Dokument & lagar (5 578 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:317

Riksdagsskrivelse 2015/16:317 Riksrevisionen1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU23 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:317 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:317 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:316

Riksdagsskrivelse 2015/16:316 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU23 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2016-06-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:316 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:316 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:315

Riksdagsskrivelse 2015/16:315 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU18 Fjärrundervisning och entreprenad nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:315 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:315 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:267

Riksdagsskrivelse 2015/16:267 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU22 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-08

Riksdagsskrivelse 2015/16:267 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:267 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:266

Riksdagsskrivelse 2015/16:266 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU20 Styrelser för universitet och högskolor ledamöternas tillsättning och ansvar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-08

Riksdagsskrivelse 2015/16:266 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:266 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:256

Riksdagsskrivelse 2015/16:256 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU21 Ytterligare undervisningstid i matematik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:256 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:256 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:255

Riksdagsskrivelse 2015/16:255 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU19 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:255 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:255 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:228

Riksdagsskrivelse 2015/16:228 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU14 Skolväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 maj 2016 Björn Söder Claes

2016-05-12

Riksdagsskrivelse 2015/16:228 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:228 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:178

Riksdagsskrivelse 2015/16:178 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU7 Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-17

Riksdagsskrivelse 2015/16:178 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:178 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:169

Riksdagsskrivelse 2015/16:169 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU13 Gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 mars 2016 Björn Söder Claes

2016-03-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:169 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:169 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:168

Riksdagsskrivelse 2015/16:168 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU12 Grundskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 mars 2016 Björn Söder Claes

2016-03-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:168 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:168 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:155

Riksdagsskrivelse 2015/16:155 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU9 Kvalitetssäkring av högre utbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:155 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:155 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:148

Riksdagsskrivelse 2015/16:148 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU6 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2016 Tobias Billström Claes

2016-02-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:148 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:148 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:127

Riksdagsskrivelse 2015/16:127 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU8 Anställning under viss kompletterande utbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 januari 2016 Esabelle Dingizian Claes

2016-01-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:127 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:127 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:113

Riksdagsskrivelse 2015/16:113 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-17

Riksdagsskrivelse 2015/16:113 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:113 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:58

Riksdagsskrivelse 2015/16:58 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:58 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:58 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:53

Riksdagsskrivelse 2015/16:53 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU5 Internationella skolor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:53 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:53 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:48

Riksdagsskrivelse 2015/16:48 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:48 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:48 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:9

Riksdagsskrivelse 2015/16:9 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU3 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2015 Björn Söder Annalena

2015-10-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:9 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:9 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:294

Riksdagsskrivelse 2015/16:294 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU19 Strategisk exportkontroll 2015 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-15

Riksdagsskrivelse 2015/16:294 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:294 (pdf, 53 kB)