Dokument & lagar (5 846 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:719 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 27 februari Svar på fråga 2006/07:719 Invandrade konstnärer och Af Kultur Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Torbjörn Björlund har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att invandrade konstnärer vid Af Kultur tillförsäkras samma service som arbetssökande kolleger med svensk

Svarsdatum: 2007-02-27 Frågeställare: Torbjörn Björlund (V)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:705 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 27 februari Svar på fråga 2006/07:705 Plusjobb Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Laila Bjurling har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att kommunerna ska kunna behålla sina plusjobbare avtalstiden ut. När den förra regeringen införde plusjobben mötte den, från i huvudsak socialdemokratiskt

Svarsdatum: 2007-02-27 Frågeställare: Laila Bjurling (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:699 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 27 februari Svar på fråga 2006/07:699 Könsdiskriminerande nystartsjobb Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Josefin Brink har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att nystartsjobben ska bli neutrala ur jämställdhetssynpunkt. Frågan är ställd mot bakgrund av en undersökning gjord av Aktuellt som

Svarsdatum: 2007-02-27 Frågeställare: Josefin Brink (V)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:696 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 27 februari Svar på fråga 2006/07:696 Möjlighet till vilande plusjobb Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta för plusjobbsanställda att få fotfäste på arbetsmarknaden via vikariat och tillfälliga anställningar Plusjobben

Svarsdatum: 2007-02-27 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:690 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 27 februari Svar på fråga 2006/07:690 Proportionalitetsprincip i konflikträtten Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Christer Nylander har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en utredning kring för- och nackdelar med en proportionalitetsprincip i arbetsrätten. Jag har vid upprepade tillfällen

Svarsdatum: 2007-02-27 Frågeställare: Christer Nylander (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:674 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 27 februari Svar på fråga 2006/07:674 Sociala företag Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Berit Högman har frågat mig om jag i det nya svenska socialfondsprogrammet avser att understryka betydelsen av det sociala företagandet som en viktig aktör för att skapa nya företag och arbetstillfällen och motverka

Svarsdatum: 2007-02-27 Frågeställare: Berit Högman (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:673 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 26 februari Svar på fråga 2006/07:673 Den nordiska passfriheten Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Elina Linna har frågat mig om jag avser att ta några initiativ beträffande den nordiska passunionen. Frågan är ställd mot bakgrund av att socialutskottets ledamöter inför sin resa till Norge och Danmark av riksdagens

Svarsdatum: 2007-02-26 Frågeställare: Elina Linna (V)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:669 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 27 februari Svar på fråga 2006/07:669 Stridsåtgärder på arbetsmarknaden Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Hans Backman har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en utredning av lagstiftningen kring kollektivavtalen när det gäller stridsmedlen på arbetsmarknaden. Jag har vid upprepade tillfällen

Svarsdatum: 2007-02-27 Frågeställare: Hans Backman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:661 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 23 februari Svar på fråga 2006/07:661 HBT-personers situation i Tanzania Utrikesminister Carl Bildt Hans Linde har frågat om statsministern avser att ta upp frågan om HBT-personers situation vid de bilaterala överläggningarna med Tanzanias president. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag finner

Svarsdatum: 2007-02-23 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:660 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 27 februari Svar på fråga 2006/07:660 Klassmorfar och klassmormor Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Anneli Särnblad har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta med anledning av att möjligheterna minskar att, med arbetsmarknadspolitiskt stöd, anställa så kallade klassmorfäder och klassmormödrar

Svarsdatum: 2007-02-27 Frågeställare: Anneli Särnblad (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:655 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 23 februari Svar på fråga 2006/07:655 Högtidlighållande av slavhandelns avskaffande Utrikesminister Carl Bildt Ulf Holm har frågat statsministern på vilket sätt regeringen tänker högtidlighålla att det i år är 200 år sedan slavhandeln avskaffades. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Sverige fäster

Svarsdatum: 2007-02-23 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:650 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 27 februari Svar på fråga 2006/07:650 A-kassa Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Raimo Pärssinen har frågat mig om jag kommer att ta något initiativ i frågan om förhöjd finansieringsavgift för värnpliktiga. Raimo Pärssinen refererar till en tidningsartikel i vilken beskrivits att en värnpliktig får betala

Svarsdatum: 2007-02-27 Frågeställare: Raimo Pärssinen (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:647 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 27 februari Svar på fråga 2006/07:647 Nystartsjobben och föräldralediga Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Ulf Holm har frågat mig om jag är beredd att ändra regeln om föräldraledighet så att föräldraledighet blir överhoppningsbar tid vid beräkning av kvalifikationstid för nystartsjobb. Jag är mer än

Svarsdatum: 2007-02-27 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:646 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 27 februari Svar på fråga 2006/07:646 Nystartsjobben och timanställningar Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Ulf Holm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de personer som tillfälligt tagit timanställningar inte ska bestraffas genom att de inte får tillgång till nystartsjobb trots

Svarsdatum: 2007-02-27 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:255 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 6 december Svar på fråga 2006/07:255 Bostadstillägg för pensionärer och förtidspensionärer Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Tomas Eneroth har frågat mig om jag avser att återkomma med förslag på höjda bostadstillägg och i så fall när. Regeringen föreslår i årets budgetproposition, precis som Tomas Eneroth

Svarsdatum: 2006-12-06 Frågeställare: Tomas Eneroth (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:249 besvarad av Statsrådet Jan Björklund

den 6 december Svar på fråga 2006/07:249 Elevinflytande Statsrådet Jan Björklund Christina Oskarsson har frågat mig vilka åtgärder jag planerar att vidta för att stärka elevernas inflytande i skolan. I 5 kap. 2 skollagen 1985:1100 slås fast att eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Även

Svarsdatum: 2006-12-06 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:245 besvarad av Statsrådet Sven Otto Littorin

den 6 december Svar på fråga 2006/07:245 Fackliga rättigheter Statsrådet Sven Otto Littorin Carina Hägg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stödja rätten att organisera sig fackligt för att kämpa för löntagarnas rättigheter. I bakgrunden till frågan redogör Carina Hägg för hur det i en del

Svarsdatum: 2006-12-06 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:237 besvarad av Statsrådet Andreas Carlgren

den 6 december Svar på fråga 2006/07:237 Ökat lokalt inflytande över strandskyddsbestämmelserna Statsrådet Andreas Carlgren Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka det lokala inflytandet över strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddet syftar till att värna stränderna för

Svarsdatum: 2006-12-06 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:235 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 6 december Svar på fråga 2006/07:235 Ny älvförbindelse och utbyggd infrastruktur i Västra Götaland Statsrådet Åsa Torstensson Claes-Göran Brandin har frågat mig vad jag vill åstadkomma för att fortsätta utvecklingen av infrastrukturen i Västra Götaland. Claes-Göran Brandin beskriver i sin fråga trafiksituationen

Svarsdatum: 2006-12-06 Frågeställare: Claes-Göran Brandin (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:234 besvarad av Statsrådet Sven Otto Littorin

den 6 december Svar på fråga 2006/07:234 Försämringarna i a-kassan och konsekvenser för kulturlivet Statsrådet Sven Otto Littorin Josefin Brink har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att utreda konsekvenserna av försämringarna i a-kassan för Sveriges kulturarbetare och kulturliv. Josefin Brink skriver

Svarsdatum: 2006-12-06 Frågeställare: Josefin Brink (V)