelse 1896:66 (pdf, 227 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:65

Riksdagens Skrifvelse N:o 65. 1 N:o 65. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1896. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående upplåtelse till skjutfält af en del af kronoparlcen Götaström i Tofteryds socken, Östbo härad och

1896-05-11

Riksdagsskrivelse 1896:65 (pdf, 196 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:46

Riksdagens Skrifvelse N:o 46. 1 N:o 46. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1896. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjunde hufvudtitel, innefattande anslagen till finansdepartementet. Statsutskottets utlåtande n:o 8.Till Konungen.

1896-05-11

Riksdagsskrivelse 1896:46 (pdf, 1253 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:45

Riksdagens Skrifvelse N:o 45. 1 i Tf N:o 45. Uppläst och godkänd hos Riksdagens Första Kammare den 11 maj 1896. Andra Kammare den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjette hufvud tit ef innefattande anslagen till civildepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1896-05-11

Riksdagsskrivelse 1896:45 (pdf, 1921 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:53

Riksdagms Skrifvelse N:o 53. 13 N:o 53. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 maj 1896. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften. Bevillningsutskottets betänkande n:o 26V i-t ti

1896-05-09

Riksdagsskrivelse 1896:53 (pdf, 370 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:44

Riksdagens Skrifvelse N:o 44. 1 N:o 44. Uppläst och godkänd hos Riksdagens Första Kammare den 9 Maj 1896. Andra Kammare den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens femte hufvudtitel, omfattande anslagen till sjöförsvaret. Statsutskottets utlåtande n:o 6 och memorial

1896-05-09

Riksdagsskrivelse 1896:44 (pdf, 747 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:52

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 52. f N.h 52. Ijj i: in i l t. jI i I V08ln it i y Uppläst och godkänd hos Först Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren den 7 c.ii jyJ filliiriiff jonSi ul j il Riksdagens skrifvelse till Kontingent angående vissa föreskrifter rörande försäljning af konstgjorda gödningsämnen och beredda

1896-05-07

Riksdagsskrivelse 1896:52 (pdf, 261 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:51

Riksdagens Skrifvelse N:o 51. 5 N:o 51. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående tiden för regementsmötena. Första Kammarens Tillfälliga Utskotts n:o 2 utlåtande n:o 7.Andra Kammarens Tillfälliga Utskotts n:o 4 utlåtande n:o 4.Till Konungen.

1896-05-07

Riksdagsskrivelse 1896:51 (pdf, 366 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:42

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 42, N:o 42. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens tredje hufvudtitel, omfattande anslagen till utrikesdepartementet. I Ö l.Statsutskottets utlåtande n:o 4.Till Konun

1896-05-07

Riksdagsskrivelse 1896:42 (pdf, 343 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:41

V y, t Riksdagens Skrifvelse N:o 41. 3 N:o 41. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren 7 i t J i i t Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riks statens andra hufvudtitel, innefattande anslagen till justitiedepartementet. Statsutskottets utlåtande

1896-05-07

Riksdagsskrivelse 1896:41 (pdf, 697 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:40

Riksdagens Skrifvelse N:o 40. 1 N:o 40. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvudtitel, innefattande anslagen till kongl. hof- och slottsstaterna. Statsutskottets utlåtande n:o 2.Till

1896-05-07

Riksdagsskrivelse 1896:40 (pdf, 207 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:50

Riksdagens Skrifvelse N:o 50. 3 N:o 50. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående ändring i gällande bestämmelser i fråga om beskattning af hvitbetssockertillverkningen i riket. Bevillningsutskottets

1896-05-06

Riksdagsskrivelse 1896:50 (pdf, 195 kB)