Dokument & lagar (1 301 träffar)

Riksdagsskrivelse 2005/06:81

Riksdagsskrivelse 2005/06:81 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2005/06:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:39:55

Riksdagsskrivelse 2005/06:81 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:8

Riksdagsskrivelse 2005/06:8 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU12 Statens upplåning och skuldförvaltning skr. 104 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:38:14

Riksdagsskrivelse 2005/06:8 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:79

Riksdagsskrivelse 2005/06:79 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:80 till

2007-05-09 13:38:12

Riksdagsskrivelse 2005/06:79 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:78

Riksdagsskrivelse 2005/06:78 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:38:10

Riksdagsskrivelse 2005/06:78 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:77

Riksdagsskrivelse 2005/06:77 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU8 Förändring i sexmånadersregeln för sjömän, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:38:08

Riksdagsskrivelse 2005/06:77 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:76

Riksdagsskrivelse 2005/06:76 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU8 Nya anslutningar till Romkonventionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:38:07

Riksdagsskrivelse 2005/06:76 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:75

Riksdagsskrivelse 2005/06:75 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU5 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:74 till

2007-05-09 13:38:05

Riksdagsskrivelse 2005/06:75 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:74

Riksdagsskrivelse 2005/06:74 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU5 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:75 till

2007-05-09 13:38:04

Riksdagsskrivelse 2005/06:74 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:73

Riksdagsskrivelse 2005/06:73 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU7 Svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:38:02

Riksdagsskrivelse 2005/06:73 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:72

Riksdagsskrivelse 2005/06:72 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU3 Maskeringsförbud får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:38:00

Riksdagsskrivelse 2005/06:72 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:71

Riksdagsskrivelse 2005/06:71 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU4 Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:37:58

Riksdagsskrivelse 2005/06:71 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:70

Riksdagsskrivelse 2005/06:70 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU2 Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow

2007-05-09 13:37:57

Riksdagsskrivelse 2005/06:70 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:7

Riksdagsskrivelse 2005/06:7 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2005/06:TU2 Åtgärder inom sjöfartsskyddet, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:37:55

Riksdagsskrivelse 2005/06:7 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:69

Riksdagsskrivelse 2005/06:69 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU2 Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von

2007-05-09 13:37:53

Riksdagsskrivelse 2005/06:69 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:68

Riksdagsskrivelse 2005/06:68 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU2 Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn

2007-05-09 13:37:52

Riksdagsskrivelse 2005/06:68 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:67

Riksdagsskrivelse 2005/06:67 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU12 Förändrad länsindelning m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:37:50

Riksdagsskrivelse 2005/06:67 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:66

Riksdagsskrivelse 2005/06:66 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU11 Ändringar i koncessionsavgiftslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:37:49

Riksdagsskrivelse 2005/06:66 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:65

Riksdagsskrivelse 2005/06:65 Riksdagens ombudsmän 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:37:47

Riksdagsskrivelse 2005/06:65 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:64

Riksdagsskrivelse 2005/06:64 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:37:45

Riksdagsskrivelse 2005/06:64 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:63

Riksdagsskrivelse 2005/06:63 Regeringen Statsrådsberedningen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson

2007-05-09 13:37:43

Riksdagsskrivelse 2005/06:63 (doc, 27 kB)