Dokument & lagar (1 828 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1036 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 13 oktober Svar på fråga 2009/10:1036 Stöd till Ecuadors president Utrikesminister Carl Bildt Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige ska kunna stödja Ecuadors folkvalde president, liksom till landets demokratiska institutioner. Frågan föranleds av de dramatiska händelserna i

Svarsdatum: 2010-10-13 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1033 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 13 oktober Svar på fråga 2009/10:1033 Utbyggnad av den geriatriska vården Socialminister Göran Hägglund Ronny Olander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att satsa på en utbyggnad av den geriatriska vården i vårt land. Regeringen har genomfört en rad reformer och insatser med syfte att

Svarsdatum: 2010-10-13 Frågeställare: Ronny Olander (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1032 besvarad av Statsrådet Birgitta Ohlsson

den 13 oktober Svar på fråga 2009/10:1032 Politisk information på arbetsplatsen Statsrådet Birgitta Ohlsson Ronny Olander har frågat integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vilka åtgärder hon avser att vidta för att fria diskussioner om politik ska få förekomma på arbetsplatserna även i framtiden. Arbetet

Svarsdatum: 2010-10-13 Frågeställare: Ronny Olander (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1034 besvarad av Statsråd Anna-Karin Hatt

den 8 oktober Svar på fråga 2009/10:1034 Framtiden för industrijobben i Värmland Statsrådet Anna-Karin Hatt Lars Mejern Larsson har frågat näringsminister Maud Olofsson vilka åtgärder näringsministern avser att vidta för att stärka framtiden för industrijobben i Värmland och i övriga landet. Ansvaret i Regeringskansliet

Svarsdatum: 2010-10-08 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1035 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 6 oktober Svar på fråga 2009/10:1035 Byråkrati och fri rörlighet Finansminister Anders Borg Göran Lindblad har frågat migrationsministern vad han avser att göra för att minska byråkratin och därmed främja den fria rörligheten. Frågan är ställd mot bakgrund av att Göran Lindblad rekryterat en au pair från Bulgarien

Svarsdatum: 2010-10-06 Frågeställare: Göran Lindblad (M)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1031 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 6 oktober Svar på fråga 2009/10:1031 Praxis angående tillståndsgivningen för kampsportsmatcher Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Lars Wegendal har frågat mig vad jag tänker göra med anledning av den utveckling som skett när det gäller tillämpningen av lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

Svarsdatum: 2010-10-06 Frågeställare: Lars Wegendal (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1030 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 6 oktober Svar på fråga 2009/10:1030 Utvärderingen av den avreglerade apoteksmarknaden Socialminister Göran Hägglund Ronny Olander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta om det av utvärderingen visar sig att avregleringen lett till problem och brister när det gäller service, tillgänglighet och priser.

Svarsdatum: 2010-10-06 Frågeställare: Ronny Olander (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1028 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 6 oktober Svar på fråga 2009/10:1028 Likhet inför lagen för juridiska personer Justitieminister Beatrice Ask Anne-Marie Pålsson har frågat mig om rätten att försvara sig, rätten att få överklaga sitt domstolsbeslut och rätten att få sitt domstolsbeslut prövat av högre instans samt om principerna för proportionalitet

Svarsdatum: 2010-10-06 Frågeställare: Anne-Marie Pålsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1012 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 4 oktober Svar på fråga 2009/10:1012 Kemiska vapen i krigföringen mellan turkiska regeringen och PKK Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra inom EU för att ta upp frågan om att en oberoende kommission undersöker om Turkiet använt kemiska vapen i kriget med PKK. Turkiet

Svarsdatum: 2010-10-04 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1027 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 1 oktober Svar på fråga 2009/10:1027 Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning Finansminister Anders Borg Lennart Sacrédeus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra framförhållningen av tjänstetillsättningen av Tullverkets personal vid Sveriges gränser, inte minst på de platser

Svarsdatum: 2010-10-01 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1026 besvarad av Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

den 29 september Svar på fråga 2009/10:1026 Hänsyn till barnen vid familjeåterförening Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström Lars Johansson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder avseende familjeåterförening. I sin fråga lyfter Lars Johansson fram en lagändring som trädde i kraft

Svarsdatum: 2010-09-29 Frågeställare: Lars Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1025 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 24 september Svar på fråga 2009/10:1025 Ansträngd grisnäring Jordbruksminister Eskil Erlandsson Christer Engelhardt har frågat mig vad för initiativ jag avser att ta för att hjälpa grisnäringen i Sverige och därmed på Gotland vilket i sin tur skulle möjliggöra att rädda kvar slakteriet i Visby. Regeringen fattade

Svarsdatum: 2010-09-24 Frågeställare: Christer Engelhardt (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1023 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 24 september Svar på fråga 2009/10:1023 ÖB:s besked till samtliga i Försvarsmakten om internationell arbetsskyldighet Försvarsminister Sten Tolgfors Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av att överbefälhavaren under sommaren har skickat ut ett brev till samtliga

Svarsdatum: 2010-09-24 Frågeställare: Fredrik Lundh Sammeli (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1019 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 september Svar på fråga 2009/10:1019 Upphävande av naturreservat Miljöminister Andreas Carlgren Mikaela Valtersson har frågat mig om jag med anledning av ett förslag från Upplands Väsby kommun att upphäva en del av Sättra gårds naturreservat avser att ta några initiativ för att tydliggöra eller skärpa lagstiftningen

Svarsdatum: 2010-09-23 Frågeställare: Mikaela Valtersson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1018 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 september Svar på fråga 2009/10:1018 Skydd av Järvakilen i Upplands Väsby Miljöminister Andreas Carlgren Mikaela Valtersson har frågat mig om jag kommer att agera med anledning av planerna på den så kallade Väsby sjöstad i Upplands Väsby och dess påverkan på Järvakilen. Efter vad som framgår av frågan är Väsby

Svarsdatum: 2010-09-23 Frågeställare: Mikaela Valtersson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1022 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 21 september Svar på fråga 2009/10:1022 Vita käppen i trafiken Statsrådet Åsa Torstensson Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig varför jag inte återkommer till riksdagen med ett skarpt lagförslag kring att jämställa vita käppen med polismanstecken i trafiken. Frågan om att jämställa den vita käppen med stopptecken

Svarsdatum: 2010-09-21 Frågeställare: Fredrik Lundh Sammeli (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1020 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 21 september Svar på fråga 2009/10:1020 Dalabanan som pålitlig och miljövänlig flyganslutning Statsrådet Åsa Torstensson Lennart Sacrédeus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att resenärer på Dalabanan, och andra tågbanor, får korrekt information så att det miljövänliga tåget fungerar för att

Svarsdatum: 2010-09-21 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1017 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 21 september Svar på fråga 2009/10:1017 Avregleringen och Östgötatrafikens tidtabeller Statsrådet Åsa Torstensson Karin Svensson Smith har frågat mig hur jag avser att agera för att fördubblingsmålet ska kunna nås samtidigt som pendeltågstrafiken nedmonteras som en konsekvens av avregleringen. Ett antal branschorganisationer

Svarsdatum: 2010-09-21 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1014 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 17 september Svar på fråga 2009/10:1014 Investering i biogasproduktion för fordonsdrivmedel Näringsminister Maud Olofsson Karin Svensson Smith har frågat mig om jag har för avsikt att återkomma till riksdagen med ett förslag till statlig investeringsgaranti för investeringar i biogas. Jag delar Karin Svensson

Svarsdatum: 2010-09-17 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1011 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2009/10:1011 Juntans ofria val i Burma Utrikesminister Carl Bildt Ulf Holm har frågat mig om jag å Sveriges regerings vägnar tydligt avser att ta avstånd från det val som Burmas junta ska hålla i november i år. Sverige och EU har ett mångårigt och intensivt engagemang för att påverka

Svarsdatum: 2010-09-17 Frågeställare: Ulf Holm (MP)