Dokument & lagar (2 092 träffar)

Omröstning 2006/07:SkU15p1 Skattelättnader för hushållstjänster

Votering: betänkande 2006/07:SkU15 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.förslagspunkt 1 Skattelättnader för hushållstjänster Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete, 2. lag om ändring i skattebetalningslagen 1997:483Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:94

2007-05-30

Omröstning 2006/07:NU14p5 Lanthandelsanpassad grossiströrelse

Votering: betänkande 2006/07:NU14 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 5 Lanthandelsanpassad grossiströrelse Riksdagen avslår motion 2006/07:N309 yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 1 1 16 m

2007-05-30

Omröstning 2006/07:NU14p2 Om- och avregleringar

Votering: betänkande 2006/07:NU14 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Om- och avregleringar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N228, 2006/07:N276 och 2006/07:N320. Datum: 2007-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 116 0 14

2007-05-30

Omröstning 2006/07:NU11p1 Allmänna bioenergifrågor

Votering: betänkande 2006/07:NU11 Vissa energipolitiska frågor, förslagspunkt 1 Allmänna bioenergifrågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ266 yrkande 46, 2006/07:N220 yrkandena 1, 4 och 5 samt 2006/07:N296 yrkande 11. Datum: 2007-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej

2007-05-30

Omröstning 2006/07:NU11p3 Energieffektivisering och miljöteknik

Votering: betänkande 2006/07:NU11 Vissa energipolitiska frågor, förslagspunkt 3 Energieffektivisering och miljöteknik Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ266 yrkandena 51 och 54. Datum: 2007-05-30 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 116 0 14

2007-05-30

Omröstning 2006/07:NU11p8 Vindkraft

Votering: betänkande 2006/07:NU11 Vissa energipolitiska frågor, förslagspunkt 8 Vindkraft Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N218, 2006/07:N236 och 2006/07:N325. Datum: 2007-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 116 0 14 m 91 0 0 6

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p3 Avslag på propositionen såvitt avser vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 3 Avslag på propositionen såvitt avser vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A28 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 1 i denna del, 2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. s i

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p4 Skyldighet att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 4 Skyldighet att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen 1976:157 om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p15 Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 15 Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. v yrkandena 2-4, 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 7, 2006/07:A275 av Maryam Yazdanfar s och

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p1 Jobb- och utvecklingsgarantin m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 1 Jobb- och utvecklingsgarantin m.m. Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:1229b lag om ändring i lagen 2000:625 om arbetsmarknadspolitiska program såvitt avser 7 dels godkänner

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p7 Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 7 Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring, såvitt avser 48 a, 48 b, 48 g och 48 h b lag om ändring i lagen 2000:625

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p16 Pendlingsstöd

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 16 Pendlingsstöd Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 1, 2006/07:A284 av Fredrik Olovsson s och 2006/07:A344 av Ameer Sachet m.fl. sDatum: 2007-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-05-30

Kallelse och föredragningslista 2006/07:28_5DME EU-nämndens sammanträde 2007-05-25

EU-nämnden Utskick 2 2006/07:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-05-25 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2006/07:28 EU-nämndens sammanträde 2007-05-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2006/07:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-05-25 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård Socialminister Göran Hägglund Statsrådet Maria Larsson Återrapport

2007-05-25

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:28

1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sjukförsäkringsfrågor Socialminister Göran Hägglund Återrapport från ministerrådsmöte den 22 februari 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 30 och 31 maj 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då kan vi släppa in Göran Hägglund som alltså till

2007-05-25

Riksdagsskrivelse 2006/07:176

Riksdagsskrivelse 2006/07:176 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 18:01:32

Riksdagsskrivelse 2006/07:176 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:175

Riksdagsskrivelse 2006/07:175 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU15 Nya hastighetsgränser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 18:01:30

Riksdagsskrivelse 2006/07:175 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:174

Riksdagsskrivelse 2006/07:174 Riksrevisorerna 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU21 Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf Christoffersson

2007-05-24 18:01:28

Riksdagsskrivelse 2006/07:174 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:173

Riksdagsskrivelse 2006/07:173 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU21 Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf Christoffersson

2007-05-24 18:01:25

Riksdagsskrivelse 2006/07:173 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:172

Riksdagsskrivelse 2006/07:172 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU21 Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman

2007-05-24 17:56:43

Riksdagsskrivelse 2006/07:172 (doc, 27 kB)