Dokument & lagar (77 711 träffar)

Uttag

Det här är de dagar under hösten som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Onsdag 13 november klockan

2019-11-11

Uttag 2019/20

Totalt 3314 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2019 Motion 2019/20:3408 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Hållbart fiske Motion 2019/20:3380 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Slopande av hårdare amorteringskrav Motion 2019/20:3379 av Christer Nylander m.fl. L Liberal idrottspolitik Motion 2019/20:3378

2019-11-11

Departementsserien 2019:24

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid Ds 2019:24 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid Ds 2019:24 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

2019-11-11

Departementsserien 2019:24 (pdf, 2649 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:237 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01886/Ke Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:237 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Plastskatten och metallåtervinning inom gruvindustrin Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlätta

Svarsdatum: 2019-11-08 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:237 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:278 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 0 3506 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:278 av Adam Marttinen SD Återlämnande av magasin till kriminella Adam Marttinen SD har frågat mig hur många gånger årligen som polis tvingas lämna tillbaka påträffade magasin till personer inom den gängkriminella miljön.

Svarsdatum: 2019-11-07 Frågeställare: Adam Marttinen (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:278 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:306 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:282 av Hans Wallmark M Marknadsföringen av Sverige som ett bidrags- och välfärdsparadis samt svar på fråga 2019/20:306 av Maria Malmer Stenergard M Marknadsföring av Sverige Hans Wallmark och Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:306 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:297 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03641 S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:297 av Lars Hjälmered M Ersättning till styrelseledamöter Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att styrelseledamöter ska kunna fakturera sitt arvode i enlighet med vad som gällde före Högsta förvaltningsdomstolens

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:297 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:296 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03559/POL Justitiedepartementet Ju s titie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:296 av Katarina Brännström M Utvisning på grund av brott Katarina Brännström har frågat mig vilka åtgärder som Sverige ensidigt förfogar över som jag avser att vidta för att förhindra att personer som dömts

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:296 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:295 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02835/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:295 av Jessika Roswall M Infrastrukturpropositionen och nationell plan Jessika Roswall har frågat mig om jag avser att återkomma med en infrastrukturproposition och ny nationell plan under innevarande mandatperiod.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:295 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:294 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

2019-11-06 Ju2019/03560/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:294 av Johan Forssell M Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Johan Forssell har frågat justitie- och migrationsministern när riksdagen kan förvänta sig att ministern och regeringen presenterar

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:294 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:293 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03566/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:293 av Johan Forssell M Ökade befogenheter vid inre utlänningskontroller Johan Forssell har frågat mig varför jag inte har presenterat utredningens SOU 2017:93 Klarlagd identitet förslag i en proposition till

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:293 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:292 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/03630/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:292 av Roger Haddad L Studenter som begått allvarliga brott Roger Haddad har frågat mig när jag och regeringen kommer att ta initiativ för att förstärka Högskolans avskiljandenämnds befogenheter.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:292 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:291 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03554/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:291 av Lars Beckman M Handläggningstider för samfällighetsföreningsregistret Lars Beckman har frågat finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund när elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsföreningsregistret

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:291 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:290 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:290 av Margareta Cederfelt M Sidenvägen och EU Margareta Cederfelt har frågat mig vilka initiativ jag har tagit i EU för att stå upp för den europeiska ordningen med demokrati och marknadsekonomi när Sidenvägen tas i bruk. Det är viktigt att

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:290 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:288 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03627/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:288 av Sten Bergheden M Skarp kritik mot ny avfallsförbränningsskatt Sten Bergheden har frågat mig varför regeringen inte har lyssnat på kritiken från remissinstanserna, utredningen och Lagrådet. Förslaget om att införa avfallsförbränningsskatten

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:288 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:287 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 03544 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:287 av Lars-Arne Staxäng M Prioriteringar hos polisen Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att brottslighet med lägre än tre månaders fängelse inte regelmässigt prioriteras

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:287 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:286 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2019-11-06 I2019/02822/D Infrastruktur departementet Energi- och digitaliseringsministern Svar på fråga 2019/20:286 av Jessika Roswall M Bredbandsutbyggnaden Jessika Roswall har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose en likvärdig bredbandsutbyggnad i hela landet. Regeringens vision är ett

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:286 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:285 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02821/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:285 av Sten Bergheden M Bristande vägunderhåll Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder på våra vägar så att hastigheterna kan höjas i stället för att sänkas. Regeringens arbete med trafiksäkerhet

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:285 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:284 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:284 av Ludvig Aspling SD Medlemskapsperspektiv Ludvig Aspling har frågat statsrådet Hans Dahlgren om regeringen anser att Ukraina kan bli ett kandidatland och hur långt i framtiden ett ukrainskt medlemskap i så fall ligger. Ludvig Aspling har

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:284 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:283 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04498/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:283 av Camilla Waltersson Grönvall M Budgetmedel till barncancervården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig hur mycket resurser i statsbudgeten för 2020 regeringen specifikt riktat till barncancervården i Sverige. Som jag

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:283 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)