Dokument & lagar (77 752 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:262 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:262 av Clara Aranda SD Socialstyrelsens kritik av endometriosvården Clara Aranda har frågat mig hur jag avser att agera för att hantera de allvarliga bristerna inom endometriosvården. Regeringen gav inom ramen för satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa Socialstyrelsen i uppdrag att ta

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:262 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:261 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04426/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:261 av Clara Aranda SD Konferensuttalande från nationella suicidpreventiva konferensen 2019 Clara Aranda har frågat mig hur jag ser på förslaget om riktade stimulansbidrag till regioner och kommuner för specifikt suicidpreventivt

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:261 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:257 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04415/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:257 av Ulrika Jörgensson M Nationella riktlinjer för obesitasvård Ulrika Jörgensson har frågat mig när jag kommer ta initiativ till nationella riktlinjer för obesitasvården. Som frågeställaren skriver så är obesitas något som många

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Ulrika Jörgensen (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:257 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:244 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04414/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:244 av Lars-Arne Staxäng M Screeningmetoder inom svensk bröstcancervård Lars-Arne Staxäng har frågat mig vad jag avser göra för att vi ska få bättre nationella riktlinjer för att förbättra screeningmetoderna i bröstcancervården.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:244 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:231 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04397/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:231 av Camilla Waltersson Grönvall M Köer i vården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare nationella åtgärder jag avser att vidta för att minska vårdköerna i specialistvården i allmänhet och köerna i cancervården

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:231 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:224 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04390/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:224 av Lina Nordquist L Statens tystnad om materialbrist i sjukvården Lina Nordquist har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att säkerställa tillgången på sjukvårdsmaterial. Som jag tidigare uttryckt ser jag mycket allvarligt

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lina Nordquist (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:224 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:219 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04389/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:219 av Camilla Waltersson Grönvall M Migränvård Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när jag avser att se till att det tas fram nationella riktlinjer för migränvården i Sverige och att det sker regelbunden uppföljning av denna

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:219 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:218 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04388/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:218 av Camilla Waltersson Grönvall M En nationell hälsofrämjande strategi Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig hur jag ställer mig till Moderaternas förslag att ta fram och genomföra en nationell hälsofrämjande strategi i

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:218 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:213 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02833/BI Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:213 av Tobias Andersson SD Brottslighet riktad mot handeln Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka tryggheten för handlare och då särskilt handlarna i särskilt utsatta områden. Brottsligheten

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:213 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:272 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:272 av Mikael Larsson C Miljövänliga transporter Mikael Larsson har frågat mig om företag med statligt ägande ställer krav på att transporter ska vara hållbara och miljövänliga, och hur detta följs upp. Klimat- och miljöfrågor är högt prioriterade av regeringen och målet är att Sverige ska bli världens

Svarsdatum: 2019-11-05 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:272 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:266 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/0286 5 BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:266 av Eric Palmqvist SD Tillgång till företagslån i glesbygd Eric Palmqvist har frågat mig hur jag ser på Almis verksamhet i allmänhet och i synnerhet gällande dess insatser för företag som inte befinner sig i storstadskommuner,

Svarsdatum: 2019-11-05 Frågeställare: Eric Palmqvist (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:266 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:256 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02773/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:256 av Lars Hjälmered M En tredje elkabel till Gotland Lars Hjälmered har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att planerna på en tredje kabel till Gotland ska återupptas.

Svarsdatum: 2019-11-05 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:256 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:253 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/20:253 av Lars Hjälmered M Fossilfritt och förnybart Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att Sverige inte kommer att använda el från fossila källor i framtiden. Jag delar helt Lars Hjälmereds uppfattning att elektrifiering inom transport- och industrisektorerna

Svarsdatum: 2019-11-05 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:253 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:252 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02770/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:252 av Lars Hjälmered M Fjärde generationens kärnkraft Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att bidra till forskning och utveckling i fråga om fjärde generationens kärnkraft.

Svarsdatum: 2019-11-05 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:252 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:250 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

M2019/01897/Kl Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:250 av Jens Holm V Bilindustrin och utsläppskraven Jens Holm har frågat infrastrukturministern om ministern och regeringen avser att vidta åtgärder för att biltillverkarnas fiffel med våra utsläppskrav

Svarsdatum: 2019-11-05 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:250 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:245 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02768/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:245 av Anders Hansson M Fusionskraft Anders Hansson har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder eller ta några initiativ för att Sverige också ska vara en del i utvecklingen av fusionskraft. Anders

Svarsdatum: 2019-11-05 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:245 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:238 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2019/ 03557/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:238 av Lars Beckman M Tillförlitligheten i regeringens uttalanden Lars Beckman har frågat finansministern Magdalena Andersson vad hon avser att göra för att hantera situationen med kommunerna i Gävleborg så att de kan klara av sina

Svarsdatum: 2019-11-05 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:238 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:228 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02 740 E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:228 av Dennis Dioukarev SD Elbristen Dennis Dioukarev har frågat mig när de svenska företagen kan förvänta sig att bristen på el åtgärdas. På en övergripande, nationell nivå har Sverige ingen elbrist.

Svarsdatum: 2019-11-05 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:228 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 86 kB)

Svensk författningssamling 2019:668

2019-10-31