Dokument & lagar (5 286 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:378

Riksdagsskrivelse 2013/14:378 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU24 Kränkning eller diskriminering i skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:378 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:378 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:377

Riksdagsskrivelse 2013/14:377 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU23 Statens kunskapsspridning till skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:377 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:377 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:376

Riksdagsskrivelse 2013/14:376 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU25 Statens tillsyn över skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:376 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:376 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:365

Riksdagsskrivelse 2013/14:365 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU27 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:365 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:365 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:357

Riksdagsskrivelse 2013/14:357 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU22 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-18

Riksdagsskrivelse 2013/14:357 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:357 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:315

Riksdagsskrivelse 2013/14:315 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU20 Gymnasieingenjörsutbildning ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:315 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:315 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:292

Riksdagsskrivelse 2013/14:292 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU21 Vissa skollagsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:292 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:292 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:291

Riksdagsskrivelse 2013/14:291 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU19 Tid för undervisning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:291 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:291 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:265

Riksdagsskrivelse 2013/14:265 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU18 Gymnasial lärlingsanställning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:265 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:265 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:264

Riksdagsskrivelse 2013/14:264 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU17 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:264 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:264 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:235

Riksdagsskrivelse 2013/14:235 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU26 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:234 till

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:235 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:235 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:234

Riksdagsskrivelse 2013/14:234 Riksrevisionen1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU26 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:235 till Stiftelsen Riksbankens

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:234 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:234 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:105

Riksdagsskrivelse 2013/14:105 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-11

Riksdagsskrivelse 2013/14:105 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:105 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:104

Riksdagsskrivelse 2013/14:104 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU1 Utgiftsområdet 16 Utbildning och universitetsforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-11

Riksdagsskrivelse 2013/14:104 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:104 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:55

Riksdagsskrivelse 2013/14:55 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU8 Svensk rymdverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-20

Riksdagsskrivelse 2013/14:55 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:55 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:54

Riksdagsskrivelse 2013/14:54 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU7 Avtal med Eric-konsortium för den Europeiska spallationskällan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-20

Riksdagsskrivelse 2013/14:54 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:54 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:27

Riksdagsskrivelse 2013/14:27 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU6 Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:27 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:27 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:20

Riksdagsskrivelse 2013/14:20 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU4 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 oktober 2013 Per Westerberg Claes

2013-10-23

Riksdagsskrivelse 2013/14:20 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:20 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:19

Riksdagsskrivelse 2013/14:19 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU5 Minskade krav på dokumentation i skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 oktober 2013 Per Westerberg Claes

2013-10-23

Riksdagsskrivelse 2013/14:19 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:19 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:11

Riksdagsskrivelse 2013/14:11 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU3 Studiemedel i en globaliserad värld får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 oktober 2013 Per Westerberg Claes

2013-10-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:11 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:11 (pdf, 83 kB)