Dokument & lagar (1 556 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:247

Riksdagsskrivelse 2013/14:247 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU26 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:247 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:247 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:246

Riksdagsskrivelse 2013/14:246 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU25 Skatteavtal mellan Sverige och Georgien får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:246 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:246 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:233

Riksdagsskrivelse 2013/14:233 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU30 Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:233 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:233 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:203

Riksdagsskrivelse 2013/14:203 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU21 Riksrevisionens rapport om skattekontroll i statliga myndigheter och kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-03

Riksdagsskrivelse 2013/14:203 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:203 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:186

Riksdagsskrivelse 2013/14:186 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU24 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:186 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:186 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:170

Riksdagsskrivelse 2013/14:170 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU22 Informationsutbytesavtal med Montserrat får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:170 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:170 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:169

Riksdagsskrivelse 2013/14:169 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:169 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:169 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:145

Riksdagsskrivelse 2013/14:145 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut

2014-01-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:145 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:145 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:95

Riksdagsskrivelse 2013/14:95 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU15 Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:95 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:95 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:94

Riksdagsskrivelse 2013/14:94 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU14 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:94 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:94 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:93

Riksdagsskrivelse 2013/14:93 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU13 Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:93 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:93 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:92

Riksdagsskrivelse 2013/14:92 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU12 Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:92 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:92 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:91

Riksdagsskrivelse 2013/14:91 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU11 Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:91 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:91 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:90

Riksdagsskrivelse 2013/14:90 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU10 Vissa skattefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:90 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:90 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:89

Riksdagsskrivelse 2013/14:89 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU9 Kontroll av postförsändelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:89 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:89 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:88

Riksdagsskrivelse 2013/14:88 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU8 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:88 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:88 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:87

Riksdagsskrivelse 2013/14:87 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:87 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:87 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:65

Riksdagsskrivelse 2013/14:65 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU7 Informationsutbytesavtal med Belize får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:65 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:65 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:64

Riksdagsskrivelse 2013/14:64 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU6 Informationsutbytesavtal med Bahrain får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:64 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:64 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:63

Riksdagsskrivelse 2013/14:63 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:63 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:63 (pdf, 48 kB)