Dokument & lagar (63 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-01-30 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SoU15 Beredning Prop. 2013/14:36 och motion Föredragande: JLS 3. Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning

2014-01-30 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information av Socialstyrelsen Generaldirektör Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen informerar om nationella riktlinjer 2. Justering av protokoll 3. Hälso- och sjukvårdsfrågor SoU10

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2014-01-23 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-23 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information av Inspektionen för vård och omsorg IVO Generaldirektör Gunilla Hult Backlund 2. ca kl. 11.00 information om den digitala mötestjänsten Projektledare Anne Rymer-Rythén

2014-01-23 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 4-50 Internt seminarium om Etisk bedömning av nya metoder i vården Nästa sammanträde Torsdagen den 23 januari 2014 kl. 10.30 Bilagor 1. Missiv till utskicket internt seminarium 21 jan

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2014-01-16 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-16 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Motpart i mål om ny legitimation enligt Patientsäkerhetslagen SoU9 Justering Prop. 2013/14:40 Föredragande: KD 2. Funktionshindersfrågor SoU7 Fortsatt beredning Motioner Föredragande:

2014-01-16 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:15

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-12-12 08:15 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning SoU5 Justering Prop. 2013/14:31 Föredragande: AR 3. Riksrevisionens

2013-12-12 08:15:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-12-05 kl. 14:50

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-12-05 14:50 Plats: RÖ 4-50 1. Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten SoU2 Justering Prop. 2012/13:175 och motioner Föredragande: CEP 2. Övriga frågor 3. Nästa sammanträde

2013-12-05 14:50:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-12-05 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information om den digitala mötestjänsten Projektledare Anne Rymer-Rythén 2. Justering av protokoll 3. Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten

2013-12-05 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-28 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information av Universitetskanslerämbetet 2. Justering av protokoll 3. Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten SoU2 Fortsatt beredning

2013-11-28 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Ragnwi Marcelind Socialdepartementet 2. EU-information Statssekreterare Lena Furmark Socialdepartementet 3. Information om utredningen om hur systemet

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-21 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur SoU6 Justering Prop. 2013/14:24 Föredragande: JLS 3. Vissa frågor om behörighet för personal

2013-11-21 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Torsdag 2013-11-14 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-11-14 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information av Ersättningsnämnden 2. Justering av protokoll 3. Anslagen inom Utgiftsområde 9 SoU1 Beredning Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: AR/KD 4. Ställningstagande

2013-11-14 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-11-12 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. kl. 11.00 Information av Anders Öhlen, VD Läkemedelsförsäkringen 2. Justering av protokoll 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SoU2y Justering av

2013-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Torsdag 2013-11-07 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-11-07 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information av Cancerfonden Om verksamheten och aktuella frågor 2. Justering av protokoll 3. Förstärkta samarbetssamtal SoU4 Justering Prop. 2012/13:189 Föredragande: JLS 4. Anslagen

2013-11-07 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-24 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-24 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012 SoU3 Justering Skr. 2012/13:172 och motioner Föredragande: CM 3. Ramen

2013-10-24 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-10-22 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. kl. 11.00 Information av Försäkringskassan Bedömningsinstrumentet i pilotkassorna 2. ca kl. 11.30 Information/uppvaktning av Legitimerade sjukgymnasters riksförbund Ang. prop. 2012/13:175

2013-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information av brukarorganisationerna IfA och JAG Bedömingsinstrumentet i pilotkassorna 2. Justering av protokoll 3. Ramen för utgiftsområde 9 Fråga om yttrande till FiU Prop.

2013-10-15 11:00:00

Riksdagsskrivelse 2013/14:329

Riksdagsskrivelse 2013/14:329 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU28 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:329 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:329 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:328

Riksdagsskrivelse 2013/14:328 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU20 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:328 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:328 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:327

Riksdagsskrivelse 2013/14:327 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU24 Patientlag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:327 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:327 (pdf, 46 kB)