Dokument & lagar (2 382 träffar)

Kommittédirektiv 2006:101

Delegationen för romska frågor Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Bakgrund Romer i Sverige Samråd med romer Åtgärder inom minoritetspolitiken Internationellt samarbete Behovet av en delegation för romska frågor Behovet av ett långsiktigt och samlat angreppssätt Uppdraget Arbetsformer

2006-09-14

Kommittédirektiv 2006:100

Tilläggsdirektiv till 2005 års informationsutbytesutredning Fi 2005:08 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006 Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 september 2005 dir. 2005:91 tillkallade det statsråd som ansvarar

2006-09-07

Kommittédirektiv 2006:10

En ny polisutbildning Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Bakgrund Rekrytering Tidigare utredningar och granskningar Behovet av en utredning Lokalisering Specialisering och vidareutbildning Jämställdhet Breddad rekrytering Uppdraget Rekrytering till polisutbildningen En högskoleutbildning

2006-01-26

Kommittédirektiv 2006:99 kommittébeteckning: N 2006:01

Tilläggsdirektiv till Utredning om alternativa modeller för ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål N 2006:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006 Bakgrund Tilläggsuppdraget Arbetets genomförande Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006

2006-09-07

Kommittédirektiv 2006:98

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstens område S 2004:12 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006 Bakgrund Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén Europarådets rekommendation om barns rättigheter på institution Uppdrag till länsstyrelserna i regleringsbrevet

2006-09-07

Kommittédirektiv 2006:96

Revisorer och revision genomförande av EG-direktiven m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006 EG-direktivet och motsvarande svenska regler Uppdraget att föreslå hur EG-direktivet skall genomföras Ett par grundläggande begrepp Utredaren skall därför Krav på obligatoriska revisionsutskott i

2006-09-07

Kommittédirektiv 2006:95

Djurskyddskontroll vid tävlingar med djur Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006 Bakgrund Den praktiska tillämpningen av bestämmelserna Banveterinärer Tidigare rutiner och bakgrund till den nuvarande tillämpningen av bestämmelserna Utredningsbehovet Tidigare utredningar och åtgärder som vidtagits

2006-09-07

Kommittédirektiv 2006:92 kommittébeteckning: S 2005:05

Tilläggsdirektiv till Rehabilitetsutredningen S 2005:05 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 2006 Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 2006 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 april 2005 tillkallade statsrådet Karlsson en särskild utredare med uppdrag att

2006-08-31

Kommittédirektiv 2006:91

Översyn och revidering av fiskerilagstiftningen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006 Bakgrund Utredningsbehov Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en förändrad fiskelagstiftning. Förslagen

2006-09-07

Kommittédirektiv 2006:90

Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet Innehåll Sammanfattning av uppdraget Gällande bestämmelser Regler om studiestöd Utredningsbehovet Stor mängd uppgifter och många aktörer Ofullständig författningsreglering Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 2006.

2006-08-31

Kommittédirektiv 2006:9

Tilläggsdirektiv till Äktenskaps- och partnerskapsutredningen Ju 2006:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Sammanfattning av uppdraget Regeringen beslutade den 27 januari 2005 direktiv till en särskilt utredare med uppdrag att ta ställning

2006-01-26

Kommittédirektiv 2006:89

Utredning om genomförande av direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2006 Bakgrund Uppdraget Nationellt mål för energieffektivisering Energieffektivisering inom den offentliga sektorn Företag som distribuerar energi eller säljer energi

2006-06-14

Kommittédirektiv 2006:87

Kunskap för bevarande och hållbart nyttjande av havsmiljön Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 13 juli 2006 Bakgrund Situationen i havsmiljön Aktörer inom vattenrelaterade kunskapsområden Problemområden Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget En utredare

2006-07-13

Kommittédirektiv 2006:86

Nationellt styrdokument för vård och omsorg om äldre Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Nationella mål och kommunal självstyrelse Behovet av en utredning Uppdraget Författningsreglering Övrigt Beslut vid regeringssammanträde den 13 juli 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas

2006-07-13

Kommittédirektiv 2006:85

Modernisering av hyreslagen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund och uppdrag Allmänt Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten Förfarandet vid uppsägning till hyrestidens utgång Rätten att installera parabolantenn eller liknande anordning Hyresnedsättning vid underhållsarbeten När en lägenhet

2006-07-20

Kommittédirektiv 2006:84

Förstärkt skydd för personer som utsätts för hot eller förföljelse Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Behovet av att förstärka skyddet Besöksförbud kan göras mer effektivt Skyddade personuppgifter problem och åtgärder Övriga åtgärder mot upprepade trakasserier och förföljelser Behovet av ekonomiskt

2006-07-06

Kommittédirektiv 2006:83

Beslutanderätten vid gemensam vårdnad Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Bakgrund Uppdraget Kravet på enighet mellan vårdnadshavarna Upplysningar om barnet Kontaktperson vid umgänge Övrigt Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall analysera

2006-07-06

Kommittédirektiv 2006:82 kommittébeteckning: N 2006:31

Könsdiskriminerande reklam Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2006 Bakgrund Nuvarande lagstiftning Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam Exemplet Stockholms kommun Behovet av en utredning Bristande könsmaktsperspektiv i nuvarande lagstiftning Teknisk utveckling och ny trend i

2006-07-27

Kommittédirektiv 2006:81

Utformningen av ett system med en krisledande myndighet Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Försvarsberedningens rapport En strategi för Sveriges säkerhet Propositionen Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle Den krisledande myndighetens uppgifter bör innefatta att Lägesbildsfunktioner Uppdraget Allmänna

2006-06-29

Kommittédirektiv 2006:80

Översyn av Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar för att skapa en myndighet för frågor om samhällets beredskap och säkerhet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 29 juni 2006 Bakgrund Uppdraget Särskilda utgångspunkter Uppdragets genomförande och tidsplan Beslut

2006-06-29