Dokument & lagar (122 träffar)

Omröstning 2013/14:SoU27p2 Nationellt riskbedömningsinstrument

Votering: betänkande 2013/14:SoU27 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård, förslagspunkt 2 Nationellt riskbedömningsinstrument Riksdagen avslår motion 2013/14:So477 av Kent Ekeroth m.fl. SD yrkande 2. Datum: 2014-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2014-06-04

Omröstning 2013/14:SoU27p1 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård

Votering: betänkande 2013/14:SoU27 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård, förslagspunkt 1 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård Riksdagen antar regeringens förslag till 1.lag om ändring i lagen 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård, 2.

2014-06-04

Omröstning 2013/14:SoU26p3 Översyn av försörjningsstödet och riksnormen

Votering: betänkande 2013/14:SoU26 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd, förslagspunkt 3 Översyn av försörjningsstödet och riksnormen Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So18 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 2, 2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP yrkande 2 och 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl.

2014-05-27

Omröstning 2013/14:SoU26p2 Uppföljning av reformen

Votering: betänkande 2013/14:SoU26 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd, förslagspunkt 2 Uppföljning av reformen Riksdagen avslår motion 2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP yrkandena 1, 3 och 4. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående

2014-05-27

Omröstning 2013/14:SoU26p1 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

Votering: betänkande 2013/14:SoU26 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd, förslagspunkt 1 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:168 och avslår motionerna 2013/14:So18

2014-05-27

Omröstning 2013/14:SoU24p2 Val av utförare m.m.

Votering: betänkande 2013/14:SoU24 Patientlag, förslagspunkt 2 Val av utförare m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. 9 kap. 1 patientlag, 2. 4 lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:106 punkterna 1 och 2, båda i denna del, och avslår motion 2013/14:So15

2014-06-12

Omröstning 2013/14:SoU24p1 Tandvård

Votering: betänkande 2013/14:SoU24 Patientlag, förslagspunkt 1 Tandvård Riksdagen avslår motion 2013/14:So16 av Per Ramhorn SDDatum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 94 0 0 13 MP 17 0 0 8 FP 15 0 0 9 C

2014-06-12

Omröstning 2013/14:SoU23p4 Handlingsplan mot barnfattigdom

Votering: betänkande 2013/14:SoU23 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor, förslagspunkt 4 Handlingsplan mot barnfattigdom Riksdagen avslår motion 2013/14:So14. Datum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 1

2014-06-12

Omröstning 2013/14:SoU23p1 Inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning

Votering: betänkande 2013/14:SoU23 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor, förslagspunkt 1 Inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju238 av Agneta Luttropp MP yrkande 1 i denna del, 2013/14:C318 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde

2014-06-12

Omröstning 2013/14:SoU22p5 Ökad tillgänglighet till läkemedel

Votering: betänkande 2013/14:SoU22 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel, förslagspunkt 5 Ökad tillgänglighet till läkemedel Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So206 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena 2, 3 och 10, 2012/13:So231 av Hillevi Larsson S yrkandena 1-5, 2012/13:So257 av Anna-Lena

2014-05-27

Omröstning 2013/14:SoU22p3 Försäljning av receptfria läkemedel

Votering: betänkande 2013/14:SoU22 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel, förslagspunkt 3 Försäljning av receptfria läkemedel Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So214 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena 7 och 8 samt 2013/14:So665 av Annika Lillemets m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2014-05-27

2014-05-27

Omröstning 2013/14:SoU22p11 Barn och läkemedel

Votering: betänkande 2013/14:SoU22 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel, förslagspunkt 11 Barn och läkemedel Riksdagen avslår motion 2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. MP yrkandena 25 och 26. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 MP, V Parti

2014-05-27

Omröstning 2013/14:SoU19p5 Kompetenscenter

Votering: betänkande 2013/14:SoU19 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel, förslagspunkt 5 Kompetenscenter Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So302 av Agneta Luttropp MP2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 14 och 2013/14:So583 av Per Ramhorn SDDatum: 2014-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-04-29

Omröstning 2013/14:SoU19p4 Hjälpmedel för barn

Votering: betänkande 2013/14:SoU19 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel, förslagspunkt 4 Hjälpmedel för barn Riksdagen avslår motion 2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 15. Datum: 2014-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-04-29

Omröstning 2013/14:SoU19p2 Fritidshjälpmedel

Votering: betänkande 2013/14:SoU19 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel, förslagspunkt 2 Fritidshjälpmedel Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So259 av Kerstin Nilsson S och 2013/14:So217 av Kerstin Nilsson SDatum: 2014-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja

2014-04-29

Omröstning 2013/14:SoU19p1 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

Votering: betänkande 2013/14:SoU19 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel, förslagspunkt 1 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:7632. lag om ändring i patientsäkerhetslagen 2010:659Därmed bifaller

2014-04-29

Omröstning 2013/14:SoU18p3 Förutsättningar för psykisk hälsa

Votering: betänkande 2013/14:SoU18 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 3 Förutsättningar för psykisk hälsa Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So262 och 2013/14:So664 yrkande 1. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 92 0 20

2014-04-03

Omröstning 2013/14:SoU18p2 Kommission för jämlik hälsa m.m.

Votering: betänkande 2013/14:SoU18 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 2 Kommission för jämlik hälsa m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So358, 2013/14:So431 yrkande 1, 2013/14:So445, 2013/14:So503, 2013/14:So547, 2013/14:So652, 2013/14:So657 yrkande 32 och 2013/14:So670 yrkande 4. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan

2014-04-03

Omröstning 2013/14:SoU18p1 Folkhälsolag och mål för folkhälsan

Votering: betänkande 2013/14:SoU18 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 1 Folkhälsolag och mål för folkhälsan Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C419 yrkande 27, 2013/14:So296, 2013/14:So431 yrkandena 2 och 3 samt 2013/14:So670 yrkandena 1 och 3. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2014-04-03

Omröstning 2013/14:SoU15p1 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Votering: betänkande 2013/14:SoU15 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst, förslagspunkt 1 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Riksdagen antar regeringens förslag till lag om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:36 och avslår motion 2013/14:So6

2014-03-05