Dokument & lagar (5 959 träffar)

Riksdagsskrivelse 2007/08:266

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:266 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU15 Lag om signalspaning m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf

2008-06-19 14:39:40

Riksdagsskrivelse 2007/08:266 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:265

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:265 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU24 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf

2008-06-18 18:42:55

Riksdagsskrivelse 2007/08:265 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:264

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:264 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU25 Årsredovisning för staten 2007 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2007/08:263 till

2008-07-11 15:18:44

Riksdagsskrivelse 2007/08:264 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:263

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:263 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU25 Årsredovisning för staten 2007 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2007/08:264 till Riksrevisionens

2008-06-18 18:42:54

Riksdagsskrivelse 2007/08:263 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:262

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:262 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2008 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf

2008-06-18 18:42:53

Riksdagsskrivelse 2007/08:262 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:261

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:261 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU32 Redovisning av skatteutgifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf

2008-07-11 15:18:43

Riksdagsskrivelse 2007/08:261 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:260

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:260 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2007/08:259 till

2008-07-11 15:18:43

Riksdagsskrivelse 2007/08:260 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:259

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:259 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2007/08:260 till Riksrevisionens

2008-07-11 15:18:42

Riksdagsskrivelse 2007/08:259 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:258

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:258 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2007/08:UFöU5 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2008-06-18 10:54:39

Riksdagsskrivelse 2007/08:258 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:257

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:257 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2007/08:UFöU4 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2008-06-18 10:54:39

Riksdagsskrivelse 2007/08:257 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:256

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:256 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2007/08:SoU21 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf

2008-06-18 10:54:38

Riksdagsskrivelse 2007/08:256 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:255

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:255 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2007/08:SoU20 Sjukhusens läkemedelsförsörjning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf

2008-06-18 10:54:38

Riksdagsskrivelse 2007/08:255 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:254

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:254 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2007/08:NU15 Ny förvaltningsstruktur inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf

2008-06-18 10:54:38

Riksdagsskrivelse 2007/08:254 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:253

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:253 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2007/08:NU13 Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf

2008-06-18 10:54:37

Riksdagsskrivelse 2007/08:253 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:252

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:252 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU5 Sveriges politik för global utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-18 Per Westerberg Ulf

2008-06-18 10:54:37

Riksdagsskrivelse 2007/08:252 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:251

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:251 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU31 En modernare rättegång några ytterligare frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf

2008-06-16 17:00:01

Riksdagsskrivelse 2007/08:251 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:250

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:250 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU27 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf

2008-06-16 17:00:01

Riksdagsskrivelse 2007/08:250 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:249

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:249 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU24 Godkännande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf

2008-06-16 17:00:00

Riksdagsskrivelse 2007/08:249 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:248

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:248 Riksbanksfullmäktige 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2007/08:247 till

2008-06-16 17:00:00

Riksdagsskrivelse 2007/08:248 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2007/08:247

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2007/08:247 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2008-06-16 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2007/08:248 till

2008-06-16 17:00:00

Riksdagsskrivelse 2007/08:247 (doc, 27 kB)