Dokument & lagar (1 646 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:196

Riksdagsskrivelse 2013/14:196 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU13 Tobaksfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:196 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:196 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:176

Riksdagsskrivelse 2013/14:176 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:176 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:176 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:165

Riksdagsskrivelse 2013/14:165 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU15 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:165 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:165 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:164

Riksdagsskrivelse 2013/14:164 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU16 Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:164 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:164 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:156

Riksdagsskrivelse 2013/14:156 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU8 Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer en metod får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 februari 2014 Per Westerberg Annalena

2014-02-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:156 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:156 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:144

Riksdagsskrivelse 2013/14:144 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU9 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 januari 2014 Per Westerberg Claes

2014-01-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:144 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:144 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:140

Riksdagsskrivelse 2013/14:140 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU5 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 januari 2014 Per Westerberg Claes

2014-01-15

Riksdagsskrivelse 2013/14:140 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:140 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:130

Riksdagsskrivelse 2013/14:130 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU2 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:130 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:130 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:126

Riksdagsskrivelse 2013/14:126 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:125 till

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:126 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:126 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:125

Riksdagsskrivelse 2013/14:125 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:126 till

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:125 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:125 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:75

Riksdagsskrivelse 2013/14:75 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU6 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:75 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:75 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:61

Riksdagsskrivelse 2013/14:61 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU4 Förstärkta samarbetssamtal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-21

Riksdagsskrivelse 2013/14:61 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:61 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:28

Riksdagsskrivelse 2013/14:28 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU3 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:28 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:28 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:395

Riksdagsskrivelse 2013/14:395 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:395 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:395 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:370

Riksdagsskrivelse 2013/14:370 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:370 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:370 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:342

Riksdagsskrivelse 2013/14:342 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU31 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:342 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:342 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:251

Riksdagsskrivelse 2013/14:251 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU34 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:251 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:251 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:250

Riksdagsskrivelse 2013/14:250 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU29 Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:250 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:250 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:249

Riksdagsskrivelse 2013/14:249 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU28 Informationsutbytesavtal med Liberia får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:249 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:249 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:248

Riksdagsskrivelse 2013/14:248 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU27 Informationsutbytesavtal med Qatar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:248 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:248 (pdf, 48 kB)