Dokument & lagar (27 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:371

Riksdagsskrivelse 2013/14:371 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU27 Partnerskapsöverenskommelsen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:371 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:371 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:363

Riksdagsskrivelse 2013/14:363 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU26 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:363 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:363 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:362

Riksdagsskrivelse 2013/14:362 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:362 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:362 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:320

Riksdagsskrivelse 2013/14:320 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU20 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-11

Riksdagsskrivelse 2013/14:320 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:320 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:271

Riksdagsskrivelse 2013/14:271 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU25 Förbättrad konkurrenstillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:271 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:271 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:270

Riksdagsskrivelse 2013/14:270 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU24 Vissa lagändringar inför en ny programperiod får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:270 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:270 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:269

Riksdagsskrivelse 2013/14:269 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU23 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:269 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:269 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:268

Riksdagsskrivelse 2013/14:268 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:268 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:268 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:245

Riksdagsskrivelse 2013/14:245 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU19 Tröskeleffekter och förnybar energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:245 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:245 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:221

Riksdagsskrivelse 2013/14:221 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU18 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2014 Per Westerberg Claes

2014-04-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:221 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:221 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:209

Riksdagsskrivelse 2013/14:209 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU17 En tydligare naturgasreglering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:209 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:209 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:208

Riksdagsskrivelse 2013/14:208 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU16 Elnätsföretagens intäktsramar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:208 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:208 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:207

Riksdagsskrivelse 2013/14:207 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU15 Nationella patent på engelska får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:207 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:207 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:175

Riksdagsskrivelse 2013/14:175 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU13 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:175 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:175 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:173

Riksdagsskrivelse 2013/14:173 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU10 Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:173 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:173 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:172

Riksdagsskrivelse 2013/14:172 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU9 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:172 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:172 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:171

Riksdagsskrivelse 2013/14:171 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU11 Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:171 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:171 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:141

Riksdagsskrivelse 2013/14:141 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU7 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 januari 2014 Per Westerberg Claes

2014-01-22

Riksdagsskrivelse 2013/14:141 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:141 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:119

Riksdagsskrivelse 2013/14:119 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU8 Frihandelsavtal mellan EU och Republiken Korea Sydkorea får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:119 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:119 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:103

Riksdagsskrivelse 2013/14:103 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2013-12-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:103 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:103 (pdf, 46 kB)
Paginering