Dokument & lagar (1 531 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:100

Riksdagsskrivelse 2013/14:100 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:100 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:100 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:77

Riksdagsskrivelse 2013/14:77 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:77 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:77 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:74

Riksdagsskrivelse 2013/14:74 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU5 Förstärkt nedsättning av egenavgifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-28

Riksdagsskrivelse 2013/14:74 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:74 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:67

Riksdagsskrivelse 2013/14:67 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU4 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:67 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:67 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:66

Riksdagsskrivelse 2013/14:66 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU3 Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:66 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:66 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:4

Riksdagsskrivelse 2013/14:4 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU16 Enklare regler i socialförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 september 2013 Susanne Eberstein Claes

2013-09-19

Riksdagsskrivelse 2013/14:4 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:3

Riksdagsskrivelse 2013/14:3 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU15 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 september 2013 Susanne Eberstein Claes

2013-09-19

Riksdagsskrivelse 2013/14:3 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:2

Riksdagsskrivelse 2013/14:2 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU11 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 september 2013 Susanne Eberstein Claes

2013-09-19

Riksdagsskrivelse 2013/14:2 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:371

Riksdagsskrivelse 2013/14:371 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU27 Partnerskapsöverenskommelsen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:371 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:371 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:363

Riksdagsskrivelse 2013/14:363 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU26 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:363 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:363 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:362

Riksdagsskrivelse 2013/14:362 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:362 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:362 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:320

Riksdagsskrivelse 2013/14:320 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU20 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-11

Riksdagsskrivelse 2013/14:320 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:320 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:271

Riksdagsskrivelse 2013/14:271 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU25 Förbättrad konkurrenstillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:271 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:271 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:270

Riksdagsskrivelse 2013/14:270 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU24 Vissa lagändringar inför en ny programperiod får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:270 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:270 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:269

Riksdagsskrivelse 2013/14:269 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU23 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:269 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:269 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:268

Riksdagsskrivelse 2013/14:268 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:268 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:268 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:245

Riksdagsskrivelse 2013/14:245 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU19 Tröskeleffekter och förnybar energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:245 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:245 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:221

Riksdagsskrivelse 2013/14:221 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU18 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2014 Per Westerberg Claes

2014-04-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:221 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:221 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:209

Riksdagsskrivelse 2013/14:209 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU17 En tydligare naturgasreglering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:209 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:209 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:208

Riksdagsskrivelse 2013/14:208 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU16 Elnätsföretagens intäktsramar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:208 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:208 (pdf, 48 kB)