Dokument & lagar (76 276 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:93 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03364/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:93 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Osund konkurrens Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat civilministern om regeringen skyndsamt kommer att ändra lagstiftningen enligt den senaste EU-domen för att konkurrensneutralitet åter

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:93 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:92 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2019/04108/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:92 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Åtgärder för att minska sjukskrivningarna Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att minska sjukskrivningarna. När den förra regeringen

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:92 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:91 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2019/04109/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:91 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Rehabiliteringskedjan Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att minska antalet långa sjukskrivningar. Elisabeth Björnsdotter Rahm har under

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:91 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:90 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2019/ 04107/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:90 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M En översyn av Försäkringskassans beslutsstöd Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig om jag kommer att ge Försäkringskassan i uppdrag att se över sitt beslutsstöd så att det är

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:90 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:89 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 02583/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:89 av Per Schöldberg C Sjöfartsverket och avtal med regioner Per Schöldberg har frågat mig om jag är beredd att se över uppdrag och instruktioner till Sjöfartsverket och andra myndigheter för att kunna öka samverkan

Svarsdatum: 2019-10-17 Frågeställare: Per Schöldberg (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:89 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:88 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2019/ 01805/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:88 av Magnus Persson SD Fackförbundens företrädesrätt att utse skyddsombud Magnus Persson har frågat mig om jag tänker verka för att regeringen lämnar förslag om att avveckla fackförbundens rätt att utse skyddsombud.

Svarsdatum: 2019-10-08 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:88 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:87 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:87 av Ebba Hermansson SD Brister i samhällets ansvar Ebba Hermansson beskriver i sin fråga ett ärende där en kvinna har mördats av sin tidigare make och frågar mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att liknande situationer inte uppstår igen. Mäns våld mot kvinnor, och

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ebba Hermansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:87 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:86 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2019/20:86 av Ebba Hermansson SD Pojkars skolresultat Ebba Hermansson SD har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att flickor och pojkar ska mötas av lika förväntningar i skolan. Jag vill inleda med att understryka vikten av att skillnaderna i skolresultat mellan flickor och pojkar måste utjämnas.

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ebba Hermansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:86 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:85 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04106/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:85 av Ebba Hermansson SD Självmordstalen bland män Ebba Hermansson har frågat mig om jag ämnar vidta några särskilda åtgärder för att komma åt mäns höga självmordstal. Regeringen är medveten om att suicid är vanligast bland män.

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ebba Hermansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:85 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:84 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 00000 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:84 av Adam Marttinen SD Antalet polisutbildade 2024 Adam Marttinen har frågat om det fortsatt är regeringens mål att det vid 2024 ska vara minst 26 000 polisutbildade och om jag anser att regeringen i dag gör tillräckligt

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Adam Marttinen (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:84 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:83 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03259/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:83 av Magnus Persson SD Utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott Magnus Persson har frågat arbetsmarknadsministern om hon tänker verka för att regeringen lämnar förslag om att utöka preskriptionstiden

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:83 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:82 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02724/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:82 av Tobias Andersson SD Stopp på djurplågeri Tobias Andersson har frågat mig om jag ämnar arbeta preventivt för att begränsa djurplågeri och förhindra att den bakomliggande djursynen inte sprids i samhället, om jag anser

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:82 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:81 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02571/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:81 av Tobias Andersson SD Det minskade anslaget till energieffektivisering Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen inte tror att det finns ett fortsatt behov av åtgärder för energieffektivisering,

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:81 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:80 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Ju2019/03229/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:80 av Ellen Juntti M Migrationens samband med den grova gängkriminaliteten Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av sambandet mellan den stora migrationen, den bristfälliga

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:80 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:79 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:79 av Anders Österberg S Övergrepp i Bangladesh Anders Österberg har frågat mig hur Sveriges utvecklingssamarbete kan bidra till att stoppa det utbredda våldet mot kvinnor och barn i Bangladesh. Situationen för kvinnor och barn i Bangladesh

Svarsdatum: 2019-10-11 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:79 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:78 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02567/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:78 av Jimmy Ståhl SD Plankorsningar för järnväg Jimmy Ståhl har frågat mig om jag i närtid kommer att lägga fram förslag som möjliggör att Trafikverket kan slyröja mark de själv inte äger för att göra obevakade järnvägskorsningar

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Jimmy Ståhl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:78 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:77 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02717/ BI Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:77 av Tobias Andersson SD Behovet av batterimetaller Tobias Andersson har frågat mig om jag ämnar på något sätt agera för att skapa incitament för utvinning av batterimetaller i Sverige. Regeringen ser ett behov av att öka kunskapen om och förutsättningarna för hållbar

Svarsdatum: 2019-10-10 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:77 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:76 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Ju2019/ 03228/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:76 av Ellen Juntti M Utvisning av våldtäktsmän Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att fler våldtäkter begångna av personer som inte är svenska medborgare leder till

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:76 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:75 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:75 av Anders Österberg S Förföljelse av bahaier i Iran Anders Österberg har frågat mig om hur jag kan tänka mig att agera med anledning av den senaste rapporten från FN:s specialrapportör för situationen för mänskliga rättigheter i Iran, som

Svarsdatum: 2019-10-08 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:75 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:74 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02569 US I2019/02568 US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:72 Farliga kurvor och fråga 2019/20:74 Vägmärken som ger trafikanter stöd av Lars Beckman M Lars Beckman har ställt ett antal frågor till mig avseende trafiksäkerhet vid kurvor i befintlig trafikmiljö.

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:74 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 82 kB)