Dokument & lagar (1 955 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:181

Riksdagsskrivelse 2013/14:181 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU9 Trafiksäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:181 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:181 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:168

Riksdagsskrivelse 2013/14:168 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU7 It- politiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:168 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:168 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:147

Riksdagsskrivelse 2013/14:147 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU8 Infrastrukturavgifter på väg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 februari 2014 Ulf Holm Claes

2014-02-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:147 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:147 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:132

Riksdagsskrivelse 2013/14:132 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU4 Elektroniska vägtullssystem får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:132 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:132 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:131

Riksdagsskrivelse 2013/14:131 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:131 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:131 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:52

Riksdagsskrivelse 2013/14:52 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU2 Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar del 1 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-13

Riksdagsskrivelse 2013/14:52 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:52 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:35

Riksdagsskrivelse 2013/14:35 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit trafikutskottets förslag till riksdagsbeslut

2013-11-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:35 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:35 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:329

Riksdagsskrivelse 2013/14:329 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU28 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:329 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:329 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:328

Riksdagsskrivelse 2013/14:328 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU20 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:328 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:328 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:327

Riksdagsskrivelse 2013/14:327 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU24 Patientlag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:327 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:327 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:326

Riksdagsskrivelse 2013/14:326 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU23 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:325 till

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:326 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:326 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:325

Riksdagsskrivelse 2013/14:325 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU23 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:326 till

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:325 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:325 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:290

Riksdagsskrivelse 2013/14:290 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU27 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:290 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:290 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:273

Riksdagsskrivelse 2013/14:273 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU26 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:273 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:273 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:272

Riksdagsskrivelse 2013/14:272 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU22 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:272 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:272 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:243

Riksdagsskrivelse 2013/14:243 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU25 Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:243 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:243 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:228

Riksdagsskrivelse 2013/14:228 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU11 Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 20062014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:228 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:228 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:225

Riksdagsskrivelse 2013/14:225 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU21 Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2014 Per Westerberg Claes

2014-04-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:225 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:225 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:224

Riksdagsskrivelse 2013/14:224 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU19 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2014 Per Westerberg Claes

2014-04-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:224 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:224 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:197

Riksdagsskrivelse 2013/14:197 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU14 Alkoholfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:197 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:197 (pdf, 47 kB)